Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

155 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • geit
 • Brabander: "Het is wit en het loopt in de wei. Witte gijt?"

raadsel uit 1998
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit] (Amsterdam, 15 april 1998)
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit]
 • geit
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit]

Trefwoorden: dialect, dier, geit, kleur, raadsel, wei, weten, wit


mop uit 1996
 • : "Ja hoor juf, een geit." "Ja," zegt juf, "dat kan ook, maar ik bedoelde eigenlijk een koe." "Oké," zegt Henkie, "dan heb
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel
 • geit
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel goed, maar ze bedoelde een koe. De jongen neemt revanche met een raadseltje: Het…

sage uit 1978
 • Hoe't it komt, dat de geit in trijehoekich sturtsje hat De geit hie alear in hiele grutte sturt en doe siet der in kear
 • in wolf efter de geit oan en dy koe er mar net pakke. Op 't lêst krige er him doch heal en heal by de sturt. Hy gnaude
 • Hoe 't it komt, dat de geit in trijehoekich sturtsje hat
 • Vroeger had de geit een heel grote staart, maar deze heeft een wolf er afgebeten. De wolf houdt zijn kop schuin bij het
 • bijten. Zo heeft hij de staart eerst schuin van de linkerkant afgebeten, en daarna van de rechterkant. De geit heeft daardoor
 • geit
 • Vroeger had de geit een heel grote staart, maar deze heeft een wolf er afgebeten. De wolf houdt zijn kop schuin bij het bijten. Zo heeft hij de staart eerst schuin van de linkerkant afgebeten, en…

sage uit 1966
 • . De geit woe gjin molke jaen, as de nachtmerje der west hie. Dan wied er droech. Dan hie de nachtmerje him leechmolken
 • . Doe ha wy nei Ulke duvelbander (Ulke v/d/ Wal) ta west. En dy hat ús medesinen jown foar it hynder. De geit moest út it
 • hij stond los in de stal. De geit wou geen melk meer geven als de nachtmerrie geweest was. Die had hem leeggemolken. Ze
 • zijn naar Ulke, de duivelbanner gegaan. Die gaf een medicijn voor het paard en de geit moest weg uit het hok. Toen werd de
 • geit
 • De verteller heeft vaak gezien dat hun paard de nachtmerrie had gehad. De hengstdoek lag dan 's morgens op de grond en hij stond los in de stal. De geit wou geen melk meer geven als de nachtmerrie…

sage uit 1966
 • Us beppe en dy ha yn de Ham wenne yn in spoekhûs. Omke dy't by har ynwenne hie in geit yn 'e skuorre. It wie in wite
 • geit mei hoarnen op 'e kop. Mar dy geit koed er dêr noait fêst hâlde. Dan flokte hy der oer. Altyd wie de geit wer los
 • geit in de schuur die altijd door de duivel werd losgemaakt. Toen Oude Wagenaar en zijn vrouw bij hen kwamen inwonen
 • geit
 • De grootmoeder van de vertelster en de haren woonden in de Ham in een spookhuis. Oom die bij haar inwoonde, had een geit in de schuur die altijd door de duivel werd losgemaakt. Toen Oude Wagenaar en…

raadsel uit 1998
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?] (Opgetekend in Goirle op 5- 9-98 door Elise
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?]
 • geit
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?]

sage uit 1966
 • geit
 • Naast het huis van de vertelster woont een heks. Die heeft eens drie van hun geiten doodgetoverd.

