Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

155 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • jenever mei ha, sa en sa'. Dat wie ek foar de âld man, want hy mocht wol in buorreltsje, sei er. No, se kamen thús. Och, och
 • jenever
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

sage uit 1972
 • drank mear yn 'e hûs wie. It wie al jûntiid en de dryste feint waard om in flesfol jenever stjoerd. Hy moast in ein by de
 • , doe kaam de feint werom mei de flesse jenever. Hy wie sawat oan it hout ta en doe begûn dy keardel yn'e kowehûd te
 • te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de anderen trekt de huid van een geslachte
 • jenever
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de…

sage uit 1954
 • flesfol jenever ha. Dat sprutsen se mei elkoar ôf. Sjoerd woan it. Mar hy is letter yn 'e Mieden sa ôftichele woarn, troch in
 • jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel. Hij wordt nooit meer helemaal beter en
 • jenever
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1982
 • gebeurde het eens hier in Lochem dat iemand die straatarm was een fles jenever aangeboden kreeg maar... dan moest hij als
 • In de crisisjaren zijn veel mensen aan de drank. Een man krijgt een fles jenever aangeboden, maar moet als
 • jenever
 • In de crisisjaren zijn veel mensen aan de drank. Een man krijgt een fles jenever aangeboden, maar moet als tegenprestatie de kop van een levende muis afbijten. Hij vervult de opdracht zonder moeite.…

mop uit 1971
 • jenever hebben gedaan. Als de schoonmaker begint te zingen roept de dode plotseling dat er niet bij een dode gezongen mag
 • jenever
 • Een schoonmaker heeft de reputatie om nergens bang voor te zijn. Een paar jonge mannen willen hem op de proef stellen. Zij vragen aan hem of hij de wacht wil houden bij een overledenen. De schoonmaker…

mop uit 1972
 • hie syn kandidaats dien en soe de oare moarns preekje. Se hienen beide in glês jenever foar har. Doe sei de oare studint
 • Twee studenten zitten op een zaterdagavond in een herberg met een glas jenever. De theologiestudent gaat een
 • jenever
 • Twee studenten zitten op een zaterdagavond in een herberg met een glas jenever. De theologiestudent gaat een weddenschap aan, waarbij hij zal bewijzen dat hij het durft om zijn preek aan te vangen met…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • die het zo vervelend vinden dat de baby huilt en het kind daarom maar wat jenever te drinken geven. Dan is hij stil en
 • jenever
 • Babysitters zijn lang niet altijd te vertrouwen. Een vader filmt eens stiekem zijn babysitter en ontdekt dat deze zijn kind hard slaat. Ook zijn er babysitters die het kind alcohol of drugs geven om…

mop uit 1996
 • jenever
 • Al de "Dutroux-Cocktail" gedronken ? Kinder-cola met een jonge borrel.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een vent dronk zich dood aan jenever. Dat is een feit; dat was afgelopen ontgroening in Groningen. Studenten hadden een
 • Een student drinkt zich dood aan jenever. Studenten gooien een auto uit het raam.
 • jenever
 • Een student drinkt zich dood aan jenever. Studenten gooien een auto uit het raam.

sage uit 1966
 • jenever
 • De soldaten met wie de vader van de verteller onder dienst is, willen eens een schoppenboer wegsturen om een fles drank. Degene die de fles moet aanpakken is doodsbenauwd. Als de fles is aangepakt,…

sage uit 1934
 • te vullen. Tot het donker begon te worden. Dan wilde Driek het wat sterker aan pakken. Dan begon hij met klare jenever
 • jenever
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1966
 • jenever
 • Als men een schoppenboer op een fles drank uit wil sturen, doet men twee kaarten in een bus, vervloekt het Opperwezen en schijft wat op de bus. Iemand legt de bus om de hoek van de deur. Even later…

personal narrative uit 1998
 • Willem, "moet jij eens zien wat hij doet voor een fles jenever!" Voordat iemand hem kan tegenhouden, pakt hij een net
 • aangebroken fles jenever en is de trap al af naar één hoog. "Die krijgt hij van z'n levensdagen niet," zegt Bart. Maar binnen de
 • jenever
 • Op de verjaardag van iemands schoonvader wordt zijn zwager door een neef uitgedaagd om viool te spelen. De viool wordt geleend bij de benedenbuurman. Zwager Bart speelt de sterren van de hemel. Als…

sage uit 1966
 • , durft hem niet aan te pakken omdat dat zijn dood zal zijn. Dan pakt iemand anders hem aan. Het eerste glaasje jenever wordt
 • jenever
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • oankrigen. 't Earste romerfol jenever mat men oer 't rjochterskouder hinne smite.
 • Iemand zet een fles jenever om het hoekje van de deur met een schoppenboer erbij. Als de fles later de kamer komt
 • iemand anders de fles te pakken en het eerste glaasje jenever wordt over de rechterschouder gegooid.
 • jenever
 • Iemand zet een fles jenever om het hoekje van de deur met een schoppenboer erbij. Als de fles later de kamer komt binnenzweven, wordt die persoon erg bang, omdat diegene die de fles heeft neergezet,…

sage uit 1966
 • jenever
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

mop uit 1999
 • jenever
 • Een jongen heeft melktanden omdat hij veel melk drinkt. Dan hebben vader en opa zeker biertanden en jenevertanden.

sage uit 1966
 • Skoppenboer waerd brûkt om in flesse jenever to krijen. Mar it wie forlakkerij. Om it hoekje fan'e doar stie ien, dy
 • Schoppenboer werd vroeger gebruikt om een fles jenever te krijgen. Maar het was bedrog: op de gang stond altijd iemand
 • jenever
 • Schoppenboer werd vroeger gebruikt om een fles jenever te krijgen. Maar het was bedrog: op de gang stond altijd iemand die ervanaf wist.

raadsel uit 2000
 • Bokma is een merk jenever.
 • jenever
 • Het loopt door het bos en het is hartstikke zat? Paulus de Wodkabouter Paulus de Bokmabouter

mop uit 1997
 • jenever
 • Er wordt een internationaal feestje georganiseerd en iedereen moet iets meebrengen. Wat brengen de genodigden mee? De Belgen nemen een krat bier mee, de Engelsen wat flessen gin, de Fransen een kistje…

mop uit 1888
 • jenever
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

sprookje uit 1889
 • jenever
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

mop uit 1980
 • penis op sterk water uit de kast. De pot valt open en de penis rolt eruit. Snel vult de conciërge de pot met jenever. Hij
 • jenever
 • Nadat een penis op sterk water is omgevallen, moet de conciërge er een spiraal indraaien om het geslachtsdeel te laten staan. De penis ontglipt en stuitert de gang op langs een non. Zij springt er…

mop uit 1881
 • jenever
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sage uit 1968
 • Troch bimiddeling fan skoppenboer kin men in flesse jenever komme litte. Dat is jenever fan 'e duvel.
 • Door bemiddeling van een schoppenboer kan men een fles jenever laten komen. Het is jenever van de duivel.
 • jenever
 • Door bemiddeling van een schoppenboer kan men een fles jenever laten komen. Het is jenever van de duivel.