Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

573 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • sterfgeval
 • Als men geklop hoorde, betekende dat een sterfgeval in de familie. Als je goed luisterde was het stil. Maar als je er niet meer de volle aandacht aan schonk, begon het weer.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als de klok verkeerd slaat en als de honden beginnen te spookhuilen, is er een sterfgeval op komst. Het is allebei een voorteken.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een jongen passeert een begrafenisstoet en herkent alle mensen die achter de kist lopen. Ook de overledene zelf komt hem bekend voor. Later overlijdt de man echt. Het is een voorteken geweest.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als een hond spookhuilt, is er binnen drie dagen een sterfgeval op komst.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een helderziende vrouw ziet 's nachts soms begrafenisstoeten passeren. De vrouw voorziet op handen zijnde sterfgevallen.

sage uit 1966
 • sterfgeval
 • Een jongetje ziet een oude man een graf graven. Een paar dagen later sterft er iemand en ziet de jongen precies hetzelfde. Het is een voorgezicht geweest.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Ekstergeschetter is een voorbode van de dood.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als een klok luidt als op een begrafenis, dan is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als een paard voor een lijkwagen voor een bepaald huis stilhoudt en zijn voet schraapt, komt er in dat huis drie à zeven dagen later iemand te overlijden. Hetzelfde paard zal vervolgens ook díe…

sage uit 1966
 • sterfgeval
 • Een helderziende voorziet vaak een sterfgeval. Hij moet 's nachts uit bed en ziet dan begrafenisstoeten passeren.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een vrouw vertelt hoe ze haar oom blootshoofds in een doodskist heeft zien liggen. Als de oom daadwerkelijk sterft, ligt hij er precies zo bij als de vrouw het eerder zag. Het is een voorgezicht…

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een man ziet zijn oom in een doodkist liggen. Veertien dagen later sterft de oom daadwerkelijk: hij ligt er net zo bij als de man eerder zag. Het is een voorgezicht geweest.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een vrouw is als klein meisje eens tegen een lijkkoets opgebotst. Het was een voorgezicht van een op handen zijnd sterfgeval.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Op een spookplaats zijn vaak begrafenisstoeten te zien. Iedereen moet altijd opzij gaan om de stoet te laten passeren.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een kleiarbeider ziet tijdens zijn werk ineens een doodskistje. Hij spoedt zich naar huis, alwaar zijn zoontje op sterven ligt. Hij is pas net thuis als het jongetje overlijdt. Het doodskistje is een…

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Doodstikkertjes zijn spinnen achter het behang. Als ze beginnen te tikken, is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • De rok van een oude vrouw staat in de brand. Ze wordt erg bang omdat ze weet dat dat een voorteken is van een op handen zijnd sterfgeval. De vrouw overlijdt inderdaad. (De notulist vraagt zich af of…

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Twee broers moeten onderweg naar huis opzijspringen voor een passerende lijkstoet. Een paar weken later sterft er echt iemand en zien ze dezelfde lijkstoet. Het is een voorgezicht geweest.

personal narrative uit 1999
 • sterfgeval
 • Vlak voordat een vrouw rijexamen moet doen, is er een sterfgeval in de familie. De vrouw komt met al haar verdriet toch examen doen en slaagt met vlag en wimpel.

sage uit 1966
 • sterfgeval
 • Als een hond spookhuilt, zal er iemand sterven. Ook als eksters schetteren.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een vrouw haar rok zou scheuren bij een begrafenis - en dit gebeurde ook.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Een helmdrager - een helderziende - ziet 's nachts vaak lijkstoeten passeren. De man voorziet sterfgevallen.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als een hond gaat spookhuilen, dan is er een sterfgeval van een jood op komst.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als de eksters schetteren voor je huis, komt er iemand te overlijden. Ook als een hond begint te spookhuilen, is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1967
 • sterfgeval
 • Als de klok doods luidt, is er een sterfgeval op komst. Het is een voorteken.