Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

3158 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • voorteken
 • Vrouwen keken vroeger op de markt in een zwarte spiegel, om te zien met wie ze zouden trouwen. Als ze een doodskist zagen, zouden ze niet trouwen. Een meisje woonde in bij een winkelier met zeven…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als men geklop hoorde, betekende dat een sterfgeval in de familie. Als je goed luisterde was het stil. Maar als je er niet meer de volle aandacht aan schonk, begon het weer.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Eksters zijn telegrammen. Ze brengen tijdingen van ongeluk bij de mensen.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Bij een timmerplaats was er 's avonds vaak getimmer te horen, terwijl er niets te zien was. Dat was het timmergeluid van de volgende dag.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Vanuit een poel hoorde men 's nachts vaak gejammer en hulpgeroep. Ging men erheen, dan was er niets. Later is er iemand in verdronken.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Een man ging eens naar een kaartlegster. Na drie keer geschud te hebben, legde ze drie kaarten uit. Bij de eerste zei ze: "Dit acht je niet." Bij de tweede: "Dit verwacht je niet." En bij de derde:…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Een man liet in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn hand lezen. De vrouw voorspelde hem dat hij binnenkort een grote reis zou maken. De moffen hebben hem kort daarop naar Zuid-Frankrijk…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als eksters dicht bij de deur schetteren, gaat er iemand in huis dood.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als de gemalen koffie in het bakje van de koffiemolen onegaal door elkaar ligt, komt er harde wijn.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als de vlam in de kachel een blauwe kleur heeft, komt er vorst.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als een hond spookhuilt, zal er iemand sterven.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als er een zwarte ka op de dampaal op het erf staat, betekent dat dat er iemand van de familie zal sterven, die ver weg woont. Maar staat er eentje in de vensterbank, dan zal er iemand uit het eigen…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Men hoorde op een keer geluid uit de sloot komen. Een paar dagen is er een jongetje in verdronken.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als eksters op het erf schetteren, zal iemand die er woont, sterven. Ook als een hond in de richting van een huis staat te spookhuilen.

sage uit 1966
 • voorteken
 • De wilde lantaarns die men vroeger zag, dat waren de latere straatlampen.

sage uit 1966
 • voorteken
 • In Harkema was er een boertje die het christendom in het plaatsje bracht. Hij hield zijn preken in een hokje. Mensen hoorden op die plek 's nachts getimmer, maar er was niets te zien. Niet veel later…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Vanuit de Leeuwepoel hebben mensen eens hulpgeroep gehoord. Er moet nog altijd iemand in verdrinken.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Enkele mensen zagen een huis afbranden. In werkelijkheid brandde het niet echt. Maar later is het huis wel echt afgebrand.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Een oude vrouw zag op de tafel in het klein de begrafenis van haar zoon voordat hij gestorven was.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist…

sage uit 1966
 • voorteken
 • Op de heide was vroeger een lichtje te zien, ook al stond er geen enkel huis. Later is er een huis gebouwd.

sage uit 1966
 • voorteken
 • De wilde lantaarns die men vroeger veel zag, waren voortekens van de latere fietsen.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Als men over vissen droomt, komt er een dode in de familie.

sage uit 1966
 • voorteken
 • Een man moest geregeld 's nachts zijn bed uit om lijkstoeten te zien.