Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

69 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Als je lid wilt worden van een `gang' moet je, bij wijze van initiatie-rite, een misdaad plegen. Dat is allemaal
 • Wie lid wil worden van een bende moet vernielingen aanrichten, een moord of overval plegen of zich door de andere
 • lid
 • Wie lid wil worden van een bende moet vernielingen aanrichten, een moord of overval plegen of zich door de andere bendeleden in elkaar laten slaan.

sage uit 1966
 • lid
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • lid
 • Keith Richards, een bandlid van de Rolling Stones, is dood, maar hij wordt voor elk concert weer opgepompt. Alle leden van de Rolling Stones krijgen eenmaal per jaar een bloedtransfusie om de drugs…

mop uit 1998
 • lid
 • Het Blond Liberation Front is opgeheven, omdat de leden niet meer wisten met welk doel ze zichzelf gegroepeerd hadden.

sage uit 1966
 • Frijmitselders moesten ergens trochhinne krûpe. Koenen se dat net, dan bitsjutte dat foar har de dea. Om lid to wurden
 • Vrijmetselaars moesten ergens doorheen kruipen. Konden ze dat niet, dan betekende dat voor hen de dood. Om lid te
 • lid
 • Vrijmetselaars moesten ergens doorheen kruipen. Konden ze dat niet, dan betekende dat voor hen de dood. Om lid te worden moesten ze alles verwensen.

sage uit 1968
 • Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kun je er nooit meer weg. Als je weg wilt, wordt je naam doorgekrast en
 • lid
 • Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kun je er nooit meer weg. Als je weg wilt, wordt je naam doorgekrast en sterf je. Om de zeven jaar moet er iemand van de vrijmetselaars sterven.

sage uit 1968
 • Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek en maken nooit hun werk af. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kan
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek en maken nooit hun werk af. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kan je er nooit meer wegkomen.

sage uit 1968
 • lid bent, kun je nooit meer bij de vrijmetselarij weg.
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek. Vrijmetselaars krijgen een hamer en een beitel mee in de kist. Als je eenmaal lid bent, kun je nooit meer bij de vrijmetselarij weg.

sage uit 1967
 • Yn Snits wie in frijmitselderij. Om dêr lid fan to wurden moesten se God en Kristus forwinskje. En sy moesten oer in
 • gleonhite plaet hinne rinne. Koenen se dat net, dan mochten se gjin lid wurde. As se lid woarden, dan wienen se oan 'e duvel
 • Om lid te worden van de vrijmetselarij moest men God en Christus verwensen. En men moest over een gloeiend hete plaat
 • lopen. Als men lid wordt, is men verkocht aan de duivel. Men hoeft dan nooit meer gebrek aan geld te hebben, tot drie keer
 • lid
 • Om lid te worden van de vrijmetselarij moest men God en Christus verwensen. En men moest over een gloeiend hete plaat lopen. Als men lid wordt, is men verkocht aan de duivel. Men hoeft dan nooit meer…

sage uit 1966
 • lid
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1968
 • duivelspact en nooit gebrek aan geld. Als je eenmaal vrijmetselaar bent, ben je lid voor het leven.
 • lid
 • Eens in de zeven jaar moet er een vrijmetselaar sterven: hij wordt per loting uitverkoren. Vrijmetselaars hebben een duivelspact en nooit gebrek aan geld. Als je eenmaal vrijmetselaar bent, ben je lid…

sage uit 1968
 • sterven. Wie eenmaal vrijmetselaar is, is lid voor het leven.
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben een verbond met de duivel en moeten altijd timmeren. Eens in de zeven jaar moet er een van hen sterven. Wie eenmaal vrijmetselaar is, is lid voor het leven.

