Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

191 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • ezel
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sprookje uit 1973
 • Heit, soan en ezel In heit en in soan dy wienen mei in ezel ûnderweis nei de merk. Miskien woenen se him ferkeapje
 • , miskien woenen se him ruilje oan in oarenien. De heit — hy waard al wat âlder — siet op it ezel en de soan rûn der by. Doe
 • Heit, soan en ezel
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast
 • . Later wisselen ze om. Ze gaan allebei lopen, en dan samen op de ezel zitten. Hoe ze ook gaan, steeds krijgen ze commentaar
 • ezel
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast. Later wisselen ze om. Ze gaan allebei lopen, en dan samen op de ezel zitten. Hoe…

sprookje uit 1971
 • De liuw, de ezel en de fokse Sa wienen der in fokse, in ezel en in liuw, dy gyngen mei har trijen op 'e jacht. Dêr ha
 • se in hiel protte wyld. De liuw seit tsjin 'e ezel: "No moatstû it efkes diele." Wat docht dy domme ezel? Dy goait it op
 • De liuw, de ezel en de fokse
 • Een leeuw, een ezel en een vos gaan op jacht. De ezel moet de buit delen en de leeuw wordt daarop zo kwaad dat mij de
 • ezel verscheurt. Vervolgens moet de vos delen en hij is slimmer dan de leeuw.
 • ezel
 • Een leeuw, een ezel en een vos gaan op jacht. De ezel moet de buit delen en de leeuw wordt daarop zo kwaad dat mij de ezel verscheurt. Vervolgens moet de vos delen en hij is slimmer dan de leeuw.

Trefwoorden: delen, ezel, jagen, leeuw, vos


sage uit 1978
 • Hoe't de ezel der kommen is It hynder hat de kop omheech, mar de ezel net. Dy hat de kop rjochtút of hy lit him hinhje
 • fan it mantsje. De kop liet er noch mear hingje, it 'ja' waard 'i-a'. Doe wie it dan in ezel en ezels binne der altyd
 • Hoe 't de ezel der kommen is
 • de ezel op de wereld gekomen.
 • ezel
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1972
 • is dat lange blêd, dat der ôf giet, en yn 'e lytsen ek, dêr stiet sekuer in byt fan in ezel yn. Och hea jong, hoefolle as
 • 'e weareld reizge, op in ezel riden, en dy ezel hat fretten fan'e reiden. Der binne dy tekeningen yn'e blêden fan'e
 • In rietbladeren kan men tandafdrukken van een ezel zien. De bladeren zijn afgebeten door de ezel waarop Jezus door de
 • wereld reisde. Er wordt ook verteld dat de ezel van de ark van Noach zijn tandafdrukken in het riet heeft achtergelaten
 • ezel
 • In rietbladeren kan men tandafdrukken van een ezel zien. De bladeren zijn afgebeten door de ezel waarop Jezus door de wereld reisde. Er wordt ook verteld dat de ezel van de ark van Noach zijn…

Trefwoorden: afdruk, ark, beet, blad, ezel, haver, reizen, riet, tand


sage uit 1966
 • hienen se op in ezel set. 't Wie by nacht en dêr wie de ezel oanstappen kom. Halt! Wie daar? hie Edzer roppen. Mar der woarde
 • fansels neat werom sein. De ezel stapte troch. Halt! It wachtwoord! rôp Edzer. De ezel steurde him nergens oan en roan troch
 • hem testen door een dummie op een ezel te plaatsen als Edzer wacht moet houden. Edzer schiet de dummie neer als die geen
 • ezel
 • Edzer Sint is in dienst en als de koningin voor inspectie komt toont hij niet het goede gedrag. Zijn superieuren gaan hem testen door een dummie op een ezel te plaatsen als Edzer wacht moet houden.…

mop uit 1999
 • heb geen tijd om aan zo'n dom figuur veel tijd te besteden, dus hij zegt: 'Ja, als de ezel twee keer balkt, dan ga je dood
 • .' En even later zit 'ie weer op zijn ezel, en ja hoor, dan balkt die ezel twee keer. O, van schrik valt 'ie van z'n ezel af
 • wanneer hij zal doodgaan. Het antwoord luidt: "Als de ezel tweemaal balkt." Als onderweg de ezel tweemaal balkt, valt Hodja
 • van schrik van de ezel en blijft liggen. Omstanders denken dat hij dood is en stoppen hem in een doodskist. Ze dragen hem
 • ezel
 • Nasreddin Hodja wordt gewaarschuwd door een man dat hij zal vallen als hij op de tak blijft zitten, die hij aan het afzagen is. Hodja valt inderdaad, en hij gaat de man achterna, omdat hij wel een…

