Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

204 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • beschonk hij met zooveel geld, dat zij onbezorgd konden leven. Aan het paleis werd zijne bruiloft met staatsie gevierd. Toen de
 • bruiloft
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sage uit 1923
 • hunne bevelen uitdeelden. De bruiloft had een prachtig verloop, Ieder was vol lof over de ontvangst en de gulle gastvrijheid
 • wraakzucht versomberden zijn geest en gemoed. Hij beraamde een afschuwelijk plan. Na afloop der bruiloft, toen het jonge paar
 • bruiloft
 • Twee broers dingen beiden naar de hand van een meisje. In de huwelijksnacht vermoordt de afgewezen broer het paar. De bebloede hand van de bruidegom raakt het gezicht van de moordenaar, en is niet weg…

sprookje uit 1837
 • zijn vrouw moest zij worden, anders kreeg zij geen onsterfelijke ziel en zou ze op de morgen na zijn bruiloft tot schuim op
 • bruiloft
 • Een jonge zeemeermin verlangt naar de mensenwereld boven het water. Zeker wanneer zij een knappe prins redt van de dood en verliefd op hem wordt. Om bij hem te kunnen zijn, verkoopt ze haar stem aan…
Meermin3.jpg
Meermin4.jpg

sprookje uit 1835
 • , wanneer de zomer voorbij was, zou hij met Duimelijntje bruiloft vieren. Maar ze was niet blij want ze hield helemaal niet van
 • zal de bruiloft zijn!” zei de veldmuis tot haar. Maar Duimelijntje huilde en zei dat ze niet met die vervelende mol wilde
 • bruiloft
 • Het kleine meisje Duimelijntje is slechts zo groot als een duim. Op een dag wordt ze ontvoerd door een pad die wil dat ze met haar zoon trouwt. Duimelijntje vlucht en vindt onderdak bij een aardige…

sage uit 1923
 • . Het gansche land vierde feest bij gelegenheid van de luisterrijke bruiloft. Nog lang leefden beide echtelieden gelukkig en
 • bruiloft
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sprookje uit 2009
 • stad waar net een bruiloft werd gevierd. Een prins trouwde met zijn prinses. Er stond een grote menigte voor het koninklijk
 • ze de goede kleuren vinden. Op de bruiloft komen de duiven, die niet meer wit zijn, maar gekleurd door garen, overvliegen.
 • bruiloft
 • Vrouw die als meisje droomde het trouwkleed van een prinses te mogen weven, krijgt als oude en blinde weefster van een prins de opdracht de stof voor de trouwjurk van zijn verloofde te vragen. Met…

sprookje uit 2009
 • dat gevierd werd, was de koninklijke bruiloft. Alle landgenoten waren uitgenodigd en de zes dienaren waren natuurlijk de
 • bruiloft
 • Koningin wil niet dat de prinses trouwt, dus geeft ze de prinsen die haar hand komen vragen onmogelijke opdrachten. Als de prinsen de opdrachten niet kunnen volbrengen, worden ze onthoofd. Met hulp…

sprookje uit 2009
 • buurland. Er werd een groot schip versierd, want de koninklijke bruiloft zou op zee plaatsvinden. 'Jij mag erbij zijn, mijn
 • zoutste tranen die ooit iemand gehuild heeft. Tijdens de bruiloft op het schip bleven de tranen over haar wangen stromen
 • bruiloft
 • Zeemeermin die vijftien jaar is geworden mag aan het oppervlak gaan kijken. Op het schip dat ze ziet is een prins waarop ze verliefd wordt. Als het schip vergaat redt ze de prins en brengt hem aan…

sprookje uit 1896
 • ? Eindelijk kwamen zij aan het slot. En toen trouwden ze en hebben bruiloft gehouden. En het meisje is nooit weêr bij haar vader
 • zullen gaan. Op het slot houden ze bruiloft, het meisje keert nooit weer terug naar haar ouderlijk huis. Het meisje was ziek
 • bruiloft
 • Een meisje heeft een vrijer, een ruiter. Op een dag zegt hij haar dat hij een mooi slot heeft, waar ze samen heen zullen gaan. Op het slot houden ze bruiloft, het meisje keert nooit weer terug naar…

sage uit 1962
 • Bij een bruiloft in Haastrecht moesten de gasten eerst op de drempel knielen voordat ze naar binnen mochten komen.
 • bruiloft
 • Bij een bruiloft in Haastrecht moesten de gasten eerst op de drempel knielen voordat ze naar binnen mochten komen.

sage uit 1962
 • ging naar de bruiloft van de zesde zoon. Met die zevende zoon. Toen ze terugkwamen lag de hond maar te janken in het
 • bruiloft
 • Een boer blijft uiteindelijk met zijn zevende zoon over. De boer wordt geplaagd door geluiden die hij 's nachts hoort. Uiteindelijk besluit hij actie te ondernemen om de indringer neer te slaan met…

sage uit 1896
 • dood van een kennis, zoowel als van een familielid. Droomt men van een bruiloft, dit beteekent eene aanstaande begrafenis
 • in de familie, en omgekeerd beteekent het droomen van eene begrafenis, dat men eerlang eene bruiloft zal bijwonen. Het
 • bruiloft
 • Opsomming van verschillende soorten voortekens, zowel gunstig als ongunstig, die uit een geobserveerd fenomeen kunnen worden afgeleid. Dromen en hun betekenis, vooral in combinatie met een stergeval…

mop uit 1750
 • bruiloft
 • Een jonge boer, Klaas, weet niet wat hij met zijn vrouw moet doen tijdens de huwelijksnacht. Zijn moeder zegt dat hij de deur open moet laten staan en dat ze hem dan wel wat tips zal geven. Ze zegt…

sage uit 1962
 • Wat ik nou vertel is in m'n eige familie gebeurd. D'r was een bruiloft en die mense hadde ok vijande. Op de dag van de
 • bruiloft lag heel het erf volgezaaid met kaf, kaf van koren. Dat was een wens, die op de dood uitliep. Want een dode werd
 • Wat ik nou vertel is in mijn eigen familie gebeurd. Er was een bruiloft en die mensen hadden ook vijanden. Op de dag
 • van de bruiloft lag heel het erf volgezaaid met kaf, kaf van koren. Dat was een wens, die op de dood uitliep. Want een
 • bruiloft
 • Wat ik nou vertel is in mijn eigen familie gebeurd. Er was een bruiloft en die mensen hadden ook vijanden. Op de dag van de bruiloft lag heel het erf volgezaaid met kaf, kaf van koren. Dat was een…

sage uit 1963
 • bruiloft
 • Wanneer in de Alblasserwaard een jongen en een meisje verkering hadden, dan moest de jongen binnen een maand met het meisje mee naar huis komen. Hij werd vriendelijk ontvangen, er werd koffie…

sprookje uit 1975
 • zullen briefkaarten aan je ouders sturen en ze uitnodigen voor de bruiloft. Je grootmoeder is oud genoeg om voor zichzelf te
 • bruiloft
 • Alternatieve versie waarin de grootmoeder een kwaadaardige vrouw is, in een armoedige hut woont, Roodkapje helemaal in het rood is gekleed, de wolf alleen in een weelderig kasteel diep in het bos…

sprookje uit 1994
 • naar zijn land. Daar vierde de prins bruiloft met grootmoeder. En ze leefden nog lang en gelukkig. En Roodkapje? Die ging
 • bruiloft
 • Roodkapje negeert de waarschuwing van moeder om onderweg niet van het pad te gaan en niet te treuzelen, plukt bloemen, ontmoet de wolf en vertelt dat ze naar grootmoeder gaat. De wolf klopt aan, doet…

sage uit 1592
 • Drie graven (neven van elkaar) willen graag de bruiloft van de zoon van de vorst (hertog) van Beieren bijwonen. Eén van
 • kleren aandoen. Hij zegt tegen hen dat zij op de bruiloft met niemand mogen spreken. Hij betovert een mantel die hen naar de
 • bruiloft
 • Drie graven (neven van elkaar) willen graag de bruiloft van de zoon van de vorst (hertog) van Beieren bijwonen. Eén van hen stelt voor om Faustus te ontbieden; hij zal hen kunnen helpen en zal dit…

sprookje uit 1889
 • bruiloft
 • Assepoester wordt als sloof gebruikt door haar stiefmoeder en stiefzusters. De peettante zorgt dat ze toch naar het bal kan; en de prins wordt verliefd op haar. Ze verdwijnt om middernacht. Ze…
Assepoester.jpg

sage uit 1951
 • . De Heer van Echten, zoals hij genoemd werd, had voorrang in alles. Vóór de bruiloft zei de moeder van Kaatje dan ook
 • bruiloft
 • Pasgetrouwde man die merkt dat zijn echtgenote de baas in huis wil zijn, laat haar voelen dat hij de baas in huis is. Ze gaan uit rijden, met twee paarden voor het rijtuig, en twee honden. De man…

mop uit 1651
 • bruiloft
 • In Nootdorp maakten de mensen zich nergens druk over. Er stond zelfs geen haan op de kerktoren. Iemand vroeg waarom dat zo was. De koster antwoordde dat de haan van stomme verbazing van de toren was…

mop uit 1651
 • bruiloft
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om…

mop uit 1651
 • bruiloft
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1651
 • bruiloft
 • Een jongeman vraagt een vrouw ten huwelijk die iets rijker is dan hijzelf. Zij antwoordt hem dat ze alleen maar haar gelijke wil trouwen, waarop hij zegt dat het ongelijk (onrecht) moet zijn die het…

sage uit 2008
 • bruiloft
 • Een kapster vertelt dat een bruidegom de bruidjurk niet voor het huwelijk mag zien. Dat brengt ongeluk. De kapster klopt eveneens regelmatig ziekte of ongeluk af.