Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

legende uit 2007
 • processie
 • Bij Eiteren werd een Mariabeeld opgegraven en naar de kerk in IJsselstein gebracht. Het beeld verdween op mysterieuze wijze drie maal uit de kerk en werd teruggevonden op de plaats waar het beeld…

sage uit 1970
 • 259. Mien grotmoeder was op een kier nor een processie gewes bi'j 't hagelkruus. Een paoter hiel daor een prèèk. Den
 • Mijn grootmoeder ging eens naar de processie bij het hagelkruis. Er preekte een pater verschrikkelijk, zodat de
 • processie
 • Mijn grootmoeder ging eens naar de processie bij het hagelkruis. Er preekte een pater verschrikkelijk, zodat de Protestanten weggingen. De pater werd naderhand bij de pastoor geroepen om dat waar te…

legende uit 2000
 • en een dag terug, dan ging ze daar bidden en kaarsen opsteken, en ze hadden daar een soort processie, een soort omgang
 • processie
 • Een boer vindt in Kevelaer een zilveren plaatje met een afbeelding van Maria in zijn akker. Hij neemt de afbeelding mee, en er vinden wonderen plaats: zieken genezen. Sindsdien is Kevelaer een…

legende uit 2000
 • lid, want we hadden ook regelmatig processie in de kerk want buiten mocht dat niet, daar was een processieverbod in de
 • processie
 • Herinnert zich nog het verhaal van het hostiewonder van Amsterdam. Een zieke man had de sacramenten gekregen, maar braakte daarna de hostie uit. De hostie werd in het vuur gegooid, maar deze bleef er…

legende uit 2000
 • bruidsmeisje aangekleed, moesten we daar naar toe om de processie natuurlijk wat [...] op te vullen zou ik bijna zeggen, want hoe
 • processie
 • Vertelster is ook meermalen op bedevaart geweest naar Heiloo. Daar had ook een boer een wonderbaarlijk beeldje gevonden. En er staat ook de put van Willibrord met geneeskrachtig water.

legende uit 1894
 • Miraculeus is, ende besloten in een glaesen Lanteeren voor het welcke Jaerliks een Processie is geschiedende van de drye Hooft
 • processie
 • Een onschuldig ter dood veroordeelde krijgt van de priester de raad tot Maria te bidden. De man doet en droomt dat Maria met haar kindje bij hem komt met een inktkoker en perkament en haar kind een…

mop uit 1651
 • dan te Oorschot en na een oogenblick settens quam er een processie voorbij, daer anders niet als nonnen in gingen
 • een processie van nonnen en een paap voorbij. De duivel liet die paap toen vliegen, zoals de valkenier zijn valk had doen
 • processie
 • De duivel kwam een valkenier tegen. Deze vermaakte hem zo, dat hij wat met hem wilde gaan drinken. In het dorp kwam er een processie van nonnen en een paap voorbij. De duivel liet die paap toen…

legende uit 1925
 • om het klooster groeide. De derde maal werd het beeldje in processie afgehaald en naar Ommel gebracht en toen is het daar
 • dat het beeldje twee maal terugkeerde naar Nunhem. Daarna is het beeld met een processie naar Ommen gebracht en toen is
 • processie
 • In februari 1732 kwam het wonderbeeld van Onze Lieve Vrouwe van Ommel terecht bij een nieuw klooster in Nunhem. Twee zusters die in dit klooster verbleven kregen een verschil van mening. Toen…

legende uit 1874
 • gevonden op een haag, die om de kloostertuin groeide. De derde maal werd het beeldje in processie afgehaald en naar Asten
 • rector het genadebeeldje terugbrengen naar Asten (1814). Van een processie kon geen sprake zijn, want er was een
 • processie
 • Een heiligenbeeld van Maria keert op wonderbaarlijke wijze terug op zijn oude plaats, en uiteindelijk erkent men, dat het daar dus moet blijven.

legende uit 1874
 • groeide. De derde maal werd het beeldje in processie afgehaald en naar Ommel gebracht en toen is het daar ook gebleven. [De
 • nonnen vertrekt, neemt men het Mariabeeld mee, maar het keert als een wonder terug. Uiteindelijk wordt het beeld in processie
 • processie
 • Als nonnen ruzie hebben, komt Maria tussenbeide, en ze draagt dezelfde kleren als het Mariabeeld. Als een deel van de nonnen vertrekt, neemt men het Mariabeeld mee, maar het keert als een wonder…

legende uit 1874
 • , gevonden. Eene derde maal bracht men het naar Ommelen, maar in processie, en toen is het ook daar gebleven. Heden nog begeven
 • vertrekt, neemt men het Mariabeeld mee, maar het keert als een wonder terug. Uiteindelijk wordt het beeld in processie
 • processie
 • Als nonnen ruzie hebben, komt Maria tussenbeide, en ze lijkt sprekend op het Mariabeeld. Als een deel van de nonnen vertrekt, neemt men het Mariabeeld mee, maar het keert als een wonder terug.…


