Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

875 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • koe
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…

sage uit 1896
 • afzetten voorkomen kon worden. — «Wel zeker heb ik dat!» zeî de boer, «daar zoude ik nog gaarne mijne beste koe aan opofferen
 • .» — «Misschien moet het daar wel toe komen,» zeî de soldaat, «heb je bij geval eene koe op stal, die binnen kort moet kalven
 • -soldaat beweerde dat dit nog voorkomen kon worden: de boer moest van een drachtige koe het kalf uit de buik snijden en dit om
 • koe
 • In Herbaijum woonde een oud-soldaat die bekend stond als duivelskunstenaar. Hij had ooit een boerin geholpen die een kraambeen (afgesloten ader in een been, in de eerste zes weken na een bevalling)…

sprookje uit 1896
 • had, kreeg hij lust om zich ook eens te veranderen. Hij veranderde zich in eene koe en legde zich in het weiland van een
 • der boeren neder. Toen de boer des anderen morgens in het veld kwam zag hij daar eene vreemde koe. Er kwam niemand opdagen
 • zich voor zijn plezier in een koe en in een paard. Als paard wordt hij gekocht door zijn voormalige leraar, die hem een
 • koe
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • werden jaar op jaar armer. Eindelijk hadden zij nog slechts ééne koe en om de landhuur te kunnen betalen zouden ze dit beest
 • worden. De boer begaf zich dan op een marktdag met de koe op reis naar de stad, onderweg mismoedig peinzende over zijn
 • Een boer en zijn vrouw zijn zo arm dat zij hun enige koe moeten verkopen. Op weg naar de markt ontmoet de boer een
 • dwergachtig mannetje dat aanbiedt de koe van hem te kopen. Als betaling krijgt de man een fles die hem gelukkig zal maken. Op de
 • koe
 • Een boer en zijn vrouw zijn zo arm dat zij hun enige koe moeten verkopen. Op weg naar de markt ontmoet de boer een dwergachtig mannetje dat aanbiedt de koe van hem te kopen. Als betaling krijgt de man…

mop uit 1896
 • andere staan tot onderpand; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere koe afhalen.» - «O!» zeî ze, «als je 't zoo
 • bedoelt, dan is het mij wel,» en liet hem vertrekken met eene koe. Toen de boer des avonds weêr tehuis was, vertelde hem de
 • koe
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sage uit 1962
 • schuur verwoed aan de wanmolen draaien. Met een doordringende gil vloog ze uit de koe, greep de lantaarn, en liep het huis in
 • koe
 • Stalmeid ziet in de kerstnacht, als de rest van het gezin naar de nachtmis is, een grote zwarte hond de schuur in lopen, en hoort de wanmolen draaien. Ze gaat naar de boer, maar die blijkt niet in bed…

sage uit 1962
 • Kwade hand: Vaders broer, oom Lenaard, moest op de handel om een koe te kopen. In Maasbree-Rooth kwam hij bij een
 • koe
 • Man komt op een boerderij vol luizen die op hem overgaan en waar hij veel last van heeft. Thuisgekomen is er geen luis te vinden.

sage uit 1962
 • Een boer met één koe werd geplaagd door een heks. Deze molk geregeld zijn koe leeg. Ze was niet te betrappen, omdat ze
 • moest trachten van de koe een weinig melk te trekken, deze in een ketel boven een fel vuur te koken tot ze geheel droog was
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks
 • koe
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks uit de ketel springt en hij met een mes haar bloed kan trekken. Dat moet om…

sage uit 1976
 • koe verkocht had aan een collega in Riethoven waar de verkoper het beest zou gaan leveren. Het was winter en hel scheen de
 • lindebomen spookt het. De man kwam met zijn koe behouden te Riethoven aan. Hier werd, zoals algemeen gebruikelijk was, een hete
 • Een boer uit Duizel gaat naar Riethoven om zijn koe te verkopen. Onderweg naar huis komt hij langs een linde waar hij
 • koe
 • Een boer uit Duizel gaat naar Riethoven om zijn koe te verkopen. Onderweg naar huis komt hij langs een linde waar hij verschrikt wordt door een zwarte kat. Als hij de kat met een stok probeert te…
VODA_002_04.mp3