mop uit 1998
 • Nasreddin Hoca. Maar het is hetzelfde verhaal als Dik Trom, hè? Zit 'ie achterstevoren op een ezel. Hahaha." TM: "Jaja. Zou u
 • , ik weet niet meer waarom hij achterstevoren op de ezel terecht is gekomen nu! Dat is lang geleden. Ik moet zeggen: het
 • ezel
 • Vertelster heeft in de wijk Lombok buurtfeesten georganiseerd in de Van Diemenstraat. Daar heeft ze voor de kinderen, samen met een Turks meisje, poppenkastvoorstellingen gegeven, waarin Nasreddin…

mop uit 1999
 • erover: Nasreddin Hodja die had acht ezels en die ging tellen. Die ging tellen. Hij had er acht. En dan ging hij op een ezel
 • vijf, zes jaar, die zei van: Ja maar, hodja, je zit op een ezel. Maar ja, dat zeggen ze dan in het Turks: jij bent een ezel
 • Nasreddin Hodja heeft acht ezels. Hij wil zijn ezels tellen, maar telkens als hij op een ezel gaat zitten, telt hij er
 • maar zeven. Een kind reageert: 'Je bent een ezel wanneer je op een ezel gaat zitten.'
 • ezel
 • Nasreddin Hodja heeft acht ezels. Hij wil zijn ezels tellen, maar telkens als hij op een ezel gaat zitten, telt hij er maar zeven. Een kind reageert: 'Je bent een ezel wanneer je op een ezel gaat…

mop uit 1999
 • : "En wat betekent dat echt?" Abdel: "Hè? Ga opdonderen en mongool." Marokkaans meisje: "Ga weg, ezel." TM: "Wegwezen. Ja
 • : 'Wegwezen, ezel'.
 • ezel
 • Een Nederlander vraagt in Marokko telkens wie de eigenaar is van een café, een restaurant en een ziekenwagen. De antwoorden die hij krijgt, vat hij op als de namen van de eigenaars. In werkelijkheid…

sprookje uit 1970
 • SMIDJE-SMEE Onze-Lieve-Heer ging vaak met Sint Pieter op reis. Eens toen ze onderweg waren, verloor hun ezel een
 • hij de ezel wilde beslaan. "Kom binnen, en ga erbij zitten," zei Smidje-Smee, "ik zal dat onderwijl in orde maken." Onze
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil
 • ezel
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sprookje uit 1970
 • ongelooflijk dom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel. Die boer dan had al zo vaak over de hogeschool
 • proberen. Mijn os is zo snugger dat als ik tegen de ezel zeg: `hort! hort!' dan is hij al onderweg." De boer ging daarom met
 • ezel
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…

sage uit 1970
 • moest vluchten naar Egypte. Onze Lieve Vrouw en ons lief Heertje zaten op een ezel, en die ezel had erge honger. En hij
 • probeerde altijd maar om in het riet te bijten langs de weg in de sloten. Maar de heilige Jozef had haast én de ezel mocht geen
 • In de blaadjes van het riet staan altijd drie tanden. Dit is veroorzaakt door de ezel van Jezus en Maria. Toen zij naar
 • Egypte moesten vluchten, kon de ezel nooit lang stil blijven staan om van de blaadjes te eten. Ze glipten steeds tussen de
 • ezel
 • In de blaadjes van het riet staan altijd drie tanden. Dit is veroorzaakt door de ezel van Jezus en Maria. Toen zij naar Egypte moesten vluchten, kon de ezel nooit lang stil blijven staan om van de…

Trefwoorden: afdruk, blad, ezel, haast., honger, riet, tand, vluchten


sprookje uit 1889
 • . "Peisde gij dat?" zei zijne dochter. "Hewel, ik zal ik het eens proberen". En met den valavond zette zij zich op eenen ezel
 • ezel en haar netteken, in passant kon meenemen. Maar vooraleer te vertrekken, vroeg de koningin aan haren gemaal, of hij
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • ezel
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

mop uit 1994
 • de derde boer: "Dat is nog niks. Ik heb thuis een ezel, die doet de hele huishouding." (RTL4, MOPPENTOPPERS, SEPT. - OKT
 • tweede heeft een paard dat zelf kan ploegen. De derde heeft thuis een ezel, en die doet de hele huishouding.
 • ezel
 • Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De ene heeft koeien die zelf kunnen melken en de melk in bussen doen. De tweede heeft een paard dat zelf kan ploegen. De derde heeft thuis een ezel, en…

