Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

281 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • wapen
 • Stropers konden met gewone hagel en kruit een spookhuis niet raken. Gebruikten ze echter een zilver dubbeltje, dan kon de haas geraakt worden.

sage uit 1951
 • in hun bloed, meneer,” zei de verteller tevreden. "Kijkt u maar op het wapen van de familie de Nerée tot Babberich
 • wapen
 • De dienstmeid hakt eerste drie rovers die via een gat willen binnenkomen het hoofd af, de vierde ontsnapt. Deze man probeert haar jaren later te doden, maar het dienstmeisje kan ontsnappen.

sage uit 2010
 • wapen
 • Een beveiligingsbeambte maakt op twee van zijn beveiligingslocaties vreemde dingen mee. Deuren staan open, ook als ze net gesloten zijn en hij heeft vaak het gevoel dat er mensen met hem meelopen.

mop uit 1651
 • wapen
 • Een mennoniet was schipper op een klein scheepje. Hij kwam eens een Engelsman scheepje tegen, waarmee hij ruzie kreeg. Bij gebrek aan een geweer begon de Engelsman brandhout naar het andere schip te…

broodjeaapverhaal uit 2016
 • wapen
 • Gevaarlijke clows werden gesignaleerd in de Verenigde Staten (vlak voor Halloween), nu zijn ook crimiclowns gesignaleerd in Almere-Buiten en Oss.
924e55ab-c880-4c15-935a-6582f0aed35f.jpg
Almere.jpg
oss.jpg
King.jpg

sage uit 1963
 • wapen
 • Vroeger werd er bij een begrafenis of huwelijksceremonie in Bleskensgraaf met een donderbus geschoten en lawaai gemaakt.

mop uit 1940
 • wapen
 • Wist u dat… De Engelsen hun vuurwapens in moeten leveren? Ze krijgen visnetjes!

sage uit 1981
 • Huys' en daarboven het wapen van Amsterdam. De rest van de bebouwing is van veel later datum. Uit dat poortje kwamen de
 • krijgsmateriaal geweest zou zijn. De naamgeving zou dan afkomstig zijn van een oud wapen dat 'Blyde' genoemd werd. Het was een soort
 • weer naar buiten kwamen en dus blij waren. Het kan ook slaan op een oud wapen, de 'Blyde', dat werd gebruikt om zware
 • wapen
 • Een paar verklaringen voor de naam 'Bleyen Hoeck'. Bijvoorbeeld dat door dat poortje de patiënten die genezen waren weer naar buiten kwamen en dus blij waren. Het kan ook slaan op een oud wapen, de…

sage uit 1844
 • , daarna stierf ook de Heer van Pont, zijn vader, en Wychaart voerde in zijn wapen een schild van goud met drie mispelbloemen
 • herinnering aan de overwinning nam één van de zoons in zijn wapen drie mispelbloemen op.
 • wapen
 • In het gebied van de heer van Pont woonde onder een mispelboom een verschrikkelijk monster dat mensen en dieren opat, en Gelre! Gelre! Gelre!' brulde. Nadat al veel bewoners uit angst waren…

sage uit 2008
 • -dat-die halve maan geplaatst in hun wapen. Althans dat was dus [RK: Oh-oké.] alleen een zon en nu is 't een zon en een
 • eeuw eh waar dat wapen op staat - prachtig wapen hè, ook met een wapen het dier-eh griffioen. En-eh ook een wapenspreuk, en
 • Versies over de herkomst van de halve maan in het wapen van Sint Anna ter Muiden, het voorkomen van de naam Turkije in
 • wapen
 • Versies over de herkomst van de halve maan in het wapen van Sint Anna ter Muiden, het voorkomen van de naam Turkije in de omgeving.
stanna5.jpg

mop uit 1651
 • wapen
 • Een soldaat zag 5 of 6 anderen sterven door de vergiftigde pijlen van de tegenstanders uit West-Indië. Hij zei de kapitein dat ze hen met gelijke munt terug zouden moeten betalen door de kogels met…

sage uit 2009
 • hem m’n uh… Aan de ene zijde het wapen van het Ginneken en aan de andere zijde, heb ik verteld, de rooster van sint [Bo
 • wapen
 • Gedicht over een werkeloze waterpomp die dat niet erg vindt, want het was vervelend werk.