Trefwoorden: dood, drie, geit, getal, heks, toveren


sage uit 1966
 • Wy hienen in geit by uzes thús. Dêr krige ik de molke fan, hwant ik wie net goed. Dokter hie dat foarskreaun. Der wenne
 • doe in fanke fan sa'n fjirtsjin jier by ús, dy sei op in kear: "Dy geit doocht net, dy wol net frette. Hy is bitsjoend
 • Een geit is betoverd. Ze wil niet eten. Ze kijgt een stukje duivelsdrek in een bandje aan een touw om haar hals. In het
 • touw zitten twee knopen. Als de geit weer niet wil eten, blijkt dat de knopen uit het touw zijn. Zodra ze er weer in zitten
 • geit
 • Een geit is betoverd. Ze wil niet eten. Ze kijgt een stukje duivelsdrek in een bandje aan een touw om haar hals. In het touw zitten twee knopen. Als de geit weer niet wil eten, blijkt dat de knopen…

sage uit 1999
 • geit
 • Een meisje slaapt met anderen boven in een huis. Als ze een vrouw ziet lopen, blijkt het achteraf een huisgeest te zijn.

sage uit 1999
 • over praten. Een djinn kan echt in allerlei verschillende gedaantes verschijnen. Als mens, als kat, als slang, als geit
 • in de tuin tegengekomen in de verschijning van een geit. Ze was in de tuin aan het werken toen er plotseling een geit
 • zich in allerlei vormen manifesteren, en heeft zich onder meer als een geit vertoond. Men kan beter maar niet over de geest
 • geit
 • Het huis van de vertelster in Marokko is bezeten door een vrouwelijke geest (djinni). De geest heeft op een dag haar broer misvormd. Artsen konden niets voor hem doen, maar een alternatieve genezer…

mop uit 1998
 • De juf geeft de klas een raadseltje op. "Het geeft melk en het heeft vier poten." Jantje springt op en zegt: "Een geit
 • geit
 • Jantje geeft een raadsel aan de juf over iets wat strak en droog is als het ergens in gaat en slap en nat er weer uitkomt. Jantje bedoelt een theezakje, maar de juf denkt dat hij iets anders bedoelt.

mop uit 2000
 • hebben een ...." Mohamed: "Wij hebben een poes." Ufuk (Turk): "Wij heb geit". Waarop de meester aan Ufuk vraagt: "Een geit
 • hij dan?" "Oh, hij slaapt bij mijn ouders in bed." "Maar stinkt dat dan niet?" "Ja, maar daar heeft die geit geen last van
 • Kinderen vertellen over hun huisdieren op school. Bij een Turks jongetje thuis hebben ze een geit, die bij de ouders in
 • bed slaapt. Leraar: "Stinkt dat niet?" "Ja, maar de geit heeft er geen last van."
 • geit
 • Kinderen vertellen over hun huisdieren op school. Bij een Turks jongetje thuis hebben ze een geit, die bij de ouders in bed slaapt. Leraar: "Stinkt dat niet?" "Ja, maar de geit heeft er geen last…

mop uit 1994
 • bedoelde een geit." Dan zegt ze: "Het loopt op de boerderij, het heeft veren en legt eieren." Jantje zegt: "Een kip." "Dat is
 • geit
 • De juffrouw omschrijft een dier en de kinderen moeten raden. Een jongen noemt wel steeds een goed dier bij de omschrijving, maar de juf heeft steeds toch een ander dier in gedachten. Dan geeft de…

sprookje uit 1968
 • opiten hie, doe gong er op bêd lizzen. Hy slepte al gau. Doe kom de âld geit thús. It lytse geitsje siet yn 'e klok en dy
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze
 • geit
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze waarschuwde haar kinderen altijd niet voor de wolf open te doen. Op een keer kwam de wolf.…

sage uit 1968
 • Myn skoanheit wie de geit us in kear kwyt. Hy socht der om. Doe kom er op in plak, doe wie 't krekt as fornom er, dat
 • de geit hyltyd om him hinne trippele. Mar 't wie sa net, hwant dêr wie net in geit. Doe wie er in kamp lân fierder gien
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij
 • zag niets. Een stuk verder vond hij zijn geit toch nog, en het beest dartelde inderdaad om hem heen.
 • geit
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij zag niets. Een stuk verder vond hij zijn geit toch nog, en het beest dartelde…

