Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

429 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • den bek op de stammen tikt en meestal er een gat in boort. Wordt hij niet verjaagd, dan blijft hij bij den boom tot hij
 • het gat weer dicht heeft gemaakt. Vliegt hij dan weg en komt hij terug met een worteltje in den bek, dan springt op eens
 • Er is een vogel die met zijn snavel een gat in een boom boort. Dit gat vult hij vervolgens weer op. Als hij later
 • aangevlogen komt met een worteltje in zijn bek, springt het gat weer open. Wie zo'n 'springworteltje' in zijn bezit wil krijgen
 • gat
 • Er is een vogel die met zijn snavel een gat in een boom boort. Dit gat vult hij vervolgens weer op. Als hij later aangevlogen komt met een worteltje in zijn bek, springt het gat weer open. Wie zo'n…

sage uit 1970
 • leven zullen doen. Want achter het gat staat de dienstmaagd opgesteld met een zwaard, waarmee zij alle rovers één voor één
 • gat
 • De meid laat de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Vervolgens slaat ze hen stuk voor stuk het hoofd af met een zwaard.

sage uit 1974
 • Om heksen te herkennen moet je tijdens de ochtendmis wanneer de monstrans omhoog gehouden wordt door een gat in een
 • gat
 • Om heksen te herkennen moet je tijdens de ochtendmis wanneer de monstrans omhoog gehouden wordt door een gat in een stuk van een doodskist kijken.
VODA_004_18.mp3

sage uit 1970
 • "Aan de Elspeterweg achter de echoput aan de rechterkant van de weg zit een gat waar het schijnt te spoken." (Verteld
 • In Apeldoorn is een gat waar het spookt.
 • gat
 • In Apeldoorn is een gat waar het spookt.

Trefwoorden: echoput, gat, geesten, kuil, spoken


sage uit 1970
 • dit gat binnenkroop, sneed zich duchtig. Als een heks of weerwolf zich verwondde, was de betovering verbroken. Zo ook hier
 • gat
 • Heks komt 's nachts door het sleutelgat in de paardestal waar ze op de paarden jaagt. Ze raakt gewond door het scherpe mes dat in het sleutelgat is gespannen, waardoor de betovering verbroken raakt.…

sage uit 1962
 • weerwolf moest dragen. De boer zei: “Ik zal je eens het geweer laden en meegeven. Je let dan goed op, en schiet hem zijn gat
 • gat
 • Knecht klaagt bij boer dat hij elke avond de weerwolf moet dragen. De volgende avond gaat hij met een geladen geweer dat hij van de boer heeft gekregen op pad. Nadat blijkt dat het geweer is geladen…

sprookje uit 1479
 • Dair mennich goet barm in lach Dair ic my dicke op te saden plach Aenden kelre had ic een gat Selue gemaect ende in dat
 • het was my alte swair Des most ics mijns ondanx laten Ende ic liep henen mijnre straten Doort gat. dat ic wesen woude Ende
 • had er een gat in gemaakt en liet Isegrim er in. De wolf at zich zo vol dat hij niet meer naar buiten kon door het gat
 • mensen aan om de vos te grazen te nemen. Reinaert ging naar Isegrim en liet voor het gat de kip vallen. Isegrim wilde de kip
 • gat
 • Reinaert nam Isegrim mee naar de schuur van een rijke pastoor van Vermendoys waarin een grote voorraad spek lag. De vos had er een gat in gemaakt en liet Isegrim er in. De wolf at zich zo vol dat hij…

sprookje uit 1479
 • koning geholpen heeft een geschil op te lossen: een man had een serpent bevrijd uit een strik achter een gat in een schutting
 • gat
 • Rukenau de apin is bezig met haar redevoering aan het hof voor Reinaert. Hierin vertelt ze van een keer dat Reinaert de koning geholpen heeft een geschil op te lossen: een man had een serpent bevrijd…