mop uit 1651
 • wapen
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van…

mop uit 1651
 • wapen
 • Een edelman merkt dat een dief bezig is zijn knopen af te snijden, waarop hij de dief een oor afsnijdt. De dief vraagt wat hij hem gedaan heeft, waarop de edelman antwoordt dat hij zijn knopen aan het…

mop uit 1651
 • Een Venetiaen verachte des keysers wapen en vraegde spottelijck aen een Duytsch in wat lant dat het doch was daer de
 • Het wapen van de keizer van het Heilige Roomse Rijk vertoonde een tweekoppige arend.
 • Een Venetiaan die met het wapen van de keizer spot, vraagt aan een Duitser in welk land arenden twee hoofden hebben
 • wapen
 • Een Venetiaan die met het wapen van de keizer spot, vraagt aan een Duitser in welk land arenden twee hoofden hebben. Daarop antwoordt de Duitser: 'In hetzelfde land waar de leeuwen vleugels hebben.'

mop uit 1651
 • wapen
 • Een man die een onvoordelige rechtszaak heeft brengt de rechter een zak met dukaten. Deze neemt het aan zeggende: 'Wie kan zoveel gewapenden weerstaan?'

mop uit 1651
 • wapen
 • Iemand die door een hond wordt aangevallen steekt hem met een piek dood. Het baasje van de hond daagt hem voor het gerecht. Hij vraagt hem waarom hij de piek niet heeft omgedraaid om de hond met de…

sage uit 1938
 • noemden zich voortaan van Zuilen. Ook brachten zij hun wapen uit het keizerlijke Rome mee. Naar dit edel geslacht kreeg het
 • wapen
 • De naam van het dorp is afkomstig van de vele zuilen die er stonden als overblijfselen van de Romeinse tempels, en een rijke familie die er woonde met de naam van Zuilen.

mop uit 1651
 • Tot Leuven mach een candidatus soo een wapen voeren als hij wil. Een backerssoon, genaemt Samuel, candidatus sijnde
 • , badt aen een schilder dat hij hem een wapen na sijn goetduncken soude schilderen. ' 't Is wel', seyde de schilder en
 • Tot Leuven mocht een candidatus het wapen dragen dat hij wilde. Een bakkerszoon, genaamd Samuel, was candidatus en
 • vroeg een schilder een wapen naar zijn goeddunken te schilderen. De schilder schilderde een ham, een mosterdpot, een kan
 • wapen
 • Tot Leuven mocht een candidatus het wapen dragen dat hij wilde. Een bakkerszoon, genaamd Samuel, was candidatus en vroeg een schilder een wapen naar zijn goeddunken te schilderen. De schilder…

mop uit 1651
 • Alvares Luna hadt tot sijn wapen een halve maen, die hij aen de muyr hadt laten schilderen, waeronder iemant schreef
 • Alvares Luna had een halve maan als wapen. Hij had deze op de muur laten schilderen, waaronder iemand schreef: 'Och
 • wapen
 • Alvares Luna had een halve maan als wapen. Hij had deze op de muur laten schilderen, waaronder iemand schreef: 'Och, dat ze nooit vol mag worden.' Toen Alvares hem een verklaring hiervoor vroeg zei…

sage uit 1933
 • Het wapen van Heusden
 • dat de heer van Heusden voortaan als wapen een rad van keel zou voeren, ter herinnering aan dat roode spinnewiel. 11)
 • wapen
 • De eerste graaf van Heusden, Boudewijn, ontvoert de dochter van koning Edmund van Engeland. De koning vindt haar uiteindelijk terug in heusden achter een rood spinnewiel. Als de graaf en de koning…

mop uit 1651
 • wapen
 • Een graaf liet een ambassadeur zijn ammunitiehuis zien dat vol lag met wapens. Hij vroeg de ambassadeur of zijn heer ook zoveel wapens had. Deze antwoordde dat dit niet het geval was. Zijn heer had…