Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats van Handelen
Word count group

30 resultaten voor ""

sprookje uit 1982
 • je zeggen, ezelskop. ' 'Nou ja, dan eet ik je zo maar op.' 't Kind lacht en trekt in een wipje een revolver uit haar
 • revolver
 • Nadat de wolf oma heeft opgegeten, heeft hij nog wel trek in Roodkapje. Zij speelt echter niet mee, trekt een vuurwapen en schiet de wolf dood. Van zijn vel maakt ze een bontjas.

sprookje uit 2007
 • ... LS: Ja en toen haalde die eh een revolver uit dr slipje ofzo. AdJ: Nee dat was bij zo'n eh griezelboek ofzo. IS: Een
 • revolver
 • Roodkapje kwam thuis en ze vond een briefje waarop stond dat ze met wat lekkere dingen naar oma moest gaan. De boze wolf had dit gehoord en stopte oma in de kast en ging toen zelf met oma haar kleren…

sprookje uit 1982
 • je zeggen, ezelskop. 'Nou ja, dan eet ik je zo maar op.' t Kind lacht en trekt in een wipje een revolver uit haar
 • opeten, maar Roodkapje pakt haar revolver en schiet de wolf dood. Later draagt Roodkapje een bontjas van wolvevel.
 • revolver
 • De wolf heeft honger, eet grootmoeder op, trekt haar kleren aan en wacht in haar stoel op Roodkapje om haar op te eten. Roodkapje verbaast zich over de oren, ogen en bontjas van grootmoeder. De wolf…

sage uit 1962
 • in de nacht. "Ik ben niet bange, ik heb een revolver." Maar hij zag niks.
 • Op een plaats zou het 's nachts spoken met een wit paard, maar iemand die met een revolver is gaan kijken heeft niets
 • revolver
 • Op een plaats zou het 's nachts spoken met een wit paard, maar iemand die met een revolver is gaan kijken heeft niets gezien.

Trefwoorden: nacht, paard, revolver, spoken, spook, wit


sage uit 1980
 • revolver noast zich. 'As ik bloed zie, schiet ik oe voor de kop.' De barbier durfde niet, moar 'n brakske zee: 'Ik doe het wel
 • revolver
 • Jan de Wijs dreigt de barbier neer te schieten als er bloed te zien is bij het scheren. De kapper durft het niet aan, maar zijn knecht wel. Als Jan de Wijs hem vraagt of niet bang was, zegt de knecht…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • in haar auto zaten. De vrouw bedacht zich geen moment en haalde haar revolver uit haar tas. Tegen de jongens schreeuwde
 • revolver
 • Een ziet dat vier jongens in haar auto zitten, pakt haar pistool en schreeuwt dat ze weg moeten gaan. De jongens verdwijnen, waarop de vrouw in de auto stapt. Dan merkt ze dat haar sleutel niet past…

sage uit 1970
 • hoazzekeapman wie dêr op fortocht, hy hie in revolver by him. Hy hie Karl yn 'e gaten. Doe't Karl der ek yn 'e nacht op út gong
 • wachte de hoazzekoopman him op. Karl hie in bile by him. De hoazzekoopman seach dat, en mikte mei de revolver. Mar Karl wie
 • wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht wacht de koopman die een revolver heeft, de
 • revolver
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht…

sage uit 1971
 • revolver en liet in skot hearre, wylst er sei: "Dan hestoe, bliksem, nog niet genoeg gehad!" (dit fortelde mem ús)
 • naar hem dat hij ze naar het kerkhof had geholpen. Maar daarop pakte de dokter zijn revolver en liet een schot horen
 • revolver
 • Een dokter reed elke dag rond dezelfde tijd over het kerkhof. Op een keer verstopten een paar mannen zich en riepen naar hem dat hij ze naar het kerkhof had geholpen. Maar daarop pakte de dokter zijn…

sage uit 1971
 • rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de
 • boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed
 • een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan wel door zijn hoed en jas te schieten
 • revolver
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een revolver. De boer gaf de rover het geld, maar vroeg hem om dan…

mop uit 1969
 • wòl." En doe helle er in laden revolver to foarskyn. Doe makke de rover hastich dat er fuortkom en de boer koe syn jild
 • revolver
 • Een boer wordt onderweg aangevallen door een rover. Hij is helemaal niet bang en zegt hem dat zijn vrouw pas iets van de overval gelooft als hij een bewijsstuk kan tonen. De rover schiet hem door zijn…

mop uit 1969
 • nimme. Op in kear hied er in tsjerke fol folk. Doe helle er in revolver to foarskyn en hy sei: "Laat je bekeren, of ik
 • Het lukte een dominee maar niet om nieuwe lidmaten te krijgen. Op een zondag haalde hij toen een revolver tevoorschijn
 • revolver
 • Het lukte een dominee maar niet om nieuwe lidmaten te krijgen. Op een zondag haalde hij toen een revolver tevoorschijn en hij zei: "Laat je bekeren, of ik schiet je dood." De mensen beloofden allemaal…

sage uit 1969
 • Myn swager kom by myn suster. Dêr hied er doe forkearing mei. Hy hie altyd in revolver by him. Op in joun wie hy der
 • houn wykte mar net by him wei. Doe krige er syn revolver en woe der op sjitte. Mar hy hie de macht net om to sjitten. Hy
 • Een jongeman werd op een nacht eens achtervolgd door een grote, zwarte hond. De jongeman had een revolver en wilde op
 • revolver
 • Een jongeman werd op een nacht eens achtervolgd door een grote, zwarte hond. De jongeman had een revolver en wilde op het beest schieten. Maar hij had de macht er niet voor. Die hond was de…

