Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

412 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • toekomst
 • Op een dag dondert en weerlicht [onweert] het heel hard. Er komt een vuurbol naar beneden en een stem zegt dat Friesland het langst zal bestaan, maar dat het het zwaarst zal vergaan.

sage uit 1966
 • toekomst
 • Een jongeman gaat naar de markt in Ljouwert [Leeuwarden] en kijkt in de zwarte spiegel. Hij ziet eerst een meisje met zwart haar, die later zijn vrouw wordt. Dan ziet hij zijn eigen doodskist, en…

sage uit 1954
 • Een meisje in Readskuorre heeft bovennatuurlijke gaven. Ze heeft invloed over dieren en ze kan de toekomst verspellen
 • toekomst
 • Een meisje in Readskuorre heeft bovennatuurlijke gaven. Ze heeft invloed over dieren en ze kan de toekomst verspellen. Ze heeft de dood van haar vriend voorspeld.

sage uit 1954
 • toekomst
 • Een man ontmoet 's nachts een grote kerel, voor wie hij vlucht. Jaren later blijkt er op diezelfde plek een electriciteitspaal te staan.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de toekomst van het Koninkrijk Gods. De lifter kondigt aan dat
 • mee. Het gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de toekomst van het Koninkrijk Gods. De lifter
 • toekomst
 • Een lid van de Nederlandse Hervormde kerk hoorde het verhaal tijdens de bijbelstudie: een automobilist neemt een lifter mee. Het gesprek gaat al snel over geloof en ze raken aan de praat over de…

sage uit 1966
 • kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.
 • toekomst
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.

sage uit 1966
 • Teake Postma is met de helm op geboren en kan gebeurtenissen in de toekomst zien. Hij ziet de begrafenis van Lefferts
 • toekomst
 • Teake Postma is met de helm op geboren en kan gebeurtenissen in de toekomst zien. Hij ziet de begrafenis van Lefferts Willemke in Bosk veerien dagen van tevoren en ziet precies hoe de lijkstaatsie…

mop uit 1998
 • Als de duivel je herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst! (Ingezonden door Roel de Jong, Deventer
 • Als de duivel je herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst!
 • toekomst
 • Als de duivel je herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst!

Trefwoorden: duivel, toekomst, verleden


sage uit 1998
 • toekomst
 • Een vrouw voorziet dat haar vader binnen een jaar zal sterven. Een week voordat haar vader overlijdt ziet zij haar vader in een droom rondzweven en tot as worden. Als ze op weg is naar haar vader,…

mop uit 1998
 • toekomst
 • Een jongetje wil de pastoor de weg niet wijzen naar het station. De pastoor zegt dat hij dan nooit de hemel zal bereiken. De jongen zegt dat de pastoor ook niet bij het station zal komen.

mop uit 1998
 • toekomst
 • Een jongen wil vuilnisman worden, omdat hij denkt dat hij dan alleen op dinsdag hoeft te werken.

sage uit 1999
 • , dat klopt. En ze denken dat waarzegsters in de toekomst kunnen kijken, maar ze kunnen het niet: ze zijn gewoon uit de
 • toekomst te voorspellen.
 • toekomst
 • Waarzegsters zijn afvalligen van de islam. Zij misbruiken de communicatie tussen God, de engelen en de geesten om de toekomst te voorspellen.

broodjeaapverhaal uit 2000
 • 'Bloody Mary' met je ogen dicht. Dan moest je ogen open en dan scheen je een gezicht te zien in de spiegel, van je toekomst
 • krijg je een beeld van je toekomst te zien. Vertelster was er zelf te bang voor om het te doen, en haar moeder raadde het
 • toekomst
 • Als je met je ogen dicht voor de spiegel gaat staan, en je roept dertien maal 'Bloody Mary', en je opent je ogen, dan krijg je een beeld van je toekomst te zien. Vertelster was er zelf te bang voor om…

mop uit 1998
 • toekomst
 • Een jongetje en een meisje zitten samen in bad. Zegt dat jongetje tegen dat meisje: 'Ik heb iets wat jij niet hebt.' Zegt dat meisje: 'Wat dan?' 'Ik heb een piemeltje.' Zegt dat meisje: 'Nou, mijn…

sage uit 1966
 • de toekomst uit de kaarten. Een zuster van Antsje Snipel was Tryn Snipel, die o.a. met nieuwjaar en lange tijd daarna
 • Snipel voorspelde de toekomst uit de kaarten. Een zuster van Antsje Snipel was Tryn Snipel, die o.a. met nieuwjaar en lange
 • toekomst
 • Er waren verschillende rijmpjes op Thomas en Klare: - Wat is die Thomas een zotte vent, / wat mag die vent hem schamen. / Pekelharing heeft zelf gezeid / dat …

sage uit 1967
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later
 • toekomst
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later inderdaad trouwde. De andere vrouw zag een doodskist. Tegen haar werd gezegd dat…

sage uit 1967
 • toekomst
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.

mop uit 1999
 • toekomst
 • Een waarzegster komt op straat een andere waarzegster tegen en zegt: "Lekker weertje he?" Zegt de andere: "Ja hè, net als in het jaar 2001."

mop uit 1999
 • toekomst
 • "Het is tijd voor je laatste wens," sprak de beul. "Ik wil een wijntje proeven uit 2015."

sage uit 1965
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst
 • toekomst
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

mop uit 1970
 • toekomst
 • De juffrouw vraagt een meisje wat ze later wil worden. Het antwoord is mannequin. En als ze daar nu te lelijk voor is, vraagt de juf. Het meisje zegt: "Dan kan ik altíjd nog schooljuf worden."

sage uit 1974
 • In de zwarte spiegel kun je zien met wie je in de toekomst zal trouwen. Als je ongehuwd blijft, zie je een doodskist.
 • toekomst
 • In de zwarte spiegel kun je zien met wie je in de toekomst zal trouwen. Als je ongehuwd blijft, zie je een doodskist.

mop uit 1994
 • toekomst
 • Twee waarzegsters komen elkaar tegen. Zegt de ene waarzegster tegen de andere: "Je ziet er vandaag béter uit dan volgende week."

sage uit 1968
 • toekomst
 • Veel jonge meisjes bezoeken een koffiedikkijkster voor een toekomstvoorspelling.

sage uit 1968
 • Een bakker kijkt in een zwarte spiegel om zijn toekomst te zien. Alle toekomstvoorspellingen die hem gedaan werden
 • toekomst
 • Een bakker kijkt in een zwarte spiegel om zijn toekomst te zien. Alle toekomstvoorspellingen die hem gedaan werden, zijn uitgekomen.