Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

52 resultaten voor ""

sprookje uit 1201
 • onrecht
 • Een hond vraagt aan een schaap een brood terug dat hij zou hebben uitgeleend toen het schaap in nood verkeerde. Het schaap weet echter van niets. De hond laat drie valse getuigen komen, die alle drie…

sprookje uit 1201
 • onrecht
 • Een wolf stikt in een botje. Hij belooft een grote beloning voor degene die hem wil redden. Een kraanvogel met een lange hals steekt zijn hoofd in de bek van de wolf en bevrijdt de wolf van het botje.…

sprookje uit 1201
 • onrecht
 • Een hoogzwangere teef zoekt onderdak. Een andere teef geeft haar eigen nest ter beschikking. Wanneer de teef echter bevallen is, wil ze de plek niet meer verlaten. Ze bespot de vriendelijke teef, die…

sage uit 1922
 • onrecht
 • In een leegstaande boerderij brandt 's avonds licht en er klinkt geluid. Een man ziet er vier personen kaarten en vraagt of ze mensen of geesten zijn, en wat ze doen. Het antwoord is dat ze lang op…

mop uit 1301
 • onrecht
 • De ik-persoon klaagt over zijn ongeluk. Hij heeft dan wel gestudeerd in Parijs, maar nu is hij niets meer dan een landloper. Volgens hem heb je meer aan geld dan aan Latijn. Ook is hij erg…

sprookje uit 1201
 • onrecht
 • Een muis wil de rivier oversteken en vraagt daarom aan een kikker of deze hem wil helpen. De kikker bindt de muis vast aan zijn poot, maar in de rivier probeert hij de muis te laten verdrinken. Hij…

sage uit 1894
 • onrecht
 • De gloeiende is een man die een grenssteen ten onrechte heeft verlegd. Na zijn dood moet hij dwalen over de heide en roept hij: "Waar moet ik hem laten?" Iedereen is doodsbang voor hem. Een dronkaard…

mop uit 1301
 • onrecht
 • Een timmerman en een slager hebben onenigheid over een erfenis en laten het op een rechtszaak aankomen. De timmerman schenkt de echtgenote van de rechter een wagen, en in eerste instantie is de…

broodjeaapverhaal uit 1981
 • onrecht
 • Een vader laat zijn kind en de poedel even achter in de auto. Als hij terugkomt blijkt het gezicht van het kind opengekrabd te zijn. Hij slaat de poedel dood, maar ontdekt daarna een muskusrat die…

broodjeaapverhaal uit 1479
 • onrecht
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

sprookje uit 1889
 • onrecht
 • Onze Lieve Heer gaat samen met St. Pieter op reis. Ze krijgen toestemming in een boerderij te overnachten. Ze krijgen een slaapplaats op zolder en de Heer ligt vooraan. St. Pieter maakt zoveel lawaai…

sprookje uit 1889
 • onrecht
 • Sint Pieter en Onze Lieve Heer zoeken een onderkomen voor de nacht en worden opgenomen in het huisje van een oud vrouwtje. Als ze in bed liggen, krijgen ze ruzie. De vrouw gaat met een bezem naar ze…

sprookje uit 1890
 • onrecht
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…

sprookje uit 1890
 • onrecht
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1901
 • onrecht
 • Iemand die zichzelf heeft opgehangen gooit in een magazijn 's nachts alles door elkaar, en maakt overdag veel lawaai.

broodjeaapverhaal uit 1992
 • onrecht
 • Een man gaat naar de winkel en laat de baby samen met zijn hond achter. Als de man thuiskomt ligt de baby bebloed op de bank met de hond naast zich. De man verdenkt de hond van jaloers gedrag en slaat…

sage uit 1925
 • onrecht
 • De heer van het slot van Kessel vermeerderde zijn eigen land aan de Maasoever, door het te laten kribben. Dat ging ten koste van de arme boeren aan de overkant, waar het water juist aan het land vrat.…

mop uit 1651
 • onrecht
 • Toen de heer Mattheus van den Broeck in West-Indie kwam, begaf hij zich op de schouders van een sterk matroos, die hem met geweld in zee wilde laten vallen. 'Welke reden heb je daartoe?', vroeg Van…

mop uit 1651
 • onrecht
 • Alle slaven van een galeischip bidden bij de viceroi om verlossing, vertellend dat zij hier ten onrechte zitten. Behalve één: die zegt dat hij wel tevreden is met zijn lot, want hij had veel erger…

sage uit 1925
 • onrecht
 • Een vuurman liep 's nachts rond te spoken met de gloeiende grenssteen, die hij tijdens zijn leven onrechtvaardig had verplaatst. Een grappenmaker zei hem de grenssteen weer terug te leggen waar hij…

sage uit 1962
 • onrecht
 • Iemand met een bezwaard geweten kan niet sterven voordat het onrecht is goedgemaakt.

sprookje uit 1845
 • onrecht
 • Arm meisje probeert in de kou zwavelstokjes te verkopen. Niemand wil iets van haar kopen en ze besluit voor de warmte drie stokjes aan te steken. Telkens krijgt ze een visioen, ze ziet een kerstboom,…
Floris-Arntzenius-Matches-Girl.jpg

sage uit 1923
 • onrecht
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

mop uit 1651
 • onrecht
 • Louis, de hertog van Orleans, was tot koning gekroond. Hem werd aangeraden om wraak te nemen op iedereen die tegen hem was geweest. Hij antwoordde: 'Het past niet bij de koning van Frankrijk om het…

mop uit 1651
 • onrecht
 • Een jongeman vraagt een vrouw ten huwelijk die iets rijker is dan hijzelf. Zij antwoordt hem dat ze alleen maar haar gelijke wil trouwen, waarop hij zegt dat het ongelijk (onrecht) moet zijn die het…