sage uit 1968
 • hie syn revolver yn 'e bûse laden. Se kommen feilich yn 't Hearrenfean oan. Dêr krige Biesterveld, dy't bot switte fan it
 • revolver geladen in zijn zak. Het tweetal komt veilig in Heerenveen aan. De reiziger biedt Biesterveld koffie met een borreltje
 • revolver
 • Veel mensen zijn bang voor de beruchte moordenaar Adrianus Biesterveld. Als Biesterveld - net ontslagen uit de gevangenis - een reiziger in een herberg aanbiedt diens bagage naar Heerenveen te…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • beide heren in. Daarop haalde de student een revolver boven en legde die op het bureau van de professor. 'Ik denk dat we nu
 • student een revolver uit zijn tas en legt deze op het bureau. De uitslag dat hij gezakt is, komt gelukkig pas veertien dagen
 • revolver
 • Een student komt bij een professor om examen te doen. Vol zelfvertrouwen komt hij in smoking vergezeld van een blondine binnen. Het meisje haalt een zilveren kopje uit haar tas en de student vraagt of…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • naar een film waarin iemand op zeker moment een revolver tegen zijn slaap zette om zelfmoord te plegen. De man naast me
 • Man wil zelfmoord plegen met een revolver en schiet een kogel door zijn slaap. Deze komt er aan de andere kant weer uit
 • revolver
 • Man wil zelfmoord plegen met een revolver en schiet een kogel door zijn slaap. Deze komt er aan de andere kant weer uit zonder de hersenen te raken. Hij is nu wel blind.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • revolver
 • Een man schiet bij een zelfmoordpoging precies dat deel van zijn hersenen weg dat hem depressief maakt. Nu is hij genezen.

personal narrative uit 1999
 • , natuurlijk had 'ie wat gedaan." TB: "Met een revolver schieten in de lucht." MB: "Ja. Ja, die wilde graag de mensen uit het huis
 • , prostitutie. De man had het hele pand gekocht en wilde van zijn huurders af. Toen heeft hij met een revolver omhoog geschoten. De
 • revolver
 • In de straat was een man die wel eens gekke dingen deed. De gezinssituatie was slecht: scheiding, verwaarlozing, prostitutie. De man had het hele pand gekocht en wilde van zijn huurders af. Toen heeft…

sage uit 1966
 • de krêbbe sitten by syn hynder mei de revolver klear. Hy bleau wekker. De boer en de frou èk. Der forroan hiel hwat tiid
 • , wylst er sei: "Sjesa, dat is al ien dea." Mar opslach skeat de ruter syn revolver ôf en de oare hie der west. Doe seach de
 • beetje stro en gaat met zijn revolver klaarzitten. Na een tijdje komt de man in vrouwenkleren en steekt een mes in de
 • strooien pop, terwijl hij zegt: "Ziezo, dat is er al een dood." Maar op slag schiet de ruiter de man met zijn revolver dood. In
 • revolver
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1968
 • stean. 't Gewear hâldde er klear. Dêr komt it âld wyfke oan mei in revolver. En hja sjit op 'e kapotjas. "Da's één", sei se
 • revolver
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • auto zaten. De vrouw bedacht zich geen moment en haalde haar revolver uit haar tas. Tegen de jongens schreeuwde ze dat ze
 • revolver
 • Een bejaarde vrouw jaagt na het winkelen vier jongens met een vuurwapen uit haar auto. Dan merkt ze dat het haar auto niet is; die staat even verder. Ze gaat naar de politie om het uit te leggen. De…

sage uit 1951
 • yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver. "Hwat wolstû
 • dêr mei?" seit de hear. "Dêr wol ik mei sjitte op it pak," antwurdet de faem. Hja krige de revolver en hja skeat. Doe wie
 • ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met allerhande moordwapens. De bewoners van het
 • revolver
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met…

raadsel uit 1999
 • Het is gevaarlijk, zwart en zit in een boom. Ra, ra wat is dat? Antwoord: Een kraai met een revolver! (Via email vanuit
 • Het is gevaarlijk, zwart en zit in een boom. Ra, ra wat is dat? Antwoord: Een kraai met een revolver!
 • revolver
 • Het is gevaarlijk, zwart en zit in een boom. Ra, ra wat is dat? Antwoord: Een kraai met een revolver!

mop uit 2000
 • Komt een Duitser in een wapenzaak en vraagt: "Haben Sie ein Revolver?" Waarop de verkoper nee zegt. Dit terwijl de
 • ?" Waarop de verkoper zegt: "Ja, Revolver, Messer und Schlagstöcke." (Op 27 april 2000 gemaild naar www.maghreb.nl/forum/ voor
 • revolver
 • Een Duitser vraagt om allerhande wapens, maar de winkelier zegt ze niet te hebben. Dan vraagt de Duitser: "Heeft u iets tegen Duitsers?" Dan somt de winkelier allerhande wapens op.

sage uit 1901
 • revolver
 • Man die zelfmoord heeft gepleegd wordt in ongewijde grond begraven. In een vijver bij een nonnenklooster begint het 's avonds te spoken, zodat gewapende veldwachters de wacht gaan houden. Er wordt…

sprookje uit 1893
 • revolver
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…