Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

113 resultaten voor ""

sage uit 1998
 • de kachel neer. De nervositeit van de man of vrouw in kwestie gaf al veel aan, maar als de boter eenmaal begon te smelten
 • hadden verschillende trucjes om de smokkelaars te betrappen. Een daarvan was de smokkelaars neer te zetten bij de kachel. De
 • kachel
 • In de tijd van de Tweede Wereldoorlog werd er veel gesmokkeld, omdat er een tekort aan levensmiddelen was. Douaniers hadden verschillende trucjes om de smokkelaars te betrappen. Een daarvan was de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • naar de kachel, waarbij hij vraagt of de ander ook twee gezichten tegen het glas gedrukt ziet. De broer, die kunstenaar is
 • hij de gezichten na te tekenen. Wanneer de kachel uitgaat, zijn de gezichten ook verdwenen. Twee dagen later klopt de
 • Twee jongens zien twee gezichten in de kachel verschijnen. Die jongens blijken later daar te zijn verdronken.
 • kachel
 • Twee jongens zien twee gezichten in de kachel verschijnen. Die jongens blijken later daar te zijn verdronken.

sage uit 1998
 • turrevie in de kachel wou doen, doet het deurtje open en wat gebeurt er? Die rot in zijn doodsnood springt pardoes door het
 • deurtje in de kachel! Moeder, ook niet op haar achterhoofd gevallen, gooit meteen het deurtje dicht. Een léven, een léven dat
 • Een rat wordt opgejaagd en vlucht in de brandende kachel. Als het deurtje van de kachel weer open gaat, vlucht te
 • kachel
 • Een rat wordt opgejaagd en vlucht in de brandende kachel. Als het deurtje van de kachel weer open gaat, vlucht te brandende rat en zet een hooiberg en een boerderij in brand.

sprookje uit 1966
 • kachel
 • Blauwbaard heeft zeven vrouwen gehad. Telkens verzekerde hij hen voor een hoog bedrag, om ze vervolgens dood te kietelen. Hun lijken verbrandde hij in zijn Salamanderkachel. Bij het verbranden van de…

sage uit 1966
 • . Mar hwat die der? Der stie in kachel oer de flier. "Kom," sei er, "ik moat pisje. Dat kin ik ek wol yn 't jiskelaed dwaen
 • . Hij zegt dat hij moet pissen en wil dat in de asla van de kachel doen. Hij knoopt zijn gulp al open, maar dan vatten de
 • kachel
 • Een goochelaar gaat in een kroeg een paar borrels drinken, maar hij heeft geen geld om te betalen. Hij verzint een list. Hij zegt dat hij moet pissen en wil dat in de asla van de kachel doen. Hij…

mop uit 2000
 • niemand meer het klaslokaal binnen durfde!" "Vertel mij wat," zei de vader, "vorige maand had hij een kut op de kachel
 • kachel
 • Jantje presteert slecht op school en kan alleen maar heel goed tekenen. De vader beaamt dit met een voorbeeld.

personal narrative uit 2000
 • kachel
 • In de oorlogswinter werd veel hout verstookt om het warm te krijgen: bomen, tuinhekjes, plinten, deuren en lambrizeringen.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • kachel
 • In de krant staat een bericht: een studente raakt bewusteloos door kolendamp. De hospita ontdekt het nog juist op tijd. Door de studente aan de benen de deur uit te trekken, redt zij haar leven. Er…

mop uit 1994
 • . Zit zijn vrouw poedelnaakt op de kachel. "Wat ben jij nou aan het doen?" vraagt de vriend. Zegt die vrouw: "Ik ben je
 • . Op een avond zit zij naakt op de kachel en verklaart dat ze zijn avondeten zit op te warmen.
 • kachel
 • Een pasgetrouwde jongen verzekert zijn bruid telkens als zij om huishoudgeld komt vragen, dat ze leven van de liefde. Op een avond zit zij naakt op de kachel en verklaart dat ze zijn avondeten zit op…

sprookje uit 1940
 • de kachel mei in brieder yn 'e stove. Noch mar in lyts skoftsje hie hja dêr sa sitten of der waerd wer op 'e doar kloppe
 • frouminsk, dy't hjir graech oernachtsje woe." En de boer wiisde nei it minske by de kachel. Hja rekken yn in drok petear mei
 • kachel
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

mop uit 1968
 • Der wie in poep dy siet mei de boer en syn folk om 'e kachel hinne. Der wie ek in houn by. De kachel is sa fordomde hyt
 • Een Poep zit zó dicht bij de kachel, dat het zweet van zijn hoofd gutst. Als hij ziet dat de hond een stukje van de
 • kachel af gaat zitten, wordt hij op een idee gebracht. Hij gaat een stukje achteruit en de warmte is een stuk draaglijker.
 • kachel
 • Een Poep zit zó dicht bij de kachel, dat het zweet van zijn hoofd gutst. Als hij ziet dat de hond een stukje van de kachel af gaat zitten, wordt hij op een idee gebracht. Hij gaat een stukje…

sage uit 1960
 • kachel
 • Een vrouw zag eens een nachtmerrie bij haar komen. Het was een klein zwart kereltje. Ze kon geen woord uitbrengen.