sage uit 1925
 • langs het kanaal vanzelf open en trok er een processie uit van Augustijnen, die in de eene hand een brevier hielden en in de
 • stilte. Tegen één uur keerde de processie weer terug en klokslag één uur sloot de poort zich weer vanzelf. Personen, die de
 • , ging de poort vanzelf open en trok er een processie uit van Augustijnen. Tegen 1 uur waren zij weer terug en klokslag 1 uur
 • sloot de poort vanzelf weer. Personen, die de processie ontmoetten en er de spot mee dreven, stierven allen binnen het half
 • processie
 • Ouden van dagen in Maastricht kunnen het zich nog goed herinneren. Om twaalf uur in de Kerstnacht scheen door de ramen van de Augustijnenkerk plotseling licht. Dank klonk er ook orgelspel en werd er…

personal narrative uit 2006
 • Studente in Groningen vertelt welke feesten in de stad gevierd worden, o.a. dat Sint Maarten met zijn processie zeer
 • processie
 • Studente in Groningen vertelt welke feesten in de stad gevierd worden, o.a. dat Sint Maarten met zijn processie zeer bloeiende is en Halloween alleen bij studentenverenigingen wordt gevierd.

sage uit 2010
 • processie
 • Het bloedwonder van Boxtel: een priester morst witte geconsacreerde wijn op een altaarkleed, en het wordt rood als het bloed van Christus. Het kleed blijft bewaard. Later worden er bloedprocessies mee…

mop uit 1651
 • Yemant siende vier sergeanten 't sacrament in de processie omdragen, seyde: 'Nu hangt Christus tusschen vier dieven
 • Vier sergeanten liepen mee in een processie. Iemand zei dat Christus nu tussen vier dieven hing, terwijl hij vroeger
 • processie
 • Vier sergeanten liepen mee in een processie. Iemand zei dat Christus nu tussen vier dieven hing, terwijl hij vroeger maar tussen twee criminelen gehangen had. Een van de sergeanten hoorde dit en vroeg…

sage uit 1978
 • hij bij de eerstvolgende processie een maagd de krans van het hoofd moest trekken om haar op die manier te krenken en voor
 • schut te zetten. Dat alleen kon hem weer tot een mens maken. Wat verheugde de ezel zich op de eerstvolgende processie
 • eerstvolgende processie een maagd de krans van het hoofd trekken om haar te krenken en voor schut te zetten. Nadat hij dit heeft
 • processie
 • Een jongen die alleen op vrijdagavond niet bij zijn vriendin mag komen wordt nieuwsgierig en ontdekt dat dat het meisje en haar moeder zich uitkleden, elkaar met zalf insmeren, een spreuk opzeggen en…

sage uit 1962
 • processie
 • Als men om middernacht op het paardenpad liep had men de kans aan de kant gezet te worden door een lijkstoet van blinde belies.

sage uit 1925
 • , waarom toch de klokken zoo droevig klonken, De moeder suste haar en zeide: "Voor een processie." Den derden dag, toen de
 • processie
 • Reinout van Valkenburg komt terug van de oorlog. Maar zijn moeder zegt dat zijn vrouw, de gravin, hem beter niet kan zien vanwege zijn ernstige verwondingen. De gravin heeft net een baby gekregen,…

sage uit 1925
 • door de juist uittrekkende processie te rijden, zodat deze in wanorde uiteenstoof. Gods straf bleef evenwel niet uit
 • Een ongelovige adellijke vrouw stuurt voor de lol een processie in de war door er met haar rijtuig doorheen te rijden
 • processie
 • Een ongelovige adellijke vrouw stuurt voor de lol een processie in de war door er met haar rijtuig doorheen te rijden. Gods straf blijft echter niet uit: de hemel kleurt zwart en er breekt onweer los.…

sage uit 1932
 • processie tegen. Groot was het aantal deelgenooten, en ernst was te lezen op aller gezicht. Eerbiedig week hij ter zijde, om de
 • toeschouwer, waarvoor die processie eigenlijk diende. En de man vertelde hem uitvoerig, hoe het land sinds lang al geteisterd werd
 • haar vragen. Zijn vader steunt dat voornemen. Hij zadelt het beste paard en gaat op weg. Onderweg komt hij een processie
 • processie
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • mijn groeten doen en moge je tocht niet vergeefs zijn." Bij een bocht van den weg ziet Wichard hoe een plechtige processie
 • processie tegen. Het blijkt dat er een geweldige draak in de omgeving rondwaart en deze processie dient om God te smeken de
 • processie
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

sage uit 1963
 • geestelijke wapenen: geen processie had gevolg, met hoeveel devotie men zich ook waagde tot in de nabijheid van de draak. Een der
 • processie
 • In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te…

personal narrative uit 2006
 • Op Sacramentsdag ging men in een processie vanuit de kerk naar het kerkhof. Er werd gezongen: 'Laat ons op blijde wijze
 • processie
 • Op Sacramentsdag ging men in een processie vanuit de kerk naar het kerkhof. Er werd gezongen: 'Laat ons op blijde wijze, besluiten dit feest. De vader prijzen, de Zoon de Heilige Geest.

sage uit 1925
 • en de kleren kruisen in allerhande kleuren en van allerlei vomen. En toen op Sint-Jorisdag een processie werd gehouden
 • processie
 • Wonderlijk verschijnsel in Sittard in 1501. Overal zag men kruisen in allerlei kleuren en vormen op linnengoed en kleren.