mop uit 1970
 • geit is, dan zöj um ok veur sikkegeld hemme. Veur dattig gulde zöj um hemme". Zi'j harre medeen in de hand geslage; 't was
 • ". "Wat veur sik?" zeit de vrouw. "De sik", zei e. "Van wie was dén dan?" zei ze. "Onze geit", zei e, "dat wet ie toch wel
 • Als het koetje geen melk meer geeft, stuurt de vrouw haar man ermee naar de markt. Diverse kooplui zeggen "sik" (geit
 • geit
 • Als het koetje geen melk meer geeft, stuurt de vrouw haar man ermee naar de markt. Diverse kooplui zeggen "sik" (geit) tegen het koetje en de boer verkoopt het tegen "sikkenprijs", 30 gulden. Zijn…

sage uit 1967
 • der noch. Doe seach Sytse dêr op 'e slatswâl in dikke wite geit omdânsjen. Dy sprong al mar hinne en wer, en dat yn 't
 • Een jongen, die nog bij zijn ouders woonde, zag op een avond een witte geit in het land dansen en springen. Hij was zo
 • geit
 • Een jongen, die nog bij zijn ouders woonde, zag op een avond een witte geit in het land dansen en springen. Hij was zo bang dat hij zijn huis inrende en bij zijn ouders onder de dekens sprong.

sage uit 1968
 • Op in kear kom ik by de faem wei. Doe't ik by hûs wie yn 'e nacht, roan der in grouwe, wite geit op 'e reed om. Ik
 • tocht earst: dat is ús geit, en ik prebearre him to krijen. Mar dat woe my net slagje. Wol in kertierlang wie ik dêr mei
 • Een jongeman kwam eens bij zijn meisje vandaan, toen hij een witte geit op de weg zag staan. Hij probeerde het dier te
 • geit
 • Een jongeman kwam eens bij zijn meisje vandaan, toen hij een witte geit op de weg zag staan. Hij probeerde het dier te vangen, maar opeens was het verdwenen. Het moet een tovenaarster geweest zijn.

sage uit 1967
 • deis wie de koe dea. Hy lei op in bultsje gers op 'e mjilgong. Doe sei 'k: "Sjoch, de geit is ek al bitsjoend." Dy hie de
 • kop ek al achteroer. De oare deis wie de geit èk noch dea.
 • dood, en de geit was ook ziek. Die was de dag daarop ook dood.
 • geit
 • Een tovenaar kwam bij een zieke koe. Hij streek met zijn hand over de flanken van het dier. De volgende dag was de koe dood, en de geit was ook ziek. Die was de dag daarop ook dood.

sage uit 1967
 • geit
 • Als oude Ot met haar hand over het vee streek, stierven de beesten binnen korte tijd.

sage uit 1967
 • hûs foarby en ûnderweis yn 'e rin striek se mei de hân oer beppe en dy's geit hinne, dy't dêr oan 't spit siet. De geit
 • Een tovenaarster liep eens langs een meisje met een geit, en streek onderwijl met haar hand over het dier. De geit deed
 • geit
 • Een tovenaarster liep eens langs een meisje met een geit, en streek onderwijl met haar hand over het dier. De geit deed een paar slagen in de rondte en viel dood neer.

sage uit 1966
 • geit
 • Een oude vrouw zag op de tafel in het klein de begrafenis van haar zoon voordat hij gestorven was.

sage uit 1966
 • Ek us op in joun, doe kom Piter by 't tsjerkhôf lâns. Doe kom dêr in geit wei. Dy hie in ketting achter him oan slepen
 • . Dy geit die trije slaggen om 't hûs hinne, dat foar 't tsjerkhôf stie. Doe gong er wer nei 't tsjerkhôf ta. Piter sette
 • Een man wilde eens bij een kerkhof een geit pakken, maar de geit was hem elke keer net een stap voor.
 • geit
 • Een man wilde eens bij een kerkhof een geit pakken, maar de geit was hem elke keer net een stap voor.

sage uit 1966
 • geit
 • Een vader en een zoon zagen eens vroeg in de ochtend een zwarte hond een geitje mishandelen. De vader kwam dichterbij om de hond een klap te geven, maar zag toen dat de hond geen hond was.