Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

121 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • hemd
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sprookje uit 1973
 • kening. 'Jo moatte sjen, dat jo it hemd krije fan in lokkich man — fan ien oan waans gelok neat ûntbrekt. Dat himd moatte jo
 • Een koning voelt zich ongelukkig. Een dokter adviseert hem, om het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Dan zal de
 • gelukkige die ze vinden, is een arme bedelaar. Deze draagt echter geen hemd.
 • hemd
 • Een koning voelt zich ongelukkig. Een dokter adviseert hem, om het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Dan zal de koning zelf ook weer gelukkig worden. Hij stuurt zijn dienstboden het hele land…

sprookje uit 1973
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • hemd
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sage uit 1966
 • De zoon van Oude Hindrik had zijn hemd altijd achterstevoren aan, omdat hij bang was dat zijn vader hem zou betoveren.
 • hemd
 • De zoon van Oude Hindrik had zijn hemd altijd achterstevoren aan, omdat hij bang was dat zijn vader hem zou betoveren.

mop uit 1972
 • dominee aan hun kant zijn hemd idioot uit zijn broek laat hangen.
 • hemd
 • De dominee slaagt erin om tijdens de preek de vrouwen aan de ene kant van de kerk te laten huilen, en de mannen aan de andere kant van de kerk te laten lachen. De vrouwen huilen om de aandoenlijkheid…

sage uit 1966
 • Een ernstig zieke kan weer genezen door het hemd van een dode te dragen.
 • hemd
 • Een ernstig zieke kan weer genezen door het hemd van een dode te dragen.

sage uit 1966
 • Een man is tovenaar. Zijn vrouw en kinderen hebben het hemd altijd omgekeerd aan en dragen brood op de borst uit angst
 • hemd
 • Een man is tovenaar. Zijn vrouw en kinderen hebben het hemd altijd omgekeerd aan en dragen brood op de borst uit angst betoverd te zullen worden. Hij betovert ook het vee van zijn kinderen. Als een…

sage uit 1966
 • In zijn jeugd droegen ze bij de verteller thuis altijd duiveldrek op de borst en het hemd achterstevoren tegen hekserij
 • hemd
 • In zijn jeugd droegen ze bij de verteller thuis altijd duiveldrek op de borst en het hemd achterstevoren tegen hekserij. Ze durfden niet naar Alle Tet, de heks, toe om potdeksels te kopen. De heks…

sage uit 1966
 • Iemand die een hemd aanheeft dat op zondag genaaid is, die kan niet sterven als hij op zijn sterfbed ligt. Er moet
 • hemd
 • Iemand die een hemd aanheeft dat op zondag genaaid is, die kan niet sterven als hij op zijn sterfbed ligt. Er moet eerst een knip in.

mop uit 1888
 • schotelvod! "En wat hemd?" "Een van die 24 lijnwaadsche," zei hij, en hij had, verdod! meer eenen blauwen kiel aan het bloot lijf
 • dan een wit hemd, want hij had er allesendalles krek twee, éen slecht en éen gansch versleten!! (Oost-Vlaanderen)
 • hemd
 • Een jongen camoufleert de armoede waarin hij leeft. Als zijn moeder roept dat ze gaan eten, zegt ze dat er vlees is, terwijl de maaltijd slechts uit een patat bestaat. En als er bezoek is, en de…

mop uit 1888
 • gevangen nemen; ten tweede van mijne vrouw het hemd verkrijgen, dat zij aan heeft, en ten derde den pastoor al zijn geld
 • ... dat zijn paerd verdwenen en ook het oude ventje niet meer te zien was... [...] [De diefstal van het hemd en het geld
 • hemd van de burgemeestersvrouw en het geld van de pastoor afhandig te maken. Driemaal lukt het de jongen met een list. Het
 • paard steelt hij door vermomd als oude man de bewakers een slaapdrank te geven. Het hemd steelt hij door het lijk van een
 • hemd
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1889
 • andere boeren, een wit hemd over zijne kleederen aantrok, om "spook te spelen." Meer dan eenen voorbijganger had hij alzoo
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee
 • hij in een boom. Hij ziet hoe de knecht een wit hemd aantrekt en zijn richting opkomt. Juist als hij onder de boom loopt
 • hemd
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1889
 • hemd. Maar de schêper stond op zijnen qui vive. "Hoû vast!" zegde hij, en zij hield vast, en kon ook niet meer los! De
 • moeder, die nu juist bezig was met hare vlooien te vangen, kwam met haar hemd in de handen, in haren blooten flikker, en trok
 • hemd
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

