Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

224 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Een haan en een kip komen elkaar tegen. "Kukeleku," zegt de haan. "Miauw," antwoordt de kip. "Wat krijgen we nou
 • ?" vraagt de haan. "Ach," zegt de kip, "zonder vreemde talen kom je tegenwoordig niet meer aan de bak." (Eindhoven. Doorgestuurd
 • Een haan en een kip komen elkaar tegen. "Kukeleku," zegt de haan. "Miauw," antwoordt de kip. "Wat krijgen we nou
 • ?" vraagt de haan. "Ach," zegt de kip, "zonder vreemde talen kom je tegenwoordig niet meer aan de bak."
 • haan
 • Een haan en een kip komen elkaar tegen. "Kukeleku," zegt de haan. "Miauw," antwoordt de kip. "Wat krijgen we nou?" vraagt de haan. "Ach," zegt de kip, "zonder vreemde talen kom je tegenwoordig niet…

Trefwoorden: arbeid, haan, kip, kukelen, miauwen, taal, werk


mop uit 1995
 • Datum: 23/11/1995 19:25:10 Een paar knapppe hanen besluiten om kippen te gaan neuken. Onderweg komen ze een jonge haan
 • verschillende rondjes gelopen te hebben, struikelt de jonge haan en valt op een mesthoop. Hij jammert dat hij nog één rondje seks
 • haan
 • Een stel hanen besluit om de liefde te gaan bedrijven met kippen. Een jong, onervaren haantje mag mee. Bij de boerderij treft het gezelschap maar één kip, die op de vlucht slaat. Er volgt een wilde…

mop uit 1995
 • Datum: 15/12/1995 14:40:34 Op een boerderij heeft de haan zijn beste tijd gehad, en de boer vindt dat het tijd geworden
 • is om een nieuwe haan aan te schaffen. Wanneer die nieuwe, jonge haan aankomt in het kippehok, zegt de oude haan tegen
 • Op een boerderij moet een oude haan plaats maken voor een jonge. De oude haan verleidt de jonge tot een
 • hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten
 • haan
 • Op een boerderij moet een oude haan plaats maken voor een jonge. De oude haan verleidt de jonge tot een hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de…

sprookje uit 1978
 • haan
 • Haan, Jogchum de
 • De vogels willen een koning kiezen. Ze houden een wedstrijd: De vogel die het hoogst kan vliegen en het langst in de lucht kan blijven zal tot koning worden benoemd. Het lijkt erop dat de adelaar…

sage uit 1966
 • haan
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

sage uit 1966
 • haan
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

sage uit 1966
 • Een boer heeft twaalf kippen en een haan. Als de knecht 's morgens bij de dieren gaat kijken, zijn ze allemaal
 • verdwenen. Als de knecht de ladder opklimt, vindt hij de haan - kaalgeplukt - terug. De haan heeft een papiertje aan zijn poot
 • haan
 • Een boer heeft twaalf kippen en een haan. Als de knecht 's morgens bij de dieren gaat kijken, zijn ze allemaal verdwenen. Als de knecht de ladder opklimt, vindt hij de haan - kaalgeplukt - terug. De…

sprookje uit 1970
 • hoogst zou vliegen koning over allen zou wezen. De volgende morgen zou de wedstrijd plaatsvinden. Alleen de haan was niet erg
 • haan
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend vliegt het hoogst, maar er zit een winterkoninkje op zijn rug die het koningschap…

sprookje uit 1970
 • vel terug." "Zal ik maar meegaan?" "Dat is goed, spring maar achterop de kar!" Een eindje verder kwam hij een haan tegen
 • van Griesgrauwgruweltje, maar de deur was op slot. "Wat nu te doen?" zei Haneneef. "Ik weet raad," zei de haan, "ik zal
 • Een hen heeft de boter opgesnoept. De haan is hier boos om. Hij trekt de hen het vel over de oren en hangt het buiten
 • te drogen. Een bekende haalt het weg. De haan gaat hem met een kar achterna. Een os, een hekel, een speld, een naald, een
 • haan
 • Een hen heeft de boter opgesnoept. De haan is hier boos om. Hij trekt de hen het vel over de oren en hangt het buiten te drogen. Een bekende haalt het weg. De haan gaat hem met een kar achterna. Een…

