Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

78 resultaten voor ""

legende uit 1982
 • eer
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

sprookje uit 1966
 • eer
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

mop uit 2000
 • ogen aankijken. En met dat aankijken zal hij jouw ogen vangen. Denk dan aan de eer van de familie. Hij zal je gaan
 • uitnodigen om te gaan wandelen in het Molenpark. Denk dan aan de eer van de familie. Hij zal je heel voorzichtig een arm geven en
 • aan de eer van de familie. Als de jongen haar zou bespringen, zou zij haar familie te schande maken. Later vertelt ze dat
 • ze versierd werd en dat ze aan de eer van de familie heeft gedacht. Zij heeft hèm besprongen en zìjn familie te schande
 • eer
 • De hodja ziet zijn dochter rijpen en heeft een goed gesprek met haar. Als een jongen haar wil versieren, moet ze denken aan de eer van de familie. Als de jongen haar zou bespringen, zou zij haar…

mop uit 2000
 • gebeurt, denk dan aan de eer van de familie. Hij zal je uitnodigen om na schooltijd een wandeling te gaan maken in het
 • Molenpark. Denk dan aan de eer van de familie. Hij zal uh... zijn hand om je middel heen leggen en hij zal leuke dingen tegen je
 • De hodja waarschuwt zijn dochter voor de liefde van een jongen. Hij zal haar liefkozen, maar zij moet aan de eer van de
 • eer
 • De hodja waarschuwt zijn dochter voor de liefde van een jongen. Hij zal haar liefkozen, maar zij moet aan de eer van de familie denken. Als hij haar bespringt, maar hij haar familie te schande. Zij…

personal narrative uit 2000
 • eer
 • Verteller helpt een Turkse man met z'n gezinshereniging, op voorwaarde dat hij zijn kinderen naar school stuurt. De kinderen gaan naar de schakelklas, maar worden er later door de vader weer…

mop uit 1659
 • Vryer verhinderen, de Dochters verwilderen; haer sinnen los maken, haer eer besoedelen, en kort, al is sy noch soo schoon en
 • eer
 • Een mooie vrouw verkeert in het gezelschap van veel mannen. Een van hen wil met haar trouwen en zij wijst de anderen de deur. Die nemen wraak op de huwelijksdag. Ze voeren het bruidspaar dronken en…

mop uit 1659
 • eer
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is…

mop uit 1659
 • . Dragen is teveel eer voor de duivel, hij zal de woekeraars er bij de benen in slepen.
 • eer
 • Eenn pastoor zegt tegen een woekeraar dat de duivel alle woekeraars de hel in zal dragen. Een ander spreekt dat tegen. Dragen is teveel eer voor de duivel, hij zal de woekeraars er bij de benen in…

mop uit 1659
 • te raden, hoe het de Ioden met Iudas aenvinghen eer sy hem tot dat schelm-stuck konden brenghen, om sijn Heer en Meester
 • eer
 • Een kleermaker wordt pastoor, maar is een leek. Hij noemt wat Latijnse woorden op die hij toevallig kent en zegt dat Judas dronken is gevoerd voordat hij zijn verraad pleegde.

mop uit 1659
 • eer
 • Een soldaat biecht aan een geestelijke zijn zonden op. Hij heeft een hond, een koe en zes katten genomen. De geestelijk denkt dat het om seksuele handelingen gaat en stuurt hem naar de paus. Later…

mop uit 1969
 • ze tegen hem dat ze van haar moeder op haar eer moet passen, maar ze weet niet wat dat is. De jongen zegt dat hij dat wel
 • even aan haar verstand zal brengen; hij zal haar eer wel even vastnaaien. De jongen gaat op het meisje liggen. Een eindje
 • eer
 • Een alledaags arbeidersmeisje gaat in dienst bij een boer. Ze wordt erheen gebracht door de buurjongen. Onderweg zegt ze tegen hem dat ze van haar moeder op haar eer moet passen, maar ze weet niet wat…

mop uit 1969
 • eer niet moest verliezen. Ze stapten uit, en de knecht naaide haar eer vast. In de stad vergat de meid de lepels helemaal
 • eer
 • Een boer beloofde dat als het eens slecht weer was, de meid en de knecht samen naar de stad mochten. Op een ochtend kwam de meid van buiten en de boer vroeg wat voor weer het was. De meid zei dat het…

sage uit 1933
 • om genade smeekte, eischte hij haar eer voor het leven van haar man. Hij hield zijn woord niet, en onthoofde dien man
 • eer
 • Een man, die Karel de Stoute tot stadhouder van Vlissingen benoemde, begeerde een vrouw, arresteerde haar man en dreigde haar hem te zullen doden, tenzij ze zich aan hem gaf. Ze deed dat, maar hij…

sage uit 1894
 • te Beilen weer En maakte daar een goede sier. Het was voor 't dorp een eer. Het was een eer voor heel het land. Wat
 • eer
 • In Beilen was een vreselijke wolf, die veel vee ombracht. Op een dag trok het hele dorp op wolvenjacht en doodt uiteindelijk de wolf.

