Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

198 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • lang
 • Om onder de dienstplicht uit te komen, gaan mensen die net te klein zijn een paar dagen plat liggen en dan worden ze twee centimeter groter. Dan worden ze afgekeurd.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • ook nog een chemisch goedje binnen en werd wel 10 meter lang.
 • lang
 • Een krokodil die in het riool van New York is terecht gekomen valt zwervers lastig.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • eeuwig, of in ieder geval extreem lang, mee kunnen. Zij houden dit met opzet geheim, omdat ze anders te weinig verkopen. Dit
 • lang
 • Het perfecte produkt dat eeuwig meegaat bestaat allang, maar wordt door fabrikanten niet op de markt gebracht.

mop uit 1998
 • lang
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een potje schoensmeer en maakt zijn gezicht zwart. Hij kan nu wel een kamer huren, en…

raadsel uit 1998
 • Een hoer kan niet wachten tot haar klant klaar is, voor een nymphomane kan sex niet lang genoeg duren en een dom
 • lang
 • Een hoer kan niet wachten tot haar klant klaar is, voor een nymphomane kan sex niet lang genoeg duren en een dom blondje komt tijdens de gemeenschap tot de conclusie dat ze het plafond beige wil…

sage uit 1999
 • lang
 • Een kind had een geest als vriendje. De geest ging met hem mee naar school. Onderweg was een jager konijnen aan het schieten. De geest verandert zich in een wolf om de jager te laten schrikken, maar…

sage uit 1999
 • lang
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt bang. Even later komt hij iemand tegen die hij voor de geest waarschuwt. Het…

mop uit 1999
 • zijn geslacht aan de vrouw, die opmerkt hoe lang die is. De man zegt nog vijf meter in zijn capuchon te hebben.
 • lang
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft vijf meter stof over, die de man in de capuchon stopt van zijn djellaba. Als de…

sprookje uit 1966
 • fûgeltsje: it die as syn maet en poetste de plaet. Sa fortelde er mar fuort en mar wei. De koaning frege: "Duorret dit noch lang
 • ?" "Ja, sire," sei de fiskerman, "it duorret noch hiel, hiel lang, hwant de loft is noch swart fan 'e mosken en de siedbult
 • vogeltje naar binnen vliegt, een korreltje pikt en wegvliegt. Als de man op de vraag van de koning of het verhaal nog lang
 • duurt, aangeeft dat de lucht zwart is van de vogels en het graan nog lang niet op is, geeft de koning zich gewonnen.
 • lang
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • lang
 • Ik heb rond 1916 eens op een avond hele lange, witte, hoge dingen gezien, die tegen de lucht aan stonden. Maar wat het geweest is, heb ik nooit geweten.

sage uit 1966
 • en smijt hem weg. Hij is er een week lang ziek van.
 • lang
 • De grootvader en de vader van de vrouw van de verteller zijn slecht als de duivel. De grootvader is na een timmerklus eens op weg naar huis. Ineens staat er een vrouw met lange rokken aan op een…

sage uit 1966
 • en dan mast freegje: "Dogge jo sa lang tiid oant dizze boarden omwosken binne?" Dan seit er "Ja", en dan litst de boarden
 • lyk foar him yn diggels delfalle. Dan kin er lang wachtsje." De faem die it. Sy liet alle boarden yn grús falle en doe
 • bevestigend op antwoordt, moet ze de stapel borden voor zijn neus op de grond laten vallen zodat hij wel heel lang zal moeten
 • lang
 • Een serveerstertje wil voor de avond een man hebben. Het maakt niet uit wie, desnoods de duivel, aldus het meisje. Prompt verschijnt de duivel in de gedaante van een klein mannetje. Hij gaat aan een…

mop uit 1997
 • hebben jullie. Hij is maar honderd meter lang en een paar kilometer breed." (Adjiedj Bakas & Hetty van Wolde: Gluren bij de
 • hebben jullie. Hij is maar honderd meter lang en een paar kilometer breed."
 • lang
 • Een Belgische piloot moet op Schiphol landen. Als hij zich meldt bij de verkeerstoren, zegt hij: "Rare landingsbaan hebben jullie. Hij is maar honderd meter lang en een paar kilometer breed."