sprookje uit 1888
 • Van den halven haan Er was zoo eens een Janneken en een Mieken, en die woonden in een hutteken in een bosch. Toen hunne
 • , zoo arm, dat zij niets bezaten dan twee kiekens en éenen haan... De vraag was nu, hoe een eerlijke verdeeling gedaan? "Wel
 • Van den halven Haan
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren
 • . De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze sturen de halve haan op pad naar een
 • haan
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

mop uit 1994
 • : "Ik ben Daan, en ik ben een haan, ik ben Daan, en ik ben een haan..." De papegaai loopt die boer voorbij, gaat het
 • : "Ik ben Daan, en ik ben een haan, ik ben Daan, en ik ben een haan..." De papegaai loopt de boer voorbij. "...ik ben Daan
 • haan
 • Een boer merkt dat een papegaai elke nacht de liefde bedrijft met alle kippen in het hok, met gekleurde eieren als gevolg. De boer spant een electriciteitsdraad en zet deze onder stroom. De papegaai…

sprookje uit 1889
 • krijgen. Doch het gebouw moest klaar zijn vóor het kraaien van den haan. Was het zulks niet, dan verloor de duivel alle recht
 • spoedde zich naar het hoenderhok, en greep den haan bij de veeren. Het verschrikte dier liet een krachtig kikeriki hooren, en
 • Voor de haan kraait boerderij bouwen
 • de haan de schuur bouwt en daarvoor de ziel van de oudste zoon krijgt. De boerin die het gesprek hoort, besluit haar zoon
 • te redden. 's Nachts bouwt een menigte duivels aan de schuur, maar net voordat ze klaar zijn laat de boerin de haan
 • haan
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1889
 • schuur gemaakt zou zijn, eer 's morgends de haan zou kraaien, op voorwaerde, dat de pachter hem zijnen besten schat
 • , dat de haan van schrik wakker schoot en begon te kraaien. Toen zag de vrouw wel vijfhonderd duivels de vlucht nemen! Hun
 • Voor de haan kraait boerderij bouwen
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • door de hemel ingelicht en gaat naar het kippenhok waar ze door twee kerkboeken tegen elkaar te slaan, de haan laat kraaien
 • haan
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

sprookje uit 1907
 • De haan trekt de hen het vel van de kop. Dit vel wordt gestolen en de haan gaat het terughalen. Onderweg komt hij een
 • os, een haan, een hekel, een speld, een naald, een ei en een slijpsteen tegen. Zij helpen hem om zijn doel te bereiken
 • haan
 • De haan trekt de hen het vel van de kop. Dit vel wordt gestolen en de haan gaat het terughalen. Onderweg komt hij een os, een haan, een hekel, een speld, een naald, een ei en een slijpsteen tegen. Zij…