sage uit 1978
 • die steen eens voor dat gat weg.’ Hij wees op een steen die voor het schouwgat lag. De boer verwonderde zich daarover
 • gat
 • Twee bevallingen zijn geeindigd met doodgeboren kinderen. Een gast raadt aan een schouwsteen weg te halen. Hij snijdt de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling…

sage uit 1978
 • veroorzaakte een groot gat in de aarde. Het gat werd de klokkuil genoemd. Als men in de kerstnacht boven deze kuil ging hangen
 • Door duivel gestolen kerkklok veroorzaakt gat in de grond.
 • gat
 • Door duivel gestolen kerkklok veroorzaakt gat in de grond.

sage uit 1889
 • gat
 • Stroper krijgt haas onder schot, maar zijn geweer weigert, terwijl steeds meer hazen te voorschijn komen. De volgende dag gaat zijn geweer meteen af, zonder dat hij een zilveren dubbeltje aan de…

sprookje uit 1892
 • het volste heeft, krijgt van mij een lekkeren boterham.' Maar zij gaf aan Doortje een emmer, waarin een groot gat was
 • gat
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 1884
 • men een diep gat, dat van oudsher door het volk met den naam van haspelkuil bestempeld werd. De overlevering zegt, dat
 • uitoefende door des nachts het gesponnen garen der omwonende boerinnen te haspelen. Hierom gaf men het geheimzinnig gat den naam
 • gat
 • Kabouterwijfje haspelt 's nachts het gesponnen garen, terwijl ze niemand kwaad doet is iedereen bang voor haar vanwege haar lelijkheid. De kuil die haar woonplaats is geweest wordt haspelkuil genoemd.


sage uit 1962
 • As een boom niet wou drage, dan boorde ze een gat in die boom. En een pin d'r in. Of de bast rondom afschille.
 • Om een boom weer vruchten te laten dragen moet men er een gat in boren. Een andere oplossing is de bast rondom af te
 • gat
 • Om een boom weer vruchten te laten dragen moet men er een gat in boren. Een andere oplossing is de bast rondom af te schillen.

sage uit 1962
 • Die schipper (1) had een schuit met een gat er in. Aan ieder die het maar horen wou, vertelde hij, dat hij de schuit
 • Een in Benschop had een boot met een gat erin. Het had een keer dag en nacht in het water gelegen zonder dat er water
 • gat
 • Een in Benschop had een boot met een gat erin. Het had een keer dag en nacht in het water gelegen zonder dat er water door het lek kwam.

Trefwoorden: boot, gat, Lek, schipper, schuit, toverij, water, zeeman


sage uit 1962
 • Als een boom niet dragen wou, dan sloeg je d'r een paar spijkers in. Of je boorde een gat en je sloeg d'r een houten
 • gat
 • Om te zorgen dat een boom vruchten gaat dragen zijn er verschillende oplossingen. Je moet de boom laten denken dat hij niet meer lang te leven heeft.

sprookje uit 1180
 • haddic dicken goet ghelach. 1515. Onder dien spijker haddic een gat 1516. Verholenlike ghemaect. In dat, 1517. Daer dedic
 • 1577. Bi den buke in dat gat. 1578. Als die ghebuere ghevreescheden dat, 1579. Liepen si dat wonder bescauwen. 1580
 • had er een gat in gemaakt en liet Isegrim er in. De wolf at zich zo vol dat hij niet meer naar buiten kon door het gat
 • mensen aan om de vos te grazen te nemen. Reinaert ging naar Isegrim en liet voor het gat de kip vallen. Isegrim wilde de kip
 • gat
 • Reinaert nam Isegrim mee naar de schuur van een rijke pastoor van Vermendoys waarin een grote voorraad spek lag. De vos had er een gat in gemaakt en liet Isegrim er in. De wolf at zich zo vol dat hij…

