Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

127 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • handel
 • Meer dan eens waren de koeien betoverd. Men kon ze dan niet verkopen, als de veekoper kwam stonden ze namelijk te zweten. Om dit op te lossen moest men gaat praten met degene die de koeien betoverd…

sprookje uit 2014
 • handel
 • Man heeft gehoord van een land waar ze geen uien hebben en krijgt een plan. Hij gaat een tijdje bij een boer werken aan wie hij als loon uien vraagt. Hij gaat naar het land zonder uien, biedt ze de…
WVDAPEL03.mp3

sage uit 1962
 • Kwade hand: Vaders broer, oom Lenaard, moest op de handel om een koe te kopen. In Maasbree-Rooth kwam hij bij een
 • handel
 • Man komt op een boerderij vol luizen die op hem overgaan en waar hij veel last van heeft. Thuisgekomen is er geen luis te vinden.

sage uit 1976
 • werd gepraat over de handel in vee, en de goede eigenschappen van het verkochte beestje werden opgesomd. Zodat het tegen
 • handel
 • Een boer uit Duizel gaat naar Riethoven om zijn koe te verkopen. Onderweg naar huis komt hij langs een linde waar hij verschrikt wordt door een zwarte kat. Als hij de kat met een stok probeert te…
VODA_002_04.mp3

sage uit 1962
 • alles ging. Hij bedroog veel arme mensen door zijn handel. Zo zou hij eens van een weduwe een groot boscomplex hebben
 • handel
 • Rijke handelaar bedriegt om nog meer te bezitten. Hij heeft een moeilijk sterfbed, waarbij de pater zo hard voor hem bidt dat het zweet in een plas voor zijn bed ligt. De duivel zou in de gedaante van…

sage uit 1892
 • 2.30. Eene Luxemburgsche heks te Westerhoven Op het einde der vorige eeuw dreef Theodoor Verbeek van Westerhoven handel
 • handel
 • Vrouw in Luxemburg vertelt man dat zijn vrouw is bevallen. Als bewijs toont ze een brok kraameten. Inderdaad heeft familie gezien hoe een kat een brok uit de pot at en weer verdween.

sage uit 1893
 • paar Teuten uit Lommel, die in dat land handel dreven en den ter dood veroordeelden meier zeer goed kenden. Deze Teuten
 • handel
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sage uit 1955
 • Bij §1, Aant. 1955, fol. 146d [„Hier en daar ontstaan door de handel nieuwe sporen, de z.g. Hessenwegen”, &c. = Ens
 • handel
 • Parallel aan de oude Hessenweg te Nunspeet loopt een kabouterroute. Op een bepaald punt komen de verspreide kabouterwegen bijeen. De kabouters onderbreken hun reis op bepaalde plaatsen, vaak voor vele…
kabouter_385.jpg
kabouter_386b.jpg

sage uit 1963
 • dan een zwarte kat op de dijk zag, je zee dan: "Dat voorspelt slechte handel!"
 • Weet je wat ze vroeger over zwarte katten op de dijk zeiden? Dat zwarte katten op de dijk slechte handel voorspelt!
 • handel
 • Weet je wat ze vroeger over zwarte katten op de dijk zeiden? Dat zwarte katten op de dijk slechte handel voorspelt!

sage uit 1933
 • No. 166. Op 't einde der achttiende eeuw dreef Theodoor Verbeek van Westerhoven handel in Luxemburg en 't Walenland
 • handel
 • Een man hoorde van een onbekend wijfje dat zijn vrouw was bevallen van een dochter. Later werd hem verteld dat er tijdens het feest van de geboorte een zwarte kat naar binnen was gekomen. Dit zou dus…

sage uit 1934
 • in en uit en de visscherij bloeide. De handel wierp rijke winsten af en de menschen werden er welgesteld. Nu is de Vliete
 • handel
 • De Vliete op Noord-Beveland is allang verzwolgen door de zee. Alles van de Vliete is verloren gegaan, behalve de herinnering aan een visje die een visser aan een wisse dood liet ontsnappen. Iedereen…

mop uit 2008
 • handel
 • Kredietcrisis: je had beter voor 1000 euro aan bier dan aan aandelen kunnen kopen, want dan had je nu nog het meeste geld overgehouden aan statiegeld.