sage uit 1968
 • dea meitsje. Ien dy't lid is, kin net wer by de frijmitselders wei.
 • lid
 • Vrijmetselaars zijn kogelvrij. Twee dagen voordat een vrijmetselaar sterft, staat er al een overlijdensadvertentie van hem in de krant. Om de zeven jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Een…

sage uit 1967
 • gong dy frou nei 't frijmitseldersgebou ta. Hja die har boadskip by de doar. Har man wie lid fan 'e frijmitselders, sei se
 • dat dêr hong, dêr moest elk, dy't lid woarde, hwat bloed fan himsels by dwaen. Der wie dus ek bloed fan har man by.)
 • thuiskomt, treft ze haar man dood aan. (Bij het stuk vlees moet elke, pas lid geworden, vrijmetselaar wat bloed van hemzelf doen
 • lid
 • Een vrouw van een vrijmetselaar zeurt net zolang tot haar man bereid is zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij op te geven. Maar de vrouw moet hem zelf maar gaan uitschrijven, vindt de man. Bij het…

sage uit 1968
 • geldgebrek. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kan je er nooit meer bij weg.
 • lid
 • Kogelvrije mensen kunnen niet doodgeschoten worden in de oorlog. Vrijmetselaars en helmdragers zijn kogelvrij. Veel mensen azen op een helm omdat die hen beschermt tegen gevaren. Vrijmetselaars hebben…

sage uit 1968
 • moet er een vrijmetselaar sterven. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kan je er niet meer weg.
 • lid
 • Vrijmetselaars maken huizen met stenen uileborden. Vrijmetselaars moeten bouwen voor de duivel. Eens in de zeven jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij,…

sage uit 1968
 • Vrijmetselaars hebben een duivelsverbond, met hun eigen bloed ondertekend. Als je lid wilt worden van de vrijmetselaars
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben een duivelsverbond, met hun eigen bloed ondertekend. Als je lid wilt worden van de vrijmetselaars, moet je een handtekening in bloed zitten. Als je weg wilt bij de…

sage uit 1968
 • Eens in de zeven jaar moet er - na loting - één vrijmetselaar sterven. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij
 • lid
 • Eens in de zeven jaar moet er - na loting - één vrijmetselaar sterven. Als je eenmaal lid bent van de vrijmetselarij, kan je er nooit meer bij weg. Als je per se weg wilt, moet je een enorme som…

sage uit 1974
 • een lege beurs aan de deurkruk. De volgende morgen is de beurs gevuld met geld. Als je eenmaal lid bent van de
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben hun ziel aan de duivel verkocht omdat ze een duivelsverbond hebben gesloten. Om de zeven jaar moet er - na loting - een vrijmetselaar sterven. Een vrijmetselaar heeft nooit…

mop uit 1974
 • man: "Hwat ha jo sein?" De man sei: "'k Ha frege of er lid fan 'e N S.B wurde woe."
 • te hebben of hij lid wil worden van de N.S.B.
 • lid
 • Ten tijde van de Duitse bezetting is er eens een verkeersopstopping omdat er een ezel middenop de weg blijft staan. Het dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten…

sage uit 1974
 • lid
 • Vrijmetselaars zijn kogelvrij en hebben nooit geldgebrek omdat ze een pact met de duivel gesloten hebben. Een uitgekookte vrijmetselaar hangt eens een mand zonder bodem op voor de duivel. De duivel…

sage uit 1969
 • lid
 • Sommige mensen zijn kogelvrij, bijvoorbeeld vrijmetselaars. Vrijmetselaars drukken elkaar de hand met twee vingers. Ze gaan achterstevoren het gebouw binnen, waar ze hun vergaderingen houden. Om de…

sage uit 1969
 • lid
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de leden dood. Het lot wijst degene aan die de moord moet uitvoeren. Doet diegene dat…

sage uit 1977
 • Een notaris - lid van de vrijmetselarij - wordt dood gevonden: hij is het offer geworden van de vrijmetselarij. Om de
 • lid
 • Een notaris - lid van de vrijmetselarij - wordt dood gevonden: hij is het offer geworden van de vrijmetselarij. Om de zeven jaar moet er één vrijmetselaar sterven.

sage uit 1970
 • Frijmitselers wienen oan 'e duvel forkocht. Dêrtroch hienen se noait forlet fan jild. Dy't ienkear lid is kin der net
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht waardoor ze nooit geldgebrek hebben, maar ook voor het leven lid zijn.
 • lid
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht waardoor ze nooit geldgebrek hebben, maar ook voor het leven lid zijn.