Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

160 resultaten voor ""

sage uit 2008
 • galg
 • Beschrijving van twee bekende gebeurtenissen in Brielle, eentje over gevonden menselijke botten en de ander over een verbrande heks die nog steeds rondspookt

sage uit 1962
 • galg
 • Veel misdadigers vluchtten vroeger naar Wijngaarden, hier werd men namelijk niet meteen bestraft. Als men later toch schuldig bevonden werd, moest men hangen op het galgenveld. De strop is lang…

sprookje uit 1835
 • , gaf haar aan de soldaat en… ja, nu zullen we wat beleven! Buiten de stad was er een grote galg opgericht, eromheen
 • galg
 • Een soldaat komt een heks tegen die hem vertelt dat er veel geld in een holle boom verstopt zit. Zij zal hem helpen afdalen in de boom; in ruil daarvoor moet hij voor haar een tondeldoos meenemen.…
Andersen2.jpg

mop uit 1651
 • galg
 • In Dordrecht worden de dieven buiten de stad opgehangen, en worden ze door twee leden van het gerecht ernaartoe gebracht. Toen Paulus opgehangen zou worden kwam hij een aantal vrienden tegen, onder…

mop uit 1651
 • in allen gevalle maer 2 beenen, de galg, u grafstee, heeft er 3, die sal u noch wel onder haelen.'
 • en de galg heeft er drie, die haalt je wel in.'
 • galg
 • Een beroemde dief ontsnapte de schout en rende weg. De schout riep hem na: 'Ja, loop maar weg, je hebt maar twee benen en de galg heeft er drie, die haalt je wel in.'

mop uit 1896
 • leeperds werden verwezen tot de galg. Dit was nu wel wat erg; ja, maar 't is maar een vertelsel.
 • galg.
 • galg
 • Drie moffen willen Fries leren. Elk onthouden ze een zin, de eerste "Trij poepen" (drie moffen), de tweede "Om kou" (om een koe) en de derde "Dat is rjucht" (dat is recht). Als er een man vermoord is,…
14637.jpg

sage uit 1962
 • galg
 • Bij een brand die uit wraak is aangestoken brandt de helft van de stad af. De dader vlucht, wordt herkend, teruggebracht en opgehangen.

Trefwoorden: aansteken, afbranden, dood, galg, stad, wraak


sprookje uit 1893
 • Meer stee, dan loat ik oe ophange oan de hoogste galg, die 't er ooit op de wereld gebouwd is'. Weg was d'n heer; betutterd
 • iet nie goed?' 'Doar is heel veul nie goed', zee de smid, 'd'n heer zal m'oan de hoogste galg, die 'ter is, loaten ophange
 • onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid, beide malen ontmoet hij dezelfde vrouw die
 • galg
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 2011
 • -2011) "Is dat trouwens het enige spookhuis van het Westland? Las dat er aan de Galgeweg in Naaldwijk vroeger een galg
 • heeft gestaan (hehe toepasselijk) en dat het rondom die galg ook flink gespookt heeft." (xxiessiexx, vrouw uit Monster, 24
 • galg
 • Een spookhuis in Monster is afgebroken, maar de verhalen doen nog steeds de ronde. Deuren werden dichtgeslagen, wc's doorgetrokken en rare geluiden. Ook rondom de Galgeweg bij Naaldwijk schijnt het te…

mop uit 1651
 • welgevallen. Tusschen de stadt en de galg is een krepelboschje dat bequaem is om u daerachter te verbergen.' Kleyn Hansken trok
 • heen en alles geschiede na sijn seggen. Hij wierd met gevolch van 1000den van menschen na de galg gevoert. Daer sijnde
 • galg
 • Thomas Viller, een ruiter en vrijbuiter, klaagde over het gebrek aan rijke buit. Er werd een vergadering gehouden, en Kleyn Hansken was de enige met een plan. Hij zou naar Gulik gaan, waar hij gezocht…

mop uit 1651
 • tot het geesselen resteerde, ging hij aen de galg wat leunen om te rusten ende gaf het werck sijn soon over, die er
 • galg
 • Meester Cors was moe van het geselen en executeren, dus liet hij zijn zoon het overnemen terwijl hij uitrustte. Zijn zoon hakte er nogal wild op los, en Cors wenkte naar hem en zei: 'Langzaam en…

mop uit 1651
 • Tot Wesop sat een man gevangen om eenige feyten die seer na de galg roocken, maer alsoo de heeren swaericheyt in de
 • galg
 • In Weesp zat een man gevangen die waarschijnlijk ter dood veroordeeld zou worden, maar de heren namen het erg serieus en gingen eerst naar Amsterdam om advies te halen bij de advocaten. Die adviseerde…

mop uit 1651
 • oock advis van advocaten haelden, die hem van de galg vrij spraecken. Maer alsoo er te Naerden een maendt 5 à 6 tevooren
 • galg
 • In een andere rechtszaak hadden deze heren een dergelijke verdachte, en haalden weer advies van de advocaten. Het advies was weer de man vrij te spreken, maar omdat er en paar maanden geleden in…