sage uit 1970
 • dat kind dat aangegaon het. Kump te van eiges wel". Mor ofte kwam. En daor kwam e en lichtte de pot van de kachel af. Toe
 • . Deze komt, tilt de pan van de kachel.
 • kachel
 • Het zoontje van vertellers broer is ziek. Op advies van een buurman gaat Door met het kind naar de paters in Babberik, maar bij terugkomst krijgt oma Door van de buurvrouw het advies he kussen open te…

sage uit 1970
 • 308. Ien Zèvender stong een boom waor een heks ien zat. Aj zon boom umhouwe en ien de kachel opstoake, dan begon bi'j
 • elk blökske daj ien de kachel goaie de heks te krijse. Daorum gaf M. den boom toe e umgehouwe was kedo aan zien buurman.
 • kachel
 • Heks krijst bij het branden van hout van een boom, waarop ze zat; de boer geeft het hout aan een buurman. (vgl. tinnev319)

sage uit 1970
 • 61. 't Verhaal dat now kump het mien man veteld. Hi'j vetelle: Mien moeder moes altied de kachel aanmake veur de
 • Een familie heeft hout op zolder liggen om de kachel van de school aan te maken. 's Nachts lopen er een paar mannen
 • kachel
 • Een familie heeft hout op zolder liggen om de kachel van de school aan te maken. 's Nachts lopen er een paar mannen rond. Het hout wordt verplaatst, maar nog steeds weten de mannen het te vinden. De…

Trefwoorden: hekserij, hout, kachel, nacht, spokerij, spook


sage uit 1968
 • Us jonges (myn bruorren) hienen us in pear fûgeltsjes yn in stove op 'e kachel, dan bleauwen de dierkes yn 'e waermte
 • Twee broers hadden eens een paar zieke vogeltjes op de kachel gezet. Nadat een oom langs geweest was, waren ze dood. De
 • kachel
 • Twee broers hadden eens een paar zieke vogeltjes op de kachel gezet. Nadat een oom langs geweest was, waren ze dood. De oom had de kwade hand.

sage uit 1968
 • kachel
 • Een echtpaar had nog maar een dubbeltje en een halve cent. Op zondag wilde de vrouw de halve cent in het kerkenzakje doen, maar ze schonk per ongeluk het dubbeltje. Nu kon ze geen turf meer kopen, en…

sage uit 1967
 • , dû ek?" Ik sei: "Jonge-ja." Doe rekken wy by him yn 'e hûs. De kachel wie lekker waerm. Wy krigen elk in pear slokjes en
 • oppasse," sei er, "en net laitsje." Hy kommandearde en dêr kommen de soldaetsjes twa by twa út 'e hurddobbe ûnder 'e kachel
 • hadden een geweer over hun schouder. Ook liet hij ze weer in de kachel verdwijnen.
 • kachel
 • Een jongeman ging eens met Reid Keuning op stap. Toen ze terugkwamen vroeg Reid of hij nog even wat kwam eten en drinken. Binnen liet Reid soldaatjes uit de haardkuil komen, die twee aan twee…

mop uit 1954
 • Op in kear socht Thyl Ulespegel om fjûr. Hy moest de kachel oansette. Doe seach er yn 'e hynstestâl in partij nije
 • Tijl Uilenspiegel is op zoek naar vuur om de kachel aan te steken. Als hij een hoop dampende paardenvijgen ziet, zegt
 • kachel
 • Tijl Uilenspiegel is op zoek naar vuur om de kachel aan te steken. Als hij een hoop dampende paardenvijgen ziet, zegt hij 'waar rook is, is ook vuur'.

sage uit 1966
 • As de flam yn 'e kachel in blauwe kleur hat, komt der froast.
 • Als de vlam in de kachel een blauwe kleur heeft, komt er vorst.
 • kachel
 • Als de vlam in de kachel een blauwe kleur heeft, komt er vorst.

sage uit 1967
 • kachel net, dat op 't lêst wie elkenien deabinaud foar dat hûs.
 • kachel
 • Een spookhuis moest gesloopt worden omdat niemand er meer in wilde wonen.

sage uit 1967
 • ûnder 'e kachel weikaem yn 't skip. Doe hied er wer achterút lêzen - en doe gongen se der wer ûnder.
 • Een man had een toverboek gekocht. Toen hij eruit las, kwamen er eksters vanonder de kachel vandaan. Toen hij weer
 • achteruit las, gingen de vogels weer terug onder de kachel.
 • kachel
 • Een man had een toverboek gekocht. Toen hij eruit las, kwamen er eksters vanonder de kachel vandaan. Toen hij weer achteruit las, gingen de vogels weer terug onder de kachel.

sage uit 1967
 • Froeger seinen se, die men in hoekturf yn 'e kachel, dan kaem der ûnforwachts bisite.
 • Als men een hoekturf in de kachel doet, komt er onverwachts bezoek.
 • kachel
 • Als men een hoekturf in de kachel doet, komt er onverwachts bezoek.

sage uit 1966
 • se der mei de bern út, sa bang wie se. Op 'e souder stie in kachel, dy soenen se dêr us wei helje. Mar doe't se by de
 • kachel
 • Op de Wâl stond een spookhuis. De mensen die er woonden, durfden niet de zolder op. Ook durfde de vrouw er niet alleen met de kinderen te zijn.

sage uit 1966
 • Greate Sytse Boonstra koe ek bûksprekke. Dy hie de kat yn 'e kachel, mar yn werklikheit siet hy der net yn. 't Wie in
 • klompkachel. Skoanmem wie by him en dy wie yn 'e fêste forbeelding dat it beest der yn siet. Sy die it doarke fan 'e kachel iepen
 • Een vrouw dacht dat in de kachel een kat zat, maar toen ze het deurtje open deed, was er niets te zien.
 • kachel
 • Een vrouw dacht dat in de kachel een kat zat, maar toen ze het deurtje open deed, was er niets te zien.