sprookje uit 1889
 • hulp," zei hem de vreemdeling; "hewel! ik zal u helpen, en eer de haan driemaal zal gekraaid hebben, zal er een nieuwe
 • , wanneer de molen zou gemaakt zijn vóor de haan driemaal gekraaid had, zijne ziel verloren zou zijn. Zij deed eene lamp in
 • den hoofdman der Alvermannekens, op voorwaerde, dat deze hem vóor de haan driemaal zou gekraaid hebben, eene gansch nieuwe
 • Voor de haan kraait boerderij bouwen
 • heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de haan driemaal gekraaid zal hebben. De
 • aan de duivel verkocht heeft. Ze gaat naar het kippenhok met een lamp en de haan kraait drie keer. De ziel van de molenaar
 • haan
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • Van den haan, den vlegel en de pik Eene weduwe had drie zonen. Toen zij stierf, liet zij hun niets anders na dan eenen
 • haan, eenen dorschvlegel en eene pik. De oudste van drieën nam voor zijn paart den haan, en scheerde de wijde waereld in
 • Van den haan, den vlegel en de pik
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De
 • zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag doen ontstaan door met stokken op de grond
 • haan
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sprookje uit 1889
 • , wanneer ge mij uwen haan geeft met eene goede beurs goud." De koop werd gesloten, en tegen den avond trok Sus er weer uit
 • ," zei Sus; "ik heb een beest, dat den dag roept." En hij haalde den haan te voorschijn en deze begon zoo luid mogelijk te
 • geld. De zeis ruilt hij voor een haan plus geld in een land waar ze de aren met pijl en boog eraf schieten. De haan ruilt
 • haan
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • een haan." En -klats!klets! klits!- de student klapte in zijne handen, en zie! daar verscheen uit de donkere kamer eene
 • toga over zijn hoofd en kraaiend als een haan te verdwijnen. Dit gebeurt en de boer merkt op dat hij hem verduiveld veel op
 • haan
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sage uit 1968
 • haan
 • Een vrouw was eens betoverd geraakt doordat ze pannenkoeken had gegeten bij een oud vrouwtje. Haar man ging naar Wopke de duivelbanner en kreeg een drankje mee. Dit nam ze in , en toen kwam er een…

sage uit 1967
 • haan
 • De meid maakte altijd lekker eten en drinken klaar voor de boer als de boerin van huis was. Maar omdat de papegaai altijd alles verklapte, zette ze eens een koperen wasketel over de kooi heen. Toen de…

mop uit 1970
 • zeit ze: "'t Is niks". Had de vader tegen um gezeid: "Kom is hier, Willem. Gi'j heb toch wel is gezien, hoe den haan duut
 • hen ende weer. Dan kump 't wel". Goed, hi'j geet nor huus. Saoves geet e nao bed en toe begint e te krèèje as een haan
 • , maar de volgende dag komt Anna weer klagen en de vader zegt Willem te doen als de haan bij de kippen. Willem kraait en
 • haan
 • Moeder vindt dat de onnozele Willem moet trouwen, vader zal hem helpen en gaat met de buurman praten, wiens dochter Anna wel interesse heeft. Vader stuurt Willem erheen om haar zelf te vragen en ze…

sage uit 1968
 • Voor de haan kraait boerderij bouwen
 • de haan de volgende ochtend gekraaid zou hebben. De man moest hiervoor een contract tekenen en daarmee zijn ziel verkopen
 • . Dit deed hij. Die nacht in bed vertelde hij zijn vrouw alles. Zij ging toen naar de schuur, en liet de haan kraaien, net
 • haan
 • Een man haastte zich eens bezorgd naar huis. De duivel vroeg hem wat er was, en hij vertelde dat hij bezorgd was om zijn huis nu het zo stormde. De duivel stelde voor dat hij een nieuw huis voor hem…

sage uit 1967
 • Voor de haan kraait boerderij bouwen
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • begon de haan te kraaien. Toen was het hele huis klaar, behalve de uilenborden, de driehoekige sluitstukken aan de nok van
 • haan
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sprookje uit 2001
 • haan en het hennetje Ergens bij een boerderij stond een hennenhok en daarin woonden het haantje en het hennetje. 's Morgens
 • De haan en het hennetje
 • , krijgt as in zijn ogen en de steen op zijn hoofd; dan is hij dood. Het gezelschap keert terug en haan en hennetje verslapen
 • haan
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

sage uit 1967
 • Op een bepaalde plek hoort men 's nachts een haan kraaien, maar er is nergens iets te zien. Tien jaar later staat er op
 • haan
 • Op een bepaalde plek hoort men 's nachts een haan kraaien, maar er is nergens iets te zien. Tien jaar later staat er op dezelfde plek een boerderijtje met hennen en hanen.