personal narrative uit 1974
 • dat zij altijd voor Bet zouen blijven zorgen, he. Bet is 83 jaar geworden. En die ging met de koe, ging die langs de
 • klavervelden zo, vroeger hadden ze een koe en die gingen zo langs de klavervelden vroeger. En dan had ze zo’n touw bij zich en een
 • Een vrouw uit het dorp ging altijd met de koe langs de klavervelden. Als er niemand keek liet ze het touw vieren zodat
 • de koe in de veldjes van de boer zou lopen. Als er dan iemand langskwam dan trok ze aan het touw en schreeuwde ze "zondig
 • koe
 • Een vrouw uit het dorp ging altijd met de koe langs de klavervelden. Als er niemand keek liet ze het touw vieren zodat de koe in de veldjes van de boer zou lopen. Als er dan iemand langskwam dan trok…
VODA_003_08.mp3

sage uit 1896
 • koe
 • Heksen kunnen zich niet alleen in katten veranderen. In Molkwerum veranderden heksen zich in hazen die de koeien molken zodat de boer geen melk meer had.

Trefwoorden: hazen, heksen, jadders, katten, koe, leeg, melken, uiers


sage uit 1962
 • staande vrouw tegen, die hun vroeg: “Hoe gaat het vanmorgen met jullie koe?” “Waarom vraag je dat? Er is toch niets met onze
 • koe? Ze was tenminste toen we van huis gingen, nog gezond.” Toen ze ’s avonds thuis kwamen, was de koe echter zwaar ziek
 • Vrouw die bekend staat als heks vraagt 's morgens aan twee boeren hoe het met hun koe gaat. De koe is ziek als ze 's
 • avonds thuiskomen. De vrouw heeft zichzelf verraden door een dag te vroeg te vragen naar de gezondheid van de koe.
 • koe
 • Vrouw die bekend staat als heks vraagt 's morgens aan twee boeren hoe het met hun koe gaat. De koe is ziek als ze 's avonds thuiskomen. De vrouw heeft zichzelf verraden door een dag te vroeg te vragen…

sage uit 1978
 • koe
 • Koeien geven geen melk meer en de kippen leggen geen eieren meer als boerin oude vrouw zegt op te houden met vragen. Na het zegenen van de boterkarn en de kippen door de pastoor verschijnt de oude…

sage uit 1978
 • koe
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft.…

sage uit 1978
 • De behekste koe
 • DE BEHEKSTE KOE In Achel woonde vroeger een vrouwtje dat boter maakte en om die reden het botervrouwtje werd genoemd
 • wel in de koe die de melk levert.’ Inmiddels was het al laat geworden en daarom bleef de man die nacht maar in het
 • zegenen, maar dat geeft geen oplossing. Een pater ziet meteen dat een koe is behekst, gaat een mis lezen, zegent de stal van
 • binnen en buiten, loopt al biddend en zegenend drie maal rond de stal. De behekste koe wordt onrustig bij de zegening met
 • koe
 • Vrouw krijgt na het mislukken van het botermaken de raad wijwater bij de melk te doen. De pastoor komt zelf de karn zegenen, maar dat geeft geen oplossing. Een pater ziet meteen dat een koe is…

sage uit 1978
 • De zieke koe
 • DE ZIEKE KOE Op een boerderij in de buurt van Eindhoven werd de ene koe na de andere ziek. De boer verdacht daarvan
 • deze zei op zekere dag; ‘Je moet me direct waarschuwen als er weer een koe ziek wordt.’ De boer beloofde het en niet lang
 • Boer verdenkt vrouw van het ziek maken van zijn koeien. Zijn vriend slaat met twee stokken een koe, daarna treffen ze
 • koe
 • Boer verdenkt vrouw van het ziek maken van zijn koeien. Zijn vriend slaat met twee stokken een koe, daarna treffen ze de vrouw dood aan in haar huis.