legende uit 1970
 • een mis van Onze Lieve Vrouw ten einde. Zeker heeft de maagd Maria mijn plaats ingenomen en voor mij de eer behaald die ik
 • die eer niet te verdienen. Om die reden treedt hij met de andere ridder in een klooster. Dat Maria zijn bede heeft
 • eer
 • Twee ridders wonen voorafgaande aan een toernooi de mis bij, en één woont ook nog een mis ter ere van Maria bij. Ondertussen neemt Maria zijn plaats in bij het toernooi. Als hij daar aankomt krijgt…

mop uit 1651
 • is, soo blijft ghij noch fatsoenelijck bij uw eer.'
 • , kon men hem in ieder geval zijn eer niet ontnemen.
 • eer
 • Jan Spronssen nam het ambt van griffier aan en wilde Latijn leren. Hij kreeg namelijk als kritiek dat hij het Latijn niet machtig was. Aernout van Overbeke adviseerde hem echter het niet te doen. Als…

mop uit 1651
 • eer
 • Pieter de Groot en doctor Turck haddeb de goede naam van een prinses gered. Als men vroeg wie daarvoor had gezorgd, was het antwoord: 'de Grooten Turck.'

mop uit 1651
 • hoogepriester en de oudtsten met Judas maeckten, eer sij hem tot dit schellemstuck brogten. Ick sal 't u seggen. Sij maeckten hem
 • eer
 • Een paap beweert dat Judas dronken was gevoerd met Hamburger bier toen hij Christus verried, en op dat moment dus een schelm was.

mop uit 1554
 • eer
 • Een rijke weduwnaar had zijn zinnen gezet op een getrouwde vrouw. Hij huurde een koppelaarster in om haar aan hem te koppelen. De koppelaarster deed zich bij de vrouw voor als haar nicht, en bracht…

mop uit 1651
 • eer
 • Pieter de Groot en doctor Turck haddeb de goede naam van een prinses gered. Als men vroeg wie daarvoor had gezorgd, was het antwoord: 'de Grooten Turck.'

broodjeaapverhaal uit 2004
 • eer
 • Allochtone jongens vergrijpen zich aan een meisje, dat ze eerst een zak over haar hoofd doen. Na de groepsverkrachting blijkt dat het meisje de zus is van één van de jongens. Hierop schiet de jongen…

sage uit 1923
 • onderscheiden op de toernooien, eer te oogsten en tijdelijk gewin te bejagen. Omstreeks het jaar 1145 riep de graaf van Gulik den
 • hij zwoer haar eer te zullen hooghouden voor de wereld. Omstuwd door een groote schare dienstmannen en edelknapen, reed
 • eer
 • Gerlach leeft een werelds leven tot zijn geliefde verongelukt. Hij breekt met zijn verleden en gaat een leven in dienst van God leiden. Na zijn terugkeer woont hij tot zijn dood als kluizenaar in een…

sage uit 1970
 • eer
 • Een bouwmeester krijgt niet het vertrouwen om een spits op de toren van de kerk van Eindhoven te zetten. Als hij voor de kerk van Woensel een hele hoge spits bouwt krijgt Eindhoven spijt, maar dan…

sage uit 1889
 • zoo bevoorrecht geweest als de landbouwer uit Duizel, wien de eer te beurt viel eenen Kabouter op weg te ontmoeten en met
 • eer
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

legende uit 1925
 • God en rende onverschrokken den vuurkolk in. Hij liep door de vlammen heen, opende het tabernakel, nam met eer bied de
 • de aanwezigen, terug naar zijn akker, waar hij paarden en ploeg had laten staan. Waar hij de menschelijke eer vluchtte
 • hij komt dan ook ongeschonden door de vlammen met de hostie de kerk uit. Om zich aan de menselijk eer te onttrekken gaat
 • eer
 • De kerk van Meersen staat in brand en is verdoemd om te vergaan. Alle bewoners kijken toe. Dan komt er een jongeman naar de brand toesnellen, die vraagt of het Allerheiligste al is gered. Iedereen…