mop uit 1750
 • een een gat, In zynen kop: dat bloedde wat. Toen riep hy: “Moer ik heb, ik heb, Een Gat gelyk een spinneweb.“ Seî zy: “Wel
 • klimmen. Klaas doet dat, maar valt van het bed. Hij heeft een gat in zijn hoofd en het bloedt. Hij roept naar zijn moeder: "Ik
 • heb een gat." Waarop moeder antwoordt: "Ja, dat moet je hebben!" Dan zegt hij dat hij ook bloed ziet. De moeder reageert
 • gat
 • Een jonge boer, Klaas, weet niet wat hij met zijn vrouw moet doen tijdens de huwelijksnacht. Zijn moeder zegt dat hij de deur open moet laten staan en dat ze hem dan wel wat tips zal geven. Ze zegt…

mop uit 1750
 • wilt weezen, En steken uwen duim in 't gat Daar ik wel haast zoelaas by had, Zoo zal hy wel genezen.” “Og ja,” sprak
 • gat
 • Mary gaat biechten omdat ze zo'n pijn aan haar duim heeft. De pater Heer Lubbert weet er wel wat op: ze moet haar duim in haar vagina steken. Dan gaat het wel over. Na twee weken komt Mary weer…

mop uit 1750
 • , waarom dat Een vrouw is altyd koud van gat, En Mannen koud van kniën, nu raad Dit eerst eens eer gy verder gaat.” Den een die
 • doen, Wanneer nu Kaïn werd gemaakt, Was hy met haar op 't eys geraakt, En lag Eva met 't bloote gat Op den bevroren
 • Een groep mannen vertelt elkaar raadsels. Het eerste raadsel is: waarom hebben vrouwen altijd een koud gat en mannen
 • koude knieën? Het antwoord is: Toen Adam en Eva Kaïn maakten, hadden ze seks op het ijs. Eva lag op haar gat op het ijs en
 • gat
 • Een groep mannen vertelt elkaar raadsels. Het eerste raadsel is: waarom hebben vrouwen altijd een koud gat en mannen koude knieën? Het antwoord is: Toen Adam en Eva Kaïn maakten, hadden ze seks op het…

sage uit 1975
 • gat
 • Jongen die een peer steelt van een vrouw, wordt ziek. De kapelaan wijst op de reputatie van de vrouw, en raadt aan alle gaten dicht te stoppen, maar de jongen sterft.
VODA_009_07.mp3

sage uit 1951
 • , dat zij vrijuit ging. Om de overrompeling echt te doen gelijken, moest hij een gat in de muur hakken en daardoor binnen
 • komen. De rover sprak even met zijn makkers achter hem en verklaarde zich toen bereid. Met bekwame spoed werd een gat in
 • De dienstmeid hakt eerste drie rovers die via een gat willen binnenkomen het hoofd af, de vierde ontsnapt. Deze man
 • gat
 • De dienstmeid hakt eerste drie rovers die via een gat willen binnenkomen het hoofd af, de vierde ontsnapt. Deze man probeert haar jaren later te doden, maar het dienstmeisje kan ontsnappen.

sage uit 1963
 • Een cent met een gat Geeft altijd wat. Zukke centen droege ze bij d'r in d'r portemonnee.
 • Een cent met een gat erin brengt geluk. Daarom hadden mensen zo'n cent in hun portemonnee.
 • gat
 • Een cent met een gat erin brengt geluk. Daarom hadden mensen zo'n cent in hun portemonnee.

sage uit 1963
 • knecht, "in de persoon van de nieuwe knecht" . Affijn, hij snijdt een gat in 't riete dak en hij weg. Die nieuwe knecht die
 • ging d'r ok door dat gat vandoor. Van allebei die knechts hebbe ze nooit meer dàt gehoord of gezien. Dat mot gebeurd zijn
 • gat
 • Een boer heeft een knecht, maar hij huurt nog een knecht in. De knechten zijn op zolder en gooien de dorsvlegels naar beneden. Maar terwijl ze allebei op zolder zijn, beginnen de dorsvlegels uit…