Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • . 'Foey, schaemt u', seyde één. 'Waerom', seyde hij, 'wat weet dat een juffrou of het een frick of een pekelharing is'. 'Wel
 • pekelharing is.' De ander antwoordde hierop: 'Dat weet zij maar al te goed, het wordt haar namelijk ingestoken.'
 • pekelharing
 • Een man kocht op de kermis een piemel die uit een doosje sprong met de bedoeling deze aan een vrouw te geven. Iemand zei dat hij dit niet kon maken. De man zei echter: 'Waarom niet, een vrouw weet…

sprookje uit 1901
 • . De heer had een mooie schelvisch op zijn bord en hij een mageren pekelharing. Hij zei niets, maar hij hield den
 • pekelharing aan zijn oor. "Waarom doe je dat?" zei de heer. "Hij zeit wat," zei de jongen. "Ik hoor niets," zei de heer. Even
 • jongen eens een lesje te leren. Als de jongen bij de heer aan tafel zit, krijgt hij pekelharing, terwijl op het bord van de
 • heer schelvis ligt. De jongen houdt de pekelharing bij zijn oor en doet of de vis hem iets toefluistert. Als de heer vraagt
 • pekelharing
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…

lied uit 1963
 • pekelharing
 • Tekst van lied dat op vastenavond wordt gezongen.

mop uit 1970
 • pekelharing
 • Een man kon goed buikspreken. Toen één van zijn collega's zei dat hij zin in een haring had, deed de buikspreker de haringventer na. Iedereen ging naar buiten, maar er was niemand. Toen ze net weer…

sage uit 1974
 • Arbeiders die zin in pekelharing hebben, horen buiten omroepen dat er pekelharing is. Ze zien echter niets, gaan naar
 • pekelharing
 • Arbeiders die zin in pekelharing hebben, horen buiten omroepen dat er pekelharing is. Ze zien echter niets, gaan naar binnen, horen weer roepen, en ontdekken dat een collega die kan buikspreken, heeft…

sage uit 1974
 • Het omroepen dat er pekelharing is wordt door buikspreker gedaan
 • pekelharing
 • Het omroepen dat er pekelharing is wordt door buikspreker gedaan

sage uit 1970
 • pekelharing
 • Tovenaar kan bij vrouwen de rok laten afzakken, tangen laten dansen, soldaatjes uit de haard laten komen en buikspreken.

sage uit 1974
 • : "Hè, hwat hie ik in sin oan hwat hartliks." Binnen fiif minuten waerd der roppen: "Pekelharing! Pekelharing!" De jonges op
 • pekelharing roepen. Ze zien echter niets als ze op het geluid afgaan.
 • Pekelharing
 • pekelharing
 • Man kan buikspeken. Als arbeiders op een maandagochtend zeggen trek te hebben in iets hartigs, horen ze kort daarna pekelharing roepen. Ze zien echter niets als ze op het geluid afgaan.

sage uit 1974
 • ja, even letter waerd der op 'e wei roppen: Pekelharing! Doe de lju nei de wei ta. Mar dêr wie net in
 • Arbeiders horen iemand pekelharing roepen, maar zien niemand. Het is het werk van iemand die kan buikspreken.
 • pekelharing
 • Arbeiders horen iemand pekelharing roepen, maar zien niemand. Het is het werk van iemand die kan buikspreken.

sage uit 1970
 • pekelharing
 • Man doet buiksprekend een visventer na. Collega's hoorden de visventer op verschillende plaatsen, maar zagen hem niet.

sage uit 1970
 • Kort nadat iemand gezegd had zin te hebben in een pekelharing hoorde men de roep van de haringventer. Toen men ging
 • pekelharing
 • Kort nadat iemand gezegd had zin te hebben in een pekelharing hoorde men de roep van de haringventer. Toen men ging kijken was er niemand. Johannes had ze voor de gek gehouden.

sage uit 1970
 • pekelharing
 • Buikspreker doet visventer na als iemand zegt dat hij zin in vis heeft.

mop uit 1901
 • zouwe, toe zag ie al dat het mis was. De heer had een schelvis op zijn bord en hij een pekelharing. Hij zei niks, maar hiel
 • die pekelharing an zijn oor. "Waarom doen je dat?" zei de heer. "Hij zeit wat", zei de jongen. "Ik hoor niks", zei de heer
 • een schelvis op zijn bord heeft, en de jongen een pekelharing. De jongen doet alsof de pekelharing aan hem vraagt of hij
 • pekelharing
 • Een jongen loopt met wat biggen over straat. De kinderen van een rijke heer willen de biggen aaien, maar de jongen blijft ze opdrijven. De rijke heer wil de jongen terugpakken en nodigt hem uit voor…

sage uit 1966
 • . Pekelharing heeft zelf gezeid dat Klare, die moest kramen. Een ander rijmpje was: Thomas Klare, wat ben je mager, Thomas Klare
 • . / Pekelharing heeft zelf gezeid / dat Klare, die moest kramen. - Thomas Klare, wat ben je
 • pekelharing
 • Er waren verschillende rijmpjes op Thomas en Klare: - Wat is die Thomas een zotte vent, / wat mag die vent hem schamen. / Pekelharing heeft zelf gezeid / dat …