mop uit 1651
 • handel
 • Een boer en zijn vrouw reden op een kar langs een stedeling. De stedeling vroeg de boer of de hen die de boer bij zich had, te koop was. 'Ja', zei de boer, 'voor 30 ton goud'. De stedeling vond dat…

mop uit 1651
 • geld meer hebben, dat niemand dan geld heeft. Daarop zegt de hoer dat de handel voorheen goed was, maar dat er geen brood
 • meer te verdienen valt in haar beroep omdat tallozen kinderen van eerlijke lieden de handel hebben overgenomen.
 • handel
 • Een hoer wil op de markt iets op krediet kopen, maar de handelaarster weigert, zeggende dat als zelfs zij hoeren geen geld meer hebben, dat niemand dan geld heeft. Daarop zegt de hoer dat de handel…

mop uit 1651
 • handel
 • Een boer blijft in de stad lang staan kijken bij een zijdewinkel. Als de winkelknecht hem vraagt wat hij wil vraagt de boer wat ze precies verkopen. 'Ezelskoppen' zegt de knecht, waarop de boer…

sage uit 1979
 • handel
 • De ongekende welvaart van een stad op Westenschouwen leidt in de veertiende en vijftiende eeuw tot het verzinken van die stad als straf van God.

sage uit 1933
 • handel
 • Steenbergen werd verwoest door een overstroming; de bewoners verdronken in de golven. Bij een van de voormalige poorten moet zich een kelder bevinden waar de mensen al hun goud in hebben verstopt. Er…

sage uit 1919
 • handel
 • Een marskramer gaat op bezoek bij de heer van Rijckholt. Hij verkoopt er veel van zijn waar. De volgende dag gaat hij weer op pad, vlak voor de grens wordt hij teruggehaald door een dienaar. Te huize…

sage uit 2007
 • , hij kon niet zeggen dat het niet zo was. Maar zukke dingen haalde-ie...met de handel was-ie ech, echt een beetje. Ja, ja.
 • handel
 • Bartje Poep komt bij klompenmaker Gerrit Lentveld, de Blekker. Gerrit was zo hard als staal, hij was op de cent. Voor een jutten zak vol met houtresten vraagt Gerrit vijftig cent. Bartje vindt dit…

sage uit 1934
 • was de handel niet voortdurend wassende? En was de visscherij niet een bron waar de welstand uit opborrelde? Zoo was het
 • het voor de schepen onmogelijk werd in en uit te varen. En toen de handel reeds lang lam lag in Westenschouwen en de
 • handel
 • De vissers van Westenschouwen vingen op een dag een zeemeermin. Zij smeekte om weer terug in het water te worden gelaten, daar meerminnen zonder water niet leven kunnen. Maar de vissers waren door hun…

sage uit 1993
 • gebutste handel en begreep dat hiertegen geen kruid was gewassen. Hij besloot de deuren definitief te sluiten. Sterker nog, het
 • handel
 • In een winkel werden 's nachts de deuren opengesmeten en de potten en pannen vlogen er van de planken. De winkelier besloot de zaak te sluiten en het pand af te breken. Bij de afbraak vond men een…

sage uit 1923
 • een halve maan, volgens sommigen een bewijs dat de bewoners in vroeger eeuwen een drukken handel met het Oosten dreven
 • handel
 • Het wapen van Sint Anna vertoont een halve maan. Daarom worden ze Turken genoemd. In de XVIe eeuw was hun bijnaam Dienaars.

mop uit 1651
 • handel
 • Matthijs Roemer (zie opmerkingen), als vertegenwoordiger namens Nederland werkzaam in Hamburg, krijgt een tweetal paarden in bewaring van mannen die niet met de dieren overweg konden. Hij schrijft…

mop uit 1651
 • handel
 • Een Waal koopt in Leiden een diamanten ring en omdat hij van deze materie niet zoveel verstand heeft, gaat hij naar meester Wijs om die te laten onderzoeken of de ring niet vals is. De meester vraagt…

lied uit 2006
 • voorbeeld had De handel offerde aan de boorde, Zijn kostbaar heen En trok uit alle wereld oorden, Er schatten heen De
 • handel
 • Het sprookje van het Vrouwtje van Stavoren in dichtvorm.
KRIJN2.jpg
WareGeschied.jpg