Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

498 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • meid, die daar aan het werk was.» - «Dat geloof ik!» zeî de meid, «maar gij kunt niet half den prijs betalen, waarvoor de
 • akkoord: pikt hij de erwt op, dan ben ik haar kwijt, maar laat hij de erwt liggen, dan zal de haan voor mij zijn.» De meid
 • kopen, maar de haan is te duur. Hij maakt een afspraak met de meid: als de haan zijn erwt opeet, heeft hij verloren, eet de
 • lang huilen wordt de bok hem geschonken. Een meid wil graag een haar van de bok uittrekken, maar blijft aan de bok kleven
 • meid
 • Een knecht vraagt als loon voor zijn werk niet meer dan een erwt. Als hij onderweg een haan ziet, wil hij deze graag kopen, maar de haan is te duur. Hij maakt een afspraak met de meid: als de haan…

sage uit 1962
 • , terwijl zijn huisgenoten, op de stalmeid na, die om 6 uur de koeien moest melken, wél gingen, op bed liggen. De meid stond op
 • meid
 • Stalmeid ziet in de kerstnacht, als de rest van het gezin naar de nachtmis is, een grote zwarte hond de schuur in lopen, en hoort de wanmolen draaien. Ze gaat naar de boer, maar die blijkt niet in bed…

sage uit 1970
 • De meid van Kasteel Halsaf
 • De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel
 • aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar
 • De meid laat de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Vervolgens slaat
 • meid
 • De meid laat de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Vervolgens slaat ze hen stuk voor stuk het hoofd af met een zwaard.

uit 1962
 • moeder en de dienstmeid alleen thuis waren. Ze bonden de meid met een prop in de mond op een stoel, en dwongen de vrouw
 • meid
 • Rovers binden de dienstmeid vast op een stoel, dwingen een vrouw alle kostbaarheden aan te wijzen. Intussen houdt een rover de wacht bij het mes dat in de tafel is geslagen. Als het mes gaat trillen…

sage uit 1892
 • jaren, De Bonte Os uit. Behalve eene herberg enz., oefende hij daarin het landbouwbedrijf uit en hield soms knecht en meid
 • meid
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.

sprookje uit 1893
 • met vollehaJiden van het touw waar hij op hing. Maar daar kwam de meid van den Pastoor aan daar stond de dief nu wat zal
 • hij doen? Hij neemt een hand vol roed en strijkt het over het gezich en blijft stil staan zoodra dit de meid bemerkte
 • worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht, waarop de meid vlucht en de pastoor
 • meid
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht,…

sage uit 1962
 • . Toen ging die hond d'r weer vandoor. Even later komt die jongen weer naar boven de dijk op: "Meid wat zie je d'r uit!" Maar
 • meid
 • Een meisje en jongen lopen over de dijk. Als de jongen even weggaat wordt het meisje aangevallen door een zwarte hond. Als haar vriend terugkomt herkent zij hem als de hond, aangezien er rafels van…

sage uit 1962
 • Op de Bazeldijk* woonde d'r een boer. Die boer had een meid opgeknapt** Samen hebben ze dat kindje vermoord. Er was
 • Een boer kreeg samen met zijn meid een buitenechtelijk kind, toen zij deze doodden drupte er bloed op de grond. Het is
 • meid
 • Een boer kreeg samen met zijn meid een buitenechtelijk kind, toen zij deze doodden drupte er bloed op de grond. Het is niet mogelijk dit bloed op te ruimen.

mop uit 1750
 • . Wy dronken meenig vlesje uit, Ook was de Meid van 't huis de Bruid, Dog dienden ons gelyk voorheen, Maar klaagde zeer
 • meid
 • Een groep mannen vertelt elkaar raadsels. Het eerste raadsel is: waarom hebben vrouwen altijd een koud gat en mannen koude knieën? Het antwoord is: Toen Adam en Eva Kaïn maakten, hadden ze seks op het…

mop uit 1752
 • EEN HEER DOOR ZYN MEID AARDIG BESCHETE
 • EEN HEER DOOR ZYN MEID [p. 82] AARDIG BESCHETE Een Heer sprak tot zyn Meid: “Die slagt die is gedaan En ’t
 • Zoo klopter aan de deur een slegten Bedelaar! “Wat Duivel,” riep de Meid, “zou dat de Droes wel wezen? Die daar zoo vinnig
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een
 • bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee. Nieuwsgierig naar zijn geslachtsdeel laat de
 • meid
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee.…

sage uit 1951
 • De meid, het mes, de moordenaar: onze koelbloedige redacteur op bezoek bij de dorpsverteller van Babberich
 • De meid, het mes, de moordenaar: Onze koelbloedige redacteur op bezoek bij de dorpsverteller van Babberich. Zij baadde
 • bezat behalve dat vertrouwen alle sleutels van alle vertrekken. Op een avond gebeurde er iets lugubers. De meid was juist
 • meid
 • De dienstmeid hakt eerste drie rovers die via een gat willen binnenkomen het hoofd af, de vierde ontsnapt. Deze man probeert haar jaren later te doden, maar het dienstmeisje kan ontsnappen.

