Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

61 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de
 • oever
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de fuiken hier niet hebben, omdat de vissers bij de wal wellicht zijn verborgen…

sage uit 1978
 • oever
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer er een regenboog met één poot op het land staat, moeten de schippers…

sage uit 1978
 • oever
 • Schepen die tegengehouden worden in de Langesloot gaan vaak langs de wal liggen. Dikwijls wordt er dan van onderen tegen de bodem geklopt door de (onder)watergeesten. Dit doen ze om de schippers…

sage uit 1978
 • oever
 • Als er klopgeesten tegen de onderkant, de zijkant of tegen het luik van een schip tikken, verplaatst men het schip vaak naar de andere kant van de vaart.

sage uit 1978
 • oever
 • Bij het Langemeer spookt het onder water. Schepen kunnen dikwijls niet van hun plaats komen, omdat ze van onderen vastgehouden worden door watergeesten of dergelijke wezens. Ook klinkt er vaak…

sage uit 1978
 • oever
 • Als er in de wal of in drassig land inhammen of grote ronde gaten te zien zijn, zegt men vaak dat de zogenaamde `bûlhûnen' hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze waterwezens zouden in de gaten wonen…

sage uit 1978
 • oever
 • De `Langesleatter man' spookt nabij Eernewoude en Warten. Hij spookt overal: op beide oevers van de Lange Sloot, boven het water, boven het riet etc. Het is logisch dat hij zweeft. Zijn vrouw zei…

sage uit 1978
 • oever
 • In alle omstreken van Eernewoude en Warten kan men de beruchte smid (het spook) tegenkomen. Dat komt doordat hij niet weet waar zijn schat verborgen is. Als hij weerstand in de grond voelt, en wil…

sage uit 1978
 • oever
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft de schat verstopt aan de kant van een vaart waar op dat moment de ene voet van een…

sage uit 1978
 • oever
 • De smid van Eernewoude brengt vaak schippers in gevaar. Soms verwijdert hij de loopplank van een schip of legt deze zo wankel neer dat hij kantelt als iemand erover heen loopt. Ook maakt hij vaak…

sage uit 1978
 • oever
 • Voor vissers en schippers is het gevaarlijk om 's nachts te blijven liggen in de Langesloot. Een schipper die dit toch doet loopt groot gevaar. Als hij aanlegt aan de oostkant, ligt zijn schip de…

sage uit 1978
 • oever
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sage uit 1978
 • hun schepen verplaatst worden naar de andere oever. Het spook van Eernewoude is hier wellicht voor verantwoordelijk. Het
 • oever
 • Schippers die 's nachts aanleggen in de Langesloot lopen de kans dat hun ankers uit de grond getrokken worden en dat hun schepen verplaatst worden naar de andere oever. Het spook van Eernewoude is…

sage uit 1955
 • oever
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1966
 • oever
 • Kinderen worden gewaarschuwd niet te dicht bij het water te komen; anders pakt de 'healkoe' ze.

sage uit 1888
 • kamervrouw aan het hof van de vorstin der zwanen. Zeker is het, dat de nieuwe kruisdraagster zich haastte, naar den oever te
 • naar de oever en legt het kruis voor de voeten van de man. De man overwint zijn vrees en raapt het kruis op. Hij is nu een
 • oever
 • Een arme man probeert werk te vinden. De man slentert 's avonds langs een vijver. Plotseling wordt het licht. In het midden van de vijver zwemt een zwaan omringd door kleinere zwanen. De man kijkt…

sage uit 1968
 • oever
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand aangefietst en die is er verdronken.

sage uit 1967
 • oever
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze opeens verdwenen. Het was de lange Sleatterman.

sage uit 1970
 • oever
 • Een schipper stak eens per ongeluk het schijthuisje, dat boven het water stond, op zijn klifelstok. De man op de wal trok toen het hele schip op de wal en liet de schipper betalen, zodat hij een nieuw…

sage uit 1969
 • oever
 • Drie mannen lagen eens langs de waterkant te luieren. Een mijnheer kwam langs en vroeg wie de luiste was van hen. Die zou dan een mark krijgen. De een ging staan en zei dat hij dat was, de ander ging…

legende uit 1923
 • pastoor terzijde te staan. Toen pater Johannes en zijn gezel aan den oever der Schelde kwamen, was er zoo'n vliegenden storm
 • oever
 • Toen de heilige Johannes het Lam met zijn gezel de Schelde wilde oversteken, was er geen schipper bereid hem in het noodweer over te varen, waarop hij zijn reismantel op het water uitspreidde en…

sage uit 1970
 • oever
 • In 1830 trokken Belgische plunderaars naar Zeeuws-Vlaanderen, waar geen Hollandse soldaat te vinden was. Eenmaal bij Oostburg bleken de wallen van het stadje vol te staan met kanonnen en de…

sage uit 1900
 • Ossaart Sinds eenige jaren ligt Ossaart aan den oever van de zee aan een ketting vastgebonden. Een priester heeft hem
 • Ossaart ligt aan een ketting aan de oever van de zee, volgens anderen in Hof te Zande.
 • oever
 • Ossaart ligt aan een ketting aan de oever van de zee, volgens anderen in Hof te Zande.

mop uit 1969
 • Een jongeman gaat naakt baden, want hij heeft geen zwempak bij zich. De kleren laat hij achter op de oever. Bij
 • oever
 • Een jongeman gaat naakt baden, want hij heeft geen zwempak bij zich. De kleren laat hij achter op de oever. Bij terugkomst zit er een meisje bij zijn kleding. Hij is echter verlegen en durft het water…

sage uit 1972
 • oever
 • Drie kameraden hadden eens kattenkwaad uitgehaald. Opeens zagen ze een reus, met aan elke kant van het water een been. Twee van de jongemannen renden hard weg, de derde bleef staan. Maar toen hij even…