Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

206 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • . Deze zijn katholiek en bellen onmiddellijk de pastoor. De pastoor arriveert, laat zich de toedracht vertellen en zegt dan
 • katholiek
 • Een jongen overlijdt tijdens een vrijpartij. Hij krijgt geen katholieke begrafenis, omdat hij stierf in een staat van 'opstanding des vlezes'.

legende uit 2007
 • katholiek
 • Bij Eiteren werd een Mariabeeld opgegraven en naar de kerk in IJsselstein gebracht. Het beeld verdween op mysterieuze wijze drie maal uit de kerk en werd teruggevonden op de plaats waar het beeld…

raadsel uit 1995
 • katholiek
 • Aan Bart (uit Leuven). Welke zijn de 5 soorten orgasmen? Het positieve orgasme, het negatieve, het katholieke, het islamitische en het nep-orgasme. Het positieve: "O-yes, o-yes,... (steeds…

mop uit 1997
 • katholiek
 • Een non ontmoet een ex-non, die stotterend vertelt dat ze prostituee is geworden. De andere non is opgelucht: ze was bang dat de vrouw ging zeggen dat ze protestant was geworden.

mop uit 1997
 • Sam komt Moos tegen: "Moos, ik heb een gouden tip voor je! Als je je als katholiek aanmeldt, bij de kerk hier om de
 • Op aanraden van Sam wordt Moos katholiek en verdient daarmee 1000 gulden. Als Sam om tipgeld vraagt, zegt Moos: "Kijk
 • katholiek
 • Op aanraden van Sam wordt Moos katholiek en verdient daarmee 1000 gulden. Als Sam om tipgeld vraagt, zegt Moos: "Kijk Sam, dat is nou precies waarom wij katholieken zo'n hekel aan joden hebben."

mop uit 1998
 • katholiek
 • De Paus is onlangs bij Fidel Castro op bezoek geweest om te praten over godsdienstvrijheid. Net alsof de Paus daarin geïnteresseerd is, godsdienstvrijheid.

legende uit 1998
 • katholiek
 • Uit beelden stromen bloed of tranen.

mop uit 1999
 • katholiek
 • De pastoor houdt een vlammende preek. In de kansel is een punaise gezet waaraan hij zich prikt na de vraag: 'Wie heeft de wereld geschapen?' Gevolgd door: 'Dat hebben die verdomde misdienaars weer…

mop uit 1999
 • In een klein dorpje in katholiek Brabant was eens een kerkje met een hele ambitieuze pastoor. Nu is een kerk pas echt
 • katholiek
 • De pastoor stuurt zijn kapelaan erop uit om een relikwie te vinden. Te Rome vergooit de kapelaan al zijn geld aan een prostituée, maar zij geeft hem een relikwie mee. Een pluk schaamhaar moet…

sage uit 1967
 • katholiek
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

exempel uit 2000
 • katholiek
 • De stam van een boom is God. De takken zijn de verschillende religies. Niettemin krijgen ze hun voeding van één en dezelfde God. Een boom is wijzer dan de mens. De takken leven onderling in vrede,…

mop uit 1994
 • katholiek is.
 • katholiek
 • Een stotteraar gaat bij de KRO solliciteren als omroeper. Hij wordt afgewezen, naar zijn zeggen omdat hij niet katholiek is.

mop uit 1994
 • katholiek: ik mag dat niet zeggen." De jager loopt verder. Plots ziet hij op vijf meter afstand een konijntje zitten. De jager
 • katholiek
 • Elke keer als een jager mis schiet, vloekt hij, De pastoor vermaant hem en de man neemt zich voor om niet meer te vloeken. Kort daarop doet hij het weer. Nu komt er een bliksemschicht uit de hemel die…

sage uit 1944
 • een katholiek kerkhof begraven, maar er steekt een storm op, de kist vliegt door de lucht en het graf vult zich weer met
 • katholiek
 • Een katholieke man is goddeloos geworden en sluit een verdrag met de duivel. Hij mag vijfentwintig jaar leven alsof hij vijfentwintig jaar oud is. De duivel krijgt hiervoor zijn ziel. De man leeft…

sage uit 1968
 • katholiek
 • rooms-katholiek
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht…

sage uit 1968
 • katholiek
 • Een jongetje wordt opgeschrikt door een lange, onbekende man die niets zegt. Als het jongetje hem langs de schuur volgt, verdwijnt de man even plotseling als hij verschenen is. De hulp van een roomse…

mop uit 1967
 • katholiek
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

sage uit 1967
 • katholiek
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn bed. De knecht heeft nooit meer last gehad van nachtmerries.

sage uit 1968
 • katholiek
 • Er was eens een roomse kerel met een toverboek. Hij maakte een gast bang door te zeggen dat hij roeken uit de haardkuil zou laten komen.

mop uit 1968
 • katholiek
 • Een pastoor doet met een katholieke boerenmeid ook wel eens iets anders dan alleen de biecht afnemen. De boer vermoedt dat er meer gaande is en stuurt zijn knecht eropuit om het 'stel' te bespioneren…

sage uit 1974
 • katholiek
 • rooms-katholiek
 • Tussen een klooster en een slot waar roomsen wonen loopt een onderaardse gang.

personal narrative uit 2001
 • katholiek
 • De altaarsteen is tijdens de restauratie op een vreemde plek teruggevonden, nl. voor de deur van de toren waar vroeger de gevangenis was.

mop uit 1659
 • katholiek
 • Onder een raamschildering van Maria, Christus en de paus staat geschreven: 'Oh grote zot, keert u tot God'.

mop uit 1659
 • Rooms Katholiek
 • katholiek
 • In een trekschuit zitten enkele katholieken en een gereformeerde. De katholieken begrijpen maar niet dat de Geuzen zich niet willen bekeren tot het katholicisme met al haar wonderen. De gereformeerde…

mop uit 1969
 • katholiek
 • De gereformeerde dominee was eens bij de katholieke pastoor op bezoek. Hij vroeg hem of hij ook bij zijn mooie huishoudster sliep. De pastoor wilde daar geen antwoord op geven. De dominee kreeg een…