sprookje uit 1964
 • , en hij ging met die koe weg. ’s Avonds toen Meint thuiskwam en zag dat het spek en de koe weg waren, toen stond het er
 • koe
 • Een man heeft een domme vrouw, door haar domme streken raakt hij steeds in de problemen. Bij de zoveelste domme actie van zijn vrouw, wil hij haar eigenlijk een pak slaag geven. Maar hij besluit om…

mop uit 1997
 • Vliegende koe treft Japanse vissersboot
 • VLIEGENDE KOE TREFT JAPANSE VISSERSBOOT HAMBURG, dinsdag - In de Zee van Ochotsk in het Russische verre oosten vallen
 • gehecht aan hun verhaal. Na inschakeling van de Russische autoriteiten bleek hun verhaal een waarheid als een koe. (ANP) De
 • koe
 • Vissersboot zinkt nadat één van de koeien die uit een vliegtuig zijn geduwd, op het schip is gevallen.

broodjeaapverhaal uit 1992
 • van hen wil zich niet laten kennen en schiet een (dure) koe neer. Niet wetende dat de andere jager het verzoek van de boer
 • koe
 • Tijdens een konijnenjacht schiet een van de jagers opeens een muilezel neer. De andere jagers reageren verbaasd, een van hen wil zich niet laten kennen en schiet een (dure) koe neer. Niet wetende dat…

sage uit 1891
 • koe
 • Boer stuurt knecht naar pastoor om raad voor onverklaarbare zaken die gebeuren, zoals omvallen van potten bier, vee dat losgemaakt wordt. Tijdens de rit rijdt er een rijtuig over het hoofd van de…

sage uit 1892
 • koe
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sage uit 1965
 • ston stil. Ekkes lotter zeitie: “Za ’k ze nou mar wer loate goan?”. “Ja, doe mar”, zèje ze. En de koe begos drek wer te
 • aander bees”. “Bes” zèj Hend, “die grote mar”. En hé’j schreef ien zien buukske. En toe begos die koe te blentere, ’t was bar
 • koe
 • Met een toverboek kan iemand mensen vastzetten, en koeien vastzetten en laten loeien.

sage uit 1967
 • worre. Ze was hos bé’j ’n koe, en toe zag ze, dat ’n heks ien ’n zeef wegzeilde dör de loch, en ze had ’n emmer melk bij ’r
 • koe
 • Koeien blijken te worden gemolken door een heks die met een emmer melk op een zeef wegvliegt.

Trefwoorden: emmer, heks, koe, melk, melken, stelen, vliegen, zeef, zweven


sprookje uit 1893
 • 3.7. Een boer had een eenige koe, die echter op een nacht plotseling stierf. Nu ging hij naar den slager om er de huid
 • hoeveel geld hij had. Deze vroeg hem waar hij al dat geld gehaald had en hij antwoordde van de huid van mijn koe. Nu liet de
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om
 • burgemeester. Op diens vraag waar het geld vandaan komt antwoordt de boer dat het van de huid van zijn koe is. De burgemeester laat
 • koe
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • gehad had toen kwam hij eens 'nen boer met een koe tegen. 'Wilt ge uw paard niet tegen mijn koe verruilen', zei de boer. 'Ja
 • wel', zei Jan en ze ruilden. En toen Jan met de koe thuis kwam en aan zijn moeder vroeg wat ze er van dacht toe zei zijn
 • koe, de koe tegen een schaap, het schaap tegen een hond, de hond tegen een kat, de kat tegen drie wetstenen. Als hij
 • koe
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…