mop uit 1970
 • het raam. De boer schiet en gaat kijken, de dief vraagt de vrouw om haar hemd, "want hij bloedt zo". Zo krijgt de jongen
 • hemd
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker wordt een licht. De vrouw, die opendoet, waarschuwt hem voor de daar wonende…

mop uit 1968
 • de burgemeester aan het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Men vindt maar één gelukkig man, een speelman, maar die
 • blijkt zo arm te zijn dat hij geen hemd rijk is.
 • hemd
 • Een burgemeester is ingebeeld ziek. In werkelijkheid eet de dikke burgemeester teveel. Een professor wil hem op dieet zetten, maar daar wil de burgemeester niets van weten. Een dienstmeisje raadt aan…

mop uit 1970
 • het vondertje zitten met hemd over de kop om lutje vent bang te maken. Toen lutje vent terug was met de jenever vroeg
 • heb ik in 't water geschopt." Toen zij er samen heen. Vent lag met hemd over de kop in 't water en was verlegen met zijn
 • Een knecht wilde een andere knecht een laten schrikken en wachtte hem met zijn hemd over zijn hoofd op een vonder op
 • hemd
 • Een knecht wilde een andere knecht een laten schrikken en wachtte hem met zijn hemd over zijn hoofd op een vonder op. Toen de knecht thuis kwam, vroegen ze hem of hij onderweg niets raars had gezien.…

sage uit 1968
 • Een dode moet begraven worden met hetgeen hij recht op heeft, zoals bijvoorbeeld een hemd. Gebeurt dat niet, dan krijgt
 • hemd
 • Een dode moet begraven worden met hetgeen hij recht op heeft, zoals bijvoorbeeld een hemd. Gebeurt dat niet, dan krijgt de dode geen rust en komt hij spoken.

sage uit 1970
 • Na de dood van haar man is de vrouw flink van slag. Op een nacht is haar hemd nat en ze gaat voor de kachel staan om te
 • hemd
 • Na de dood van haar man is de vrouw flink van slag. Op een nacht is haar hemd nat en ze gaat voor de kachel staan om te drogen, valt als ze aan haar man denkt flauw, precies op de kachel, waarop met…

sage uit 1968
 • hemd
 • Een dode moet al zijn eigen spullen mee de kist in krijgen, anders krijgen de mensen die in leven blijven, last. Dan moest oude Piter Poes erbij gehaald worden, die sprak de dode aan. Piter gaf de…

sage uit 1968
 • hemd
 • Twee meisjes dachten dat de hond die achter hen aanliep, een veranderde heks was.

sage uit 1962
 • Als men niet betoverd wil worden, moet men het hemd omgekeerd aandoen.
 • hemd
 • Als men niet betoverd wil worden, moet men het hemd omgekeerd aandoen.

sage uit 1962
 • De jongens van grote Egbert droegen altijd duivelsdrek op hun borst en zij droegen hun hemd omgekeerd.
 • hemd
 • De jongens van grote Egbert droegen altijd duivelsdrek op hun borst en zij droegen hun hemd omgekeerd.

mop uit 1967
 • aandoenlijke preek. Maar tegelijk haalde hij aan de ene kant zijn hemd uit zijn broek en begon ermee te wapperen. Dat was maar aan
 • hemd
 • Een dominee kreeg complimenten omdat hij altijd zo goed preekte. Hij zei dat hij volgende week de ene helft van de kerk zou laten lachen, en de andere helft zou laten huilen. Toen de week erop de kerk…

sage uit 1967
 • Een vrouw kon op haar sterfbed maar niet tot sterven komen. Toen bekende haar dochter dat zij het hemd dat de moeder
 • aanhad, op zondag had genaaid. Ze deden een knip in het hemd, en prompt stierf de vrouw.
 • hemd
 • Een vrouw kon op haar sterfbed maar niet tot sterven komen. Toen bekende haar dochter dat zij het hemd dat de moeder aanhad, op zondag had genaaid. Ze deden een knip in het hemd, en prompt stierf de…

sage uit 1967
 • hemd
 • Een dode kwam 's avonds vaak aan de ruiten tikken, omdat zijn familieleden hem niet de spullen mee het graf in gegeven hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde…