Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

732 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • de helm geboaren. Yn 't West wie in bern, dat altyd siik wie. Doe hellen se Ale der by. Ale sei doe't se it bern sjoen
 • de heks is met de helm op geboren. Ook wordt zij er een keer bijgehaald om een ziek kind te genezen, maar zij stelt voor
 • helm
 • Er lag op een winter veel ijs, zodat een gestorven kindje niet over het water weggebracht kon worden. Maar wanneer het ijs weggehakt gaat worden, zegt een heks dat het niet hoeft, want het gaat toch…

sage uit 1966
 • helm
 • Het spookt bij Rûge Petten: 12 fuiken worden er zomaar 13, en de boot kan niet varen als er een spook op staat.

broodjeaapverhaal uit 1988
 • wagen en smakte een eind verderop tegen het asfalt. De motorrijder was versuft, maar gelukkig hadden zijn helm en lederen
 • toestand onder controle was: de ambulancedienst nam de zaak over. De motorrijder haalde opgelucht adem, zette zijn helm af en
 • auto's en zet vervolgens zijn helm af. Dan valt hij dood neer. Zijn hersenpan is als een eierdop van zijn hersenen gelicht en
 • zit in zijn helm geklemd.
 • helm
 • Een motorrijder botst op twee al op elkaar gebotste auto's, maar hij is niet gewond. Hij helpt de inzittenden van de auto's en zet vervolgens zijn helm af. Dan valt hij dood neer. Zijn hersenpan is…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • zijn helm af. Zijn hoofd kwam mee. De helm was het enige dat zijn schedel nog met zijn ruggegraat verbond.
 • Een motorrijder botst tegen een boom. Zijn motor is kapot, maar hij mankeert niets. Hij gaat zitten en neemt zijn helm
 • af. Zijn hoofd komt mee: de helm is het enige dat zijn schedel nog met zijn ruggegraat verbindt.
 • helm
 • Een motorrijder botst tegen een boom. Zijn motor is kapot, maar hij mankeert niets. Hij gaat zitten en neemt zijn helm af. Zijn hoofd komt mee: de helm is het enige dat zijn schedel nog met zijn…

Trefwoorden: boom, dood, helm, hoofd, motor, ongeluk


broodjeaapverhaal uit 1970
 • doet een helm van haar zoon op om haar kapsel te beschermen tegen een lekkende leiding. De loodgieter, die haar man had
 • helm
 • Een vrouw doet de was in de machine en besluit de jurk die ze aan heeft mee te wassen. Ze kleedt zich helemaal uit en doet een helm van haar zoon op om haar kapsel te beschermen tegen een lekkende…

sage uit 1966
 • flueskes woarden biwarre en dat bern koe dan letter yn 'e takomst sjen. Sa'n bern wie mei de helm geboaren.
 • kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.
 • helm
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.

sage uit 1966
 • Teake Postma wie mei de helm geboaren. Dy moest alles sjen. Nachts gong hy der ôf en dan seach er lykstaesjes. Hy hat
 • Teake Postma is met de helm op geboren en kan gebeurtenissen in de toekomst zien. Hij ziet de begrafenis van Lefferts
 • helm
 • Teake Postma is met de helm op geboren en kan gebeurtenissen in de toekomst zien. Hij ziet de begrafenis van Lefferts Willemke in Bosk veerien dagen van tevoren en ziet precies hoe de lijkstaatsie…

sage uit 1966
 • Boardzer Bruining (soan fan Thomas Klare - sjoch Kollumersweach) wennet op 'e Houtigehage en is mei de helm geboaren
 • Boardzer Bruining (zoon van Thomas Klare, zie: Kollumerzwaag) woont op Houtigehage en is met de helm geboren. Op een
 • helm
 • Boardzer Bruining (zoon van Thomas Klare, zie: Kollumerzwaag) woont op Houtigehage en is met de helm geboren. Op een nacht moest hij eruit; hij werd gewekt. Toen hij thuis kwam, was hij zo wit als…

Trefwoorden: dood, helm, lijkstoet, voorgezicht


sage uit 1966
 • Jan Jager is mei de helm geboaren. Dy slachte altyd in bult. Hy gong dan jouns wol to sâltsjen. En doe is him wolris in
 • Jan Jager is met de helm geboren. Hij slachtte altijd een heleboel en ging dan 's avonds zouten. Toen is hem weleens
 • helm
 • Jan Jager is met de helm geboren. Hij slachtte altijd een heleboel en ging dan 's avonds zouten. Toen is hem weleens een lijkstoet gepasseerd.

Trefwoorden: helm, lijkstaatsie


sage uit 1966
 • Dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij.
 • Wie met de helm geboren is, is kogelvrij.
 • helm
 • Wie met de helm geboren is, is kogelvrij.

Trefwoorden: helm, kogelvrij


sage uit 1966
 • Martens Ale to Aldegea wie mei de helm geboaren. Dy seach bigraffenissen fantofoaren ensa. Op in kear seach se in
 • Ale van Marten in Oudega was met de helm geboren. Ze zag begrafenissen van te voren. Op een keer zag ze een lijkstatie
 • helm
 • Ale van Marten in Oudega was met de helm geboren. Ze zag begrafenissen van te voren. Op een keer zag ze een lijkstatie aankomen over het land, dat toen nog water was. Een poosje later stierf een…

sage uit 1966
 • Heit hie in neef, dat wie Tseard de Wal. Dy wie mei de helm geboaren. Hy wist alles foarút en seach al fan tofoaren as
 • De vader van de verteller had een neef, dat was Tseard de Wal. Die was met de helm geboren. Hij wist alles vooruit en
 • helm
 • De vader van de verteller had een neef, dat was Tseard de Wal. Die was met de helm geboren. Hij wist alles vooruit en hij zag al van te voren dat er iemand zou sterven. Als er iemand ziek was, kon hij…

Trefwoorden: dood, helm, vooruitzien


sage uit 1966
 • Dy feint út Kollum wie mei de helm geboaren. Doe't er mei syn faem troude kommen se earst by syn heit yn Kollum yn to
 • Een man uit Kollum is met de helm geboren. Als hij eens met zijn vader voor het raam staat, vraagt hij deze even opzij
 • helm
 • Een man uit Kollum is met de helm geboren. Als hij eens met zijn vader voor het raam staat, vraagt hij deze even opzij te gaan. Later legt hij uit dat zijn kind dood zal gaan. Hij heeft mensen zien…

sage uit 1966
 • Piter de Graaf wenne yn de Pein. Hy is mei de helm geboaren. Hy koe op 'e dei om't ôf sizze as der ien dea gean soe. It
 • Over Piter de Graaf, die in Pein woont, wordt verteld dat hij met de helm geboren is. Hij kan voorspellen wanneer er
 • helm
 • Over Piter de Graaf, die in Pein woont, wordt verteld dat hij met de helm geboren is. Hij kan voorspellen wanneer er iemand dood gaat. Het klopt altijd.

Trefwoorden: dood, helm, helmdrager, voorspellen


sage uit 1966
 • Op in nacht roan ik mei ien de Swadde del. Dyselde wie mei de helm geboaren. Gean even oan kant, sei er ynienen. En doe
 • De verteller loopt naast een man die met de helm geboren is. De man trekt hem aan de kant als er een lijkstatie
 • helm
 • De verteller loopt naast een man die met de helm geboren is. De man trekt hem aan de kant als er een lijkstatie voorbijkomt. De verteller ziet de statie niet.

mop uit 1999
 • Twee vlooien komen elkaar tegen. Die ene vlo heeft een helm en een motorbril op. Als die andere vlo vraagt waarom dat
 • ene vlo heeft weer de helm en de motorbril op. De ander zegt: "He, maar ik had je toch gezegd wat je moest doen?" "Ja
 • helm
 • Een vlo komt steeds weer in de snor van een motorrijder terecht, ook als hij zich in het schaamhaar van een vrouw nestelt.

sage uit 1966
 • Dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij.
 • Degene die met een helm op geboren is, is kogelvrij.
 • helm
 • Degene die met een helm op geboren is, is kogelvrij.