sage uit 1963
 • naar de kant. Daar was natuurlijk niks te zien. Maar die meid, die ging toen an 't schommelen met de schouw, waardoor die
 • : "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint de meid te schommelen met het bootje
 • meid
 • Een boerenmeid haalt een grap uit met Spanjaarden. Ze varen in een bootje en ze wijst met haar vinger naar de kant: "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint…

sage uit 1963
 • toen is de meid verdronken.
 • meid
 • In Stolwijk was een boerenmeid die slaapwandelde. In haar slaap ging ze altijd 's ochtends heel vroeg de koeien melken. Om daar te komen moest ze over een plank heen lopen. Op een keer haalde een…

sage uit 1963
 • Je had hier vroeger een jonge meid, nogal stuurs en zuur die had de bijnaam het ijzeren veulen.
 • Er was hier vroeger een jonge meid, nogal stuurs en zuur en zij had de bijnaam 'het ijzeren veulen'.
 • jonge meid
 • meid
 • Er was hier vroeger een jonge meid, nogal stuurs en zuur en zij had de bijnaam 'het ijzeren veulen'.

sage uit 1883
 • meid
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sage uit 1892
 • denwelken nochtans het merk der spookhand was gedrongen. Op verzoek der meid en der huisgenooten, had de pastoor zich vóór den
 • tegenwoordig is geweest. Ook zou het op zijnen raad geweest zijn dat de verschrikte meid hare hand met eenen doek omwond.
 • meid
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sprookje uit 1893
 • moes de meid komme. 'Zet de pispot is op de plank.' 'Moet ik doarum uit m'n bed komme?' Beus en nippig pakt ze de pot, mar
 • geweldig op de nakende rugge dèt er de splinters afvloge. Oan kweeken en janke geen gebrek, mar dèt i de meid of knecht nie en
 • vasthouden zegt hij houvast, waarop ze vastzitten. Achtereenvolgens komen de knecht en de meid, en onderweg naar het kasteel een
 • meid
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1978
 • meid
 • Een meisje ontmoet de geest van haar moeder die haar vraagt de na haar sterven beloofde mis alsnog te laten lezen. Het meisje belooft dit, waarop haar moeder haar de hand drukt. De handafdruk blijft…

sage uit 1978
 • Bonte Os' heette. Hij was niet alleen herbergier, maar ook nog zo'n beetje boer en hield er zelfs een knecht en een meid op
 • meid
 • Een herbergier roept de hulp van kabouters in als hij zijn werk als boer en herbergier niet klaar krijgt.

sage uit 1965
 • Bé’j den ouwen D. dienden ’n por derns as meid. De ene dern zèj es tège d’aander: “Will gé’j witte muze hemme?” “Ku
 • gé’j die dan make?” vroeg d’aandre dern. “Ik wel”, zèj toe de meid. En ze stoekte mitten bessem op te grond en toe kwamen
 • Een meid tovert muizen tevoorschijn door met de bezem op de grond te stampen. Vervolgens wordt ze ontslagen.
 • meid
 • Een meid tovert muizen tevoorschijn door met de bezem op de grond te stampen. Vervolgens wordt ze ontslagen.

sage uit 1970
 • had een parel op 't oog, en de dochter niet minder scheel, overigens een flinke meid, dus het scheele huishouden genaamd
 • meid
 • Dronken man wordt als hij een scheelziende familie bezingt het bierhuis uitgegooid. Daar de stadspoort 's avonds sluit is hij meestal gedwongen de nacht buiten door te brengen. In hetzelfde huis…

sage uit 1963
 • Iemand uit de buurt van Braadaal was naar de kermis geweest in Beusichem. Hij had afgesproken met een meid uit
 • Beusichem, maar hij ging met een ander. Die meid met wie die afgesproken had, dat was een toverheks. En elke nacht daarna kwam
 • meid
 • Een jongen is behekst, nadat hij een heks heeft bedrogen. Hij ging naar de duivelbanner en die heeft hem er vanaf geholpen.

mop uit 1789
 • Als de meid op school door het plafond zakt maar aan haar rokken blijft hangen, verbiedt de schoolmeester aan zijn
 • onderlijf van de meid: hij is bereid er een oog aan te wagen.
 • meid
 • Als de meid op school door het plafond zakt maar aan haar rokken blijft hangen, verbiedt de schoolmeester aan zijn leerlingen om naar boven te kijken want anders worden ze blind. Eén leerling kijkt…
NietKijken.jpg

sage uit 1933
 • meid
 • In 1595 woedde in Mierlo de heksenziekte. Deze ziekte sloeg over naar veel omliggende steden. Er kwamen grootschalige heksenprocessen, waarbij de waterproef de schuldigen moest aanwijzen. Er was een…

sage uit 1933
 • . Op 'n vreemde manier zijn ze dat aan de weet gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee
 • huis toen hij een onweerstaanbaren lust voelde om weerwolf te worden; maar de meid merkte dat natuurlijk niet. Hij zei tot
 • meid
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…