sage uit 1883
 • galg
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1933
 • heeren van den gerechte. Het proces was kort; voor den moordenaar werd bij zijn hut een galg opgericht. Hij bleef echter
 • ontkennen. Nog toen hij onder de galg stond, zwoer hij een vreeselijken eed: "Als ik 't gedaan heb, mogen de dooden tegen mij
 • galg
 • Een kolenbrander uit Ginneken had zeven vreemdelingen vermoord. Hij werd veroordeeld tot ophanging, maar bleef ontkennen. Hij zei dat als hij het gedaan had, de doden tegen hem mochten getuigen en de…

mop uit 1651
 • galg
 • Een paar mensen ging bij een dief op bezoek die zou worden opgehangen. Ze stelden hem een figuurlijke vraag en hij gaf een letterlijk antwoord. Maakte hij zich geen zorgen voor de dood (zat hij niet…

mop uit 1651
 • galg
 • Een vreemdeling is op zoek naar een zekere edelman. Niet wetende wie hij is, loopt hij op een groep mensen af aan wie vraagt waar hij hem kan vinden. De destbetreffende edelman bevindt zich in het…

mop uit 1651
 • die sij dit vertelden. Hij ging eens na de galg toe wandelen om te kijcken, daer hij een romp door de ketting gesackt vont
 • galg
 • Vijf Franse zeerovers waren opgehangen in Vlissingen. Een half jaar later ging een matroos bij de galgen kijken. Hij zag de overblijfselen van het lichaam die door de ketting gezakt waren. Terwijl de…

mop uit 1651
 • Een dief na de galg gaende, ging de ladder voorwaerts op. 'Dat is geen fatsoen', seyde de beul, 'gij moet achterwaerts
 • Een dief die opgehangen gaat worden klimt de trap naar de galg voorwaarts op. De beul wijst hem er op dat hij
 • galg
 • Een dief die opgehangen gaat worden klimt de trap naar de galg voorwaarts op. De beul wijst hem er op dat hij achterwaarts moet klimmen. 'Excuseer', zegt de dief, 'het is mijn eerste keer.'

mop uit 1651
 • galg
 • Een dief die naar buiten gebracht wordt om te worden opgehangen zegt tegen de mensen die voor hem lopen: 'Loop niet zo in de weg, men zal toch niets doen voor ik er ben.'

mop uit 1651
 • Een die onthalst soude werden, versocht om de galg, omdat hij vreesde qualijck te sullen werden als hij sijn bloet sach.
 • Iemand die onthoofd gaat worden vraagt om de galg, omdat hij bang is dat hij misselijk wordt als hij zijn eigen bloed
 • galg
 • Iemand die onthoofd gaat worden vraagt om de galg, omdat hij bang is dat hij misselijk wordt als hij zijn eigen bloed ziet.

mop uit 1651
 • Een overste sach voor een stat de galg leedich staen, vraegde daerop aen een boer hoe die heeren van die stat soo goet
 • Een overste ziet voor een stad een lege galg staan. Hij vraagt aan een boer waarom de heren van de stad zo vredelievend
 • galg
 • Een overste ziet voor een stad een lege galg staan. Hij vraagt aan een boer waarom de heren van de stad zo vredelievend zijn, waarop deze antwoordt dat ze niet anders kunnen omdat alle bandieten in…

sage uit 1938
 • Inderdaad stond er een steenen galg op den berg; in 1550 werd dit "gericht opten berch", dat reeds langen tijd bestond
 • , hersteld. Acht jaar later bleek het noodig vrouwtje galg geheel te vernieuwen; toen werd tevens de oude put afgebroken en
 • De bomen zijn pas geplant na het afbreken van de galg, waarschijnlijk in de Franse tijd.
 • galg
 • De bomen zijn pas geplant na het afbreken van de galg, waarschijnlijk in de Franse tijd.

mop uit 1651
 • twee goede mijlen met overduldigheyt gemarcheert had, quam hij bij een galg. Hij ging ontrent een canonschoot verder, daer
 • hij met groote blijtschap een dorp vont. R. 'Nu sweere ik dat ik na desen meer geloof aen de galg als aen 't kruys sal
 • vlakbij een stad te vinden, maar zonder geluk. Een galg op zijn weg brengt hem meer geluk, want hij vindt daarna snel een dorp
 • . De Spanjaard zweert in het vervolg meer te geloven in de galg dan in het kruis.
 • galg
 • Een Spanjaard wordt op één van zijn reizen door regen en duisternis overvallen. Hij komt later een kruis tegen en hoopt vlakbij een stad te vinden, maar zonder geluk. Een galg op zijn weg brengt hem…

mop uit 1651
 • Gebeurde dat hij last kreeg van de baljouw Pompeius de Rover om een nieuwe galg te maecken. Hij gaet het hout bij Sonnemans
 • koopen ende kiest daertoe balcken uyt, daer sijn mercke op staet en recht de galg op. Den ander, dit te weeten komende
 • De timmerman Evert had schulden bij de heer Arend. Van de schout Pompeius kreeg Evert de opdracht een nieuwe galg te
 • maken. Evert kocht de balken voor de galg bij Arend en zorgde ervoor dat diens naam op de balken en dus ook op de nieuwe
 • galg
 • De timmerman Evert had schulden bij de heer Arend. Van de schout Pompeius kreeg Evert de opdracht een nieuwe galg te maken. Evert kocht de balken voor de galg bij Arend en zorgde ervoor dat diens naam…