sprookje uit 1944
 • pekelharing
 • Een jongen trekt de wijde wereld in. 's Avonds komt hij bij een boer, waar hij te eten, te drinken en een slaapplaats krijgt. Maar het bed staat voor een raam en omdat hij van de meiden steeds moet…

sage uit 1968
 • Dûmny Pekelharing hat gâns hwat jierren yn Surhústerfean stien. Op in kear kom er yn in spitkeet to Feansterheide. Dêr
 • hienen se skjûden yn 'e stookpot en it rikke dêr hiel bot. "Jonge, jonge, jonge", sei doomny. "Hier kan de pekelharing wel
 • Dominee Pekelharing kwam eens bij een plaggenhut waar afval van het vlas braken in een stookpot zat. Het stonk er
 • vreselijk. De dominee zei dat de pekelharing daar wel eens een bokking zou kunnen worden.
 • Pekelharing
 • pekelharing
 • Dominee Pekelharing kwam eens bij een plaggenhut waar afval van het vlas braken in een stookpot zat. Het stonk er vreselijk. De dominee zei dat de pekelharing daar wel eens een bokking zou kunnen…

sage uit 1966
 • liet hij een toom kippen met de haan voorop lopen. Iemand op de suikerfabriek had trek in pekelharing. Buiten hoorden ze
 • pekelharing
 • Jehannes Meerstra kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen, hij kon tegen de wind in zeilen, op de nok van de schuur liet hij een toom kippen met de haan voorop lopen. Iemand op de suikerfabriek…

sage uit 1966
 • pekelharing
 • Een man kon het vee betoveren door de beesten aan te raken.

mop uit 1970
 • Dûmny Pekelharing fan Surhústerfean en dûmny de Koe út Feanwâlden (of Ikkerwâld of sa) wienen beide menisten en moesten
 • . Pekelharing sei: "Ik geloof, dat de koe graast in een verkeerde weide." "Né," sei ds. de Koe, "de pekelharing zit in een verkeerd
 • Dominee Pekelharing van Surhuisterveen en dominee de Koe uit Veenwouden waren beide doopsgezind en moesten huisbezoek
 • doen in Buitenpost. Door een misverstand kwamen ze in hetzelfde huis terecht. Dominee Pekelharing zei: "Ik geloof, dat de
 • Dominee Pekelharing
 • pekelharing
 • Dominee Pekelharing van Surhuisterveen en dominee de Koe uit Veenwouden waren beide doopsgezind en moesten huisbezoek doen in Buitenpost. Door een misverstand kwamen ze in hetzelfde huis terecht.…

mop uit 1970
 • Dûmny Pekelharing wie us op hûsbisyk yn Feansterheide mei in âlderling. Se soenen in heidehutte yn mar by de yngong
 • sloech de reekwalm har tomjitte. Doe sei dûmny tsjin 'e alderling: "De pekelharing kan nu wel een bokking worden."
 • Dominee Pekelharing was op huisbezoek in Veensterheide met een ouderling. Bij de ingang van een heidehut sloeg een
 • rookwalm ze tegemoet. Toen zei de dominee tegen de ouderling: "De pekelharing kan nu wel een bokking worden."
 • Dominee Pekelharing
 • pekelharing
 • Dominee Pekelharing was op huisbezoek in Veensterheide met een ouderling. Bij de ingang van een heidehut sloeg een rookwalm ze tegemoet. Toen zei de dominee tegen de ouderling: "De pekelharing kan nu…

mop uit 1901
 • bord, en hij een pekelharing. Hij zei niks, maar hiel de pekelharing an z'n oor. "Waarom doen je dat?" zei de heer. "Hij
 • ers zegge, wat ie zeit," zei de heer. "Nou," zeit de jonge, "eerst vroeg ie, of ik zoo dol op pekelharing was. En toe
 • de pekelharing op zijn bord hem vertelt dat de schelvis op het bord van de heer ook voor de kleine man is. In de
 • pekelharing
 • Deftige heer wil wraak nemen op gedrag van een jongen, en nodigt hem uit. Bij het eten maakt de jongen de heer wijs dat de pekelharing op zijn bord hem vertelt dat de schelvis op het bord van de heer…

mop uit 1901
 • ontvangen, maar toe ze eten zouwe, toe zag ie al dat het mis was. De heer had een schelvisch op zijn bord en hij een pekelharing
 • . Hij zei niks, maar hiel die pekelharing an zijn oor. "Waarom doen je dat?" zei de heer. "Hij zeit wat," zei de jongen. "Ik
 • pekelharing
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

sage uit 1962
 • Horen roepen van verkoper van pekelharing, maar er is niemand, want het wordt gedaan door buikspreker.
 • pekelharing
 • Horen roepen van verkoper van pekelharing, maar er is niemand, want het wordt gedaan door buikspreker.

sage uit 2023
 • Hoe Hendrik aan de bijnaam Pekelharing kwam.
 • Hendrik Pekelharing
 • pekelharing
 • Hoe Hendrik aan de bijnaam Pekelharing kwam.