Trefwoorden: geboren, helm, kogelvrij


sage uit 1966
 • mensen met een vreemde blik aan. Iedereen weet, dat hij met de helm is geboren. De laatste tien jaren echter, zo vertelt hij
 • helm
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

sage uit 1966
 • Der binne wol bern, dy wurde mei de helm geboaren. Ik bin der sels ien fan en ús heit ek. As se de helm nei ûnderen
 • deasjitte, as men sa'n helm yn 'e bûse hat, dan is men kûgelfrij, dan kinne se jin noait sjitte.
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien
 • . Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat die helmen zo zwaar zijn. Door die helm
 • helm
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien. Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat…

sage uit 1966
 • Ik bin mei de helm geboaren. Ik moest altyd alles sjen. Dat fornaem ik it earst, doe wie 'k toalf jier âld. Op in
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een
 • helm
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sage uit 1966
 • Alde Janke Mozes wie mei de helm geboaren. Dy seach alles foarút. Dy hat ek fantofoaren sjoen dat it hûs, dêr't
 • Een man is met de helm geboren. Hij ziet alles van te voren. Hij heeft ook van te voren het huis waar de schoonmoeder
 • helm
 • Een man is met de helm geboren. Hij ziet alles van te voren. Hij heeft ook van te voren het huis waar de schoonmoeder van de verteller en de haren in gewoond hebben, zien afbranden.

Trefwoorden: brand, helm, huis, voorgezicht, voorloop


sage uit 1967
 • Myn skoanmem wie mei de helm geboaren. Sy wennen yn Ten Post (Grinslân). Op in kear wie se mei skoanheit oan 't
 • Op een keer waren een man en een vrouw aan het wandelen, toen de vrouw (die met de helm was geboren) zei, dat ze van
 • helm
 • Op een keer waren een man en een vrouw aan het wandelen, toen de vrouw (die met de helm was geboren) zei, dat ze van die plek weg moesten. De man weigerde en hield haar vast. Maar opeens zit ze drie…

sage uit 1966
 • Yn Stiensgea wenne Romke Laanstra. Dy wie mei de helm geboaren. Dy moest der yn 'e nacht faek út om hwat to sjen.
 • Een man die met de helm geboren is, moet 's nachts vaak uit bed om iets te zien. Hij heeft vaak voorgezichten omdat hij
 • helm
 • Een man die met de helm geboren is, moet 's nachts vaak uit bed om iets te zien. Hij heeft vaak voorgezichten omdat hij helderziend is.

broodjeaapverhaal uit 1990
 • zodra de ambulancebroeders zijn helm afdoen, valt zijn hoofd uit elkaar. (Liesbet Winkelmolen, 1990)
 • Een motorrijder lijkt na een botsing met een auto ongedeerd, maar als de ambulancebroeders zijn helm afdoen, valt zijn
 • helm
 • Een motorrijder lijkt na een botsing met een auto ongedeerd, maar als de ambulancebroeders zijn helm afdoen, valt zijn hoofd uit elkaar.

mop uit 1994
 • vraagt: "Had je ook altijd zo'n helm op met zo'n lampje erop?" "Ikke niet," zegt de Belg, "ik zat altijd in de dagploeg
 • een helm met een lampje gedragen: hij werkte in de dagploeg.
 • helm
 • Drie Belgen solliciteren als mijnwerker, maar vallen door domheid als onervaren door de mand. De eerste Belg beweert altijd op twee meter diep te hebben gewerkt, de tweede zegt altijd met de trap te…