sage uit 1933
 • ezel, in dieën ezel die 'aai grôôten 'onger. In ij prebeerden altijd maar om van 't riet te bijten langst de wecht in de
 • slôôten. Maar den 'Eiligen Josef was 'aastig, in den ezel mocht gêênen mement blijven staan, in de rietblaarkes die slipten
 • Verhaal waarin wordt uitgelegd hoe het komt dat in elke rietstengel drie tanden staan. Een ezel heeft tijdens een
 • ezel
 • Verhaal waarin wordt uitgelegd hoe het komt dat in elke rietstengel drie tanden staan. Een ezel heeft tijdens een lange reis grote honger. Hij wil van het riet langs de sloten eten. Maar hij mag van…

sprookje uit 1889
 • aanhoudend geregend had, langs vele modderige wegen rijden, zoodat de oude ezel, die de even oude kar voorttrok, er op 't laatste
 • ; "och verkoop het ons!" "Geef er mij uwen ezel en eene beurs geld voor, en ge hebt hem," zei Sus tot den burgemeester. Dit
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die
 • hij voor een ezel plus geld in een land waar ze de dag willen gaan halen. Hij komt in een land waar geen ezels zijn en
 • ezel
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1968
 • Der wie in ezel, dy wie swier biladen. Hy droech in sek mei sâlt op 'e rêch en 't wie gleonhyt waer. Hy gong even yn 't
 • ûnthâlde. Letter wie deselde ezel us biladen mei in sek mei spounzen. Hy tocht: Mar wer yn 't wetter. Mar dat bruts him sûr op
 • Een ezel wil even afkoelen in het water omdat de last zout op zijn rug het dier te zwaar wordt. Als hij uit het water
 • ezel
 • Een ezel wil even afkoelen in het water omdat de last zout op zijn rug het dier te zwaar wordt. Als hij uit het water komt, voelt de last lichter aan. Als hij de volgende keer een lading sponzen torst…

mop uit 1968
 • jeijen mei syn greate houn. Dy houn pakte my en slokte my op. Doe skiet er my yn Surhuzum wer del. Mar dêr slokte in ezel my
 • wer op. Doe stiek ik yn 'e ezel it pypke oan en ik rookte him ta de kont út. Thús, yn 'e Houtigehage, hat er my wer
 • weer uit. Toen slokte een ezel de vis op. Ik stak in de ezel een pijpje aan en ik rookte zijn achterwerk uit. Ook de ezel
 • ezel
 • Ik zat in een hele grote vis. De vis spoelde aan land, en een hond at de vis op. Hij poepte de vis met mij erin later weer uit. Toen slokte een ezel de vis op. Ik stak in de ezel een pijpje aan en ik…

mop uit 1954
 • se: "Mar man, dû hast dy forteld, ik tel gjin fiif, mar sawn!" (de man hie de ezel dêr't er op ried net meiteld)
 • ezel
 • Een man had zes ezels gekocht, waarmee hij naar huis reed. Op een van de ezels ging hij zitten. Onderweg telde hij de ezels nog een keer, maar toen kwam hij maar op vijf. Thuisgekomen zei hij tegen…

sage uit 1967
 • net in faem krije kind en hy woe dòch ien ha. "Ik wòl in faem ha," sei er, "al mat ik mei in ezel yn 'e hûs sitte." Doe
 • stapte der him samar in ezel op side. Doe woarde Bôkke sa binaud, dat hy kloppe âlde Willem Hofstede fan bêd. Hy doarst net
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de
 • terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand aanklopte, die hem heeft thuisgebracht
 • ezel
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand…

sage uit 1951
 • slot sluiten de deuren goed. Die nacht komen er rovers, maar de ezel bemerkt hun komst en begint te balken. Het volk van
 • ezel
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met…

sage uit 1967
 • ezel.
 • niemand weet. De eigenaar spookt er nog steeds rond, achterstevoren op een ezel.
 • ezel
 • Bij de Skilige Piip zit een schat in de grond. Maar om hem eruit te krijgen, moet men een toverspreuk opzeggen, die niemand weet. De eigenaar spookt er nog steeds rond, achterstevoren op een ezel.

sage uit 1967
 • Der wurdt wol sein, dat de hear mei de ezel forûngelokke is en dêrtroch altyd mei in ezel spûket.
 • De heer van het witte slot aan de Bovenweg is met een ezel verongelukt, en spookt daarom nog altijd rond met een ezel.
 • ezel
 • De heer van het witte slot aan de Bovenweg is met een ezel verongelukt, en spookt daarom nog altijd rond met een ezel.

sage uit 1967
 • in ezel. Dy giet hjir troch de homeije hinne." 't Wie moai ljochtmoanne-waer, mar Jan hie de ezel en de juffer net sjoen.
 • Een oude man zag eens een juffrouw op een ezel door inrijhekken rijden. Maar zijn jongere metgezel op bunzingjacht zag
 • ezel
 • Een oude man zag eens een juffrouw op een ezel door inrijhekken rijden. Maar zijn jongere metgezel op bunzingjacht zag niets.