Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

108 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • rusteloos
 • Bij een arts staat 's nachts altijd het hek open. Dat komt omdat er een patiënt is overleden door een slecht medicijn. Diens ziel kan nu geen rust vinden en opent 's nachts het hek.

sage uit 1974
 • rusteloos
 • Een overleden meisje dat begraven is in een te kort lijkkleed blijft 's avonds ronddolen bij haar vader en moeder. De dominee spreekt haar geest aan op de onvervulde wens en reikt het meisje…

sage uit 1974
 • rusteloos
 • Overleden kinderen die geen doodskleed krijgen blijven rondspoken.

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een overleden kindje van een vrouw is op een onbekende plek naakt begraven. Het kindje blijft naakt rondspoken.

mop uit 1968
 • de knecht de boer rusteloos heen en weer ziet lopen, vraagt hij wat er loos is. De knecht raadt de boer aan zich in een
 • rusteloos
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Op een spookplaats spookt de ziel van een vermoorde vrouw rond. Op de plaats van het misdrijf werd ten tijde van de moord een kruis op de boom gezet: het kruis kan nooit verdwijnen, ook niet als de…

sage uit 1966
 • rusteloos
 • Een man sterft en zijn vrouw haalt zijn mooie, zilveren gespen van zijn schoenen af. Ze heeft haar man beloofd dat hun zoontje de gespen zal krijgen. Er breekt een tijd van armoede aan en de vrouw…

sage uit 1968
 • Kinderen die zonder lijkkleed begraven worden blijven na de dood rusteloos ronddolen.
 • rusteloos
 • Kinderen die zonder lijkkleed begraven worden blijven na de dood rusteloos ronddolen.

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een overleden vrouw kan geen rust vinden omdat ze begraven is in een te lang doodskleed.

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een vrouw blijft na haar dood rondspoken omdat verzuimd is haar een doodskleed aan te trekken. Als de dominee de onvervulde belofte vervult, vindt de vrouw rust.

sage uit 1968
 • rusteloos
 • In een huis dat al een paar keer afgebrand is, deugt het niet. 's Avonds staat er vaak een man naakt in de hoek van de kamer. Het is waarschijnlijk de brandstichter zelf die na zijn dood geen rust kon…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een echtpaar leeft in armoede. De vrouw heeft van zestien kinderen slechts drie kinderen kunnen behouden: dertien zijn er gestorven op de dag van geboorte. Als ze weer zwanger is, baart ze een…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een zieke vrouw verzoekt haar man op haar sterfbed haar kleren na haar dood aan de huishoudster te geven. De man stemt toe, maar geeft de kleren na de dood van zijn vrouw aan iemand anders. Een poosje…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Op een spookplaats doolt een oude heer rond met een sjerp om zijn middel. In de buurt van de spookplaats zit een kist met geld in de grond. Als je probeert de schatkist eruit te halen en daarbij…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een arme vrouw die zelfs 's nachts nog aan het werk is, wordt opgeschrikt door de geest van haar overleden tante. De tante komt haar arme nicht geld brengen voor een mutsje dat ze nooit betaald heeft.…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Als je iemand iets belooft en je komt je belofte niet na, blijft diegene na de dood ronddolen. Als je van de rusteloze dode af wilt, moet je een nieuw kozijn in de deur zetten waar het lijk destijds…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • In een schuur springen 's nachts rond middernacht de schuurdeuren altijd open zonder dat er iets te zien is. Men vermoedt dat de geest ronddoolt van iemand die ooit een doodsmak maakte door een val…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een jongen wijst zijn meisje op een zwevende gedaante. De overleden moeder van het meisje blijkt nog rond te dolen omdat de vader een belofte niet is nagekomen. De dominee vraagt de moeder naar haar…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • In een spookhuis wordt een vrouw plotseling opgeschrikt door een ronddolende dode. Als de dominee de dode - een vrouw - aanspreekt, blijkt dat ze geen rust vinden omdat een belofte - bij leven aan…

sage uit 1968
 • rusteloos
 • Een boer heeft voor zijn dood met een paaltje aangegeven waar hij begraven wil worden op het kerkhof. Als zijn erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen.…

sage uit 1974
 • rusteloos
 • Een man ziet op een spookplaats bij het kerkhof een jong zwartharig meisje - gehuld in nachtkledij - ronddolen. De vrome man durft alleen verder te lopen omdat hij vertrouwt op de Heer. Als het meisje…

sage uit 1974
 • rusteloos
 • Op een spookplaats zit een kist met geld in de grond. Vlakbij de plaats staat een slot waar vroeger een rijke heer woonde. De heer zou zijn gasten gedood en beroofd hebben om nog rijker te worden. De…

sage uit 1974
 • Als een doodshemd een dode niet goed past, blijft de dode rusteloos ronddolen.
 • rusteloos
 • Als een doodshemd een dode niet goed past, blijft de dode rusteloos ronddolen.

sage uit 1974
 • rusteloos
 • Als je op zondag je nagels afknipt, moet je na je dood terugkomen om je nagels bij elkaar te zoeken.