sage uit 1974
 • lang
 • Een overleden meisje dat begraven is in een te kort lijkkleed blijft 's avonds ronddolen bij haar vader en moeder. De dominee spreekt haar geest aan op de onvervulde wens en reikt het meisje…

sage uit 1968
 • Yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema wie in frou stoarn. Dy hie in bierkleed omkrige yn 'e kiste, dat hie to lang west. Doe
 • koe dat minske de rêst net fine. En doe kom se elke joun by de famylje en dan rôp se: "To lang! To lang!" Doe ha dy lju
 • Een dode vrouw is begraven met een te lang doodskleed en blijft na haar dood rondspoken, roepend 'Te lang! Te lang
 • lang
 • Een dode vrouw is begraven met een te lang doodskleed en blijft na haar dood rondspoken, roepend 'Te lang! Te lang!'. Nadat de dominee haar probleem van haar vernomen heeft, wordt er een stuk van het…

sage uit 1968
 • lang
 • Sterke Hearke was een grote lange kerel met voeten als een reus. Alles was dubbel aan hem (volgens Jaarsma onjuist). Ook zijn vrouw was groot (idem).

mop uit 1968
 • 't lêst to gapjen. "Hoe komt dit sa?," sei de tsjerkerie, "jo preekje fiersto lang man." "Och," sei de dûmny, "dat sit sy
 • lang
 • Een dominee zegt de preek in een half uurtje af te raffelen omdat zijn gebit bij de tandarts is. Korte tijd daarna verveelt dezelfde dominee de kerkgangers met een ellenlange preek van wel twee uur.…

mop uit 1968
 • meter lang waren, laat de koster een welluidende kuch horen. Ook de tussenweg van de dominee 'Van een meter!', levert gekuch
 • lang
 • De kerkeraad ergert zich aan een overdrijvende dominee. De kerkeraadsleden spreken met de desbetreffende dominee en de koster af, dat, iedere keer als de dominee zich laat gaan in overdreven…

sage uit 1968
 • syn takomstich wiif. Doe't myn earste man us yn 'e swarte spegel seach, kom der in frommes foar 't ljocht mei lang swart
 • lang
 • In de zwarte spiegel kon men zien met wie men zou trouwen. Als men niet zou trouwen, kreeg men een doodskist te zien. De man van de vertelster had haar portret al in de spiegel gezien, en wist…

mop uit 1968
 • lang
 • Een koster sprak de dominee er op aan dat hij vaak zo overdreef in zijn preken. Ze spraken af dat de koster voortaan 'hmm' zou zeggen als het weer misging. De volgende zondag zei de koster wel vier…

sage uit 1968
 • lang
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.

Trefwoorden: kracht, lang, lengte, man, paal, sterk, voet, zwaar


mop uit 1997
 • lang
 • Een lange rij vrouwen staat voor een winkel; een man probeert voor te dringen, wordt tot 3x toe weggewerlt en zegt dan: "Nu, dames, dan doe ik de winkel toch niet open."

mop uit 1967
 • lang
 • Een paar mannen in Dokkum kregen een lange balk maar niet door de poort, omdat ze hem dwars hielden. Toen zagen ze een spreeuw met een strootje in de lengte de poort doorvliegen. Ze deden de balk ook…

sage uit 1962
 • ôfskuord wurde, omdat it oars to lang wie. It lekken mocht net fierder as oan 'e ankels takomme. Dat hâldde forbân mei de
 • wederopstanding. Mei in to lang lekken koe men ommers stroffelje. It is us gebeurd, doe hienen se in minske al yn 'e kiste lein sûnder
 • van het laken af te scheuren. Diegene is toen gaan spoken in een lang wit laken, almaar zeggend 'te lang, te lang'. De
 • lang
 • In Harkema werden mensen vroeger met een wit laken bekleed begraven. Maar het kleed mocht niet verder als de enkels komen, want dan zou men bij de wederopstanding kunnen struikelen. Eens hadden ze…

sage uit 1967
 • Yn 'e Harkema is us ien bigroeven woarn mei in to lang lykkleed. Letter kom er werom by syn folk. Dan sei er: "To lang."
 • In Harkema is eens iemand begraven met een te lang doodskleed. Hij bleef terugkomen en zei dan: "Te lang."
 • lang
 • In Harkema is eens iemand begraven met een te lang doodskleed. Hij bleef terugkomen en zei dan: "Te lang."