Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Plaats van Handelen
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1976
 • waard boerefaam. Beppe woe graach, dat se har ta deugd oanstelle soe en dêrom fertelde se har allerhanne ferhalen, dêr't in
 • deugd
 • Ondanks de waarschuwingen van haar grootmoeder, heeft een boerenmeid haar handen nogal los zitten. Bovendien heeft ze omgang met allerlei mannen. Ze krijgt een baby, die een hand mist. Het meisje kan…

mop uit 1996
 • deugd
 • Verscheidene kikkers komen bij Petrus aan de hemelpoort: telkens vraagt hij of zij een goede kikker zijn geweest. Zij schetsen hun levensloop: poeltje in, poeltje uit, slapen. Korte tijd later…

mop uit 2000
 • deugd
 • De hodja ziet zijn dochter rijpen en heeft een goed gesprek met haar. Als een jongen haar wil versieren, moet ze denken aan de eer van de familie. Als de jongen haar zou bespringen, zou zij haar…

mop uit 1995
 • deugd
 • Een Turk en een Belg komen bij Petrus aan de hemelpoort. Ze hebben allebei goed geleefd, maar twijfelen toch of ze naar binnen mogen. Petrus zegt dat ze alleen maar een woordje hoeven om te draaien.…

sage uit 1951
 • deugd
 • Een dorpsgemeente waar veel gedronken wordt, ergert zich in de kerk aan de vermanende preken van de dominee. Ze willen hem te grazen nemen. De dominee wordt door zijn ouderlingen gewaarschuwd, maar de…

sage uit 1951
 • deugd
 • Een zuinige man verwijt zijn vrouw altijd haar spilzucht. Als hij een keer terugkomt van een reis, ziet hij onderweg rijksdaalders liggen. De man wordt bang, want hij beseft dat hij door de duivel in…

sage uit 1967
 • deugd
 • Als Jezus aan het kruis hangt is er een roodborstje in de buurt, die ziet dat Jezus veel pijn heeft van zijn doornenkroon. Het vogeltje wil de pijn verlichten en pikt één voor één de doornen uit…

mop uit 1967
 • deugd
 • Een vrouw heeft op iedereen wel wat aan te merken. Als ze in de hemel komt, wordt haar de toegang door Petrus geweigerd. De vrouw begint hem meteen te bekritiseren, en alle andere discipelen die erbij…

mop uit 1651
 • deugd
 • Antipater zou vanwege zijn status purperen kleding kunnen dragen, maar hij bleef zich in simpel zwart hullen. Alexander vond dat Antipater weliswaar zwart droeg van buiten, maar dat hij van binnen…

mop uit 1651
 • Iemand wenste dat een vrouw de deugd van Bucephalus, die niemand dan zijn eigen meester op hem liet rijden.
 • deugd
 • Iemand wenste dat een vrouw de deugd van Bucephalus, die niemand dan zijn eigen meester op hem liet rijden.

Trefwoorden: deugd, meester, paard, rijden, vrouw, wens, zitten


mop uit 1554
 • deugd
 • In een land mochten de doden niet worden begraven voordat ze op één of andere manier geprezen waren. Er was echter een keer een man gestorven, waar niemand iets positiefs over te zeggen had. Op het…

mop uit 1651
 • hoeren spreecken. R. 'Dat geloof ick wel, dat is niet geweest uyt deugd, maer uyt swackheyt. Hij is al sijn leven een
 • deugd, maar uit zwakheid. Een ander zei, dat hij wel rustiger was geworden, hij was zo stil uitgegaan als een kaars. De
 • deugd
 • Rocus wilde op zijn sterfbed ineens niets meer horen over drank en hoeren. Na zijn dood zei iemand dat dat niet was uit deugd, maar uit zwakheid. Een ander zei, dat hij wel rustiger was geworden, hij…

mop uit 1651
 • gepractiseert heeft. Wel hoe! Ghij hebt hier verscheyde reysen van de deugd gedisputeert sonder dat yemandt kan seggen dat ghij se
 • had het immers al meerdere keren over de deugd gehad, maar deze nooit in het werk gesteld.
 • deugd
 • Tijdens een voordracht van een afgestudeerde, riep iemand dat hij het onderwerp niet geschikt vond. De voordrager antwoordde dat iedereen mag proponeren wat hij wil, ook al heeft hij de materie niet…

mop uit 2012
 • deugd
 • Een paus en een advocaat komen tegelijk aan bij de hemelpoort. De paus krijgt een slechtere behandeling dan de advocaat. Dit is namelijk de eerste advocaat die naar de hemel is gegaan in plaats van…

legende uit 1925
 • wijze van haar blindheid genezen. God schiep behagen in de deugd van zijn jongen dienaar Lambertus en wilde diens heiligheid
 • deugd
 • Sint Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn moeder werd door een engel aangesteld. God was zeer tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen…

mop uit 1651
 • deugd
 • Men spreekt over de slechte eigenschappen van mannen en vrouwen. De meesten vinden dat vrouwen het minst deugen, maar één iemand merkt op dat mannen vol fouten zitten terwijl vrouwen er maar twee…

mop uit 1651
 • . 'Ick seg evenwel de waerheijt. Jae, ick sal het gelach betalen soo yemant eene deugd weet aen te wijsen in haer.' R. 'Fiat
 • hij de drankrekening zal betalen als iemand een deugd kan aanwijzen bij mevrouw Pagie. Iemand neemt die uitnodiging aan en
 • deugd
 • Iemand vertelt over mevrouw Agge Pagie, als zij er niet bij is, weinig goeds. Volgens hem is zij oud, kaal, arrogant, een roddelaarster, lelijk, ongezond, goddeloos, hoerig etc. en dan overdrijft hij…

mop uit 1651
 • deugd
 • Friquardin roemt de zuinigheid van zijn vrouw. Hij vertelt dat zij zelfs bij de grootste kou geen vuur wil aanleggen. In plaats daarvan warmt zij zich aan de damp van haar behoefte.

sprookje uit 1970
 • deugd
 • Er was eens een smid die zijn hele leven ontzettend vloekte. Nadat hij Onze Lieve Heer goed verzorgd had kreeg hij drie wensen. Hij wenste dat iemand niet van zijn aambeeld af zou kunnen zonder dat…

mop uit 1651
 • aangesproken en zei: 'Schilder er dan ook meteen de achtste deugd bij: geduld.'
 • deugd
 • Een schilder had voor de paus zowel de zeven hoofddeugden als de zeven hoofdzonden geschilderd. De schilder vond dat hij maar matig beloond werd en zei dat hij nog wel een achtste zonde wist:…

mop uit 1651
 • deugd
 • De trouw van een knecht en de wijsheid van een vrouw zijn twee deugden die men nooit moet toetsen.

mop uit 1881
 • vergissing; maar ik kan u met de hand op mijn hart verklaren, dat ik in alle eer en deugd naast uw echtgenoote heb gerust
 • een, zijn vergissing 's morgens bemerkend, zegt tegen de ander gerust te zijn, want hij heeft in alle eer en deugd naast
 • deugd
 • Twee dominees slapen bij elkaar op de kamer en vergissen zich 's nachts in hun bed en liggen bij de verkeerde vrouw. De een, zijn vergissing 's morgens bemerkend, zegt tegen de ander gerust te zijn,…

mop uit 1554
 • deugd
 • Een koning nodigde zes zeer geleerde filosofen aan tafel. Hij verdeelde hen in twee groepen van drie en vroeg groep 1: 'Zeg mij wat op aarde u het meest behaagt.' De eerste sprak: 'Mij behaagt het…

mop uit 1789
 • De deugd op 't schoutoneel Eenige comedianten hadden een stuk beloofd, in welke de Deugd perzonelyk optreden zoude; de
 • ,” antwoorde dezen, “alzo dat maagdjen, dat de Deugd verbeelde moet, in de kraam gekoomen is.”
 • De deugd op 't schoutoneel
 • Een groep toneelspelers stelt het stuk waarin de Deugd een belangrijke rol als personage speelt maar steeds uit. De
 • reden: de Deugd moet bijna bevallen.
 • Deugd
 • deugd
 • Een groep toneelspelers stelt het stuk waarin de Deugd een belangrijke rol als personage speelt maar steeds uit. De reden: de Deugd moet bijna bevallen.

sage uit 1877
 • deugd als dapperheid uitmuntenden heer van Frisschenstein ten huwelijk zou gegeven hebben, had dit eindelijk toegestaan
 • deugd
 • Jonkheer merkt na terugkomst van meedoen aan een kruistocht dat zijn dochter op weg naar het klooster is ontvoerd door een jonkheer die met haar wil trouwen. De vader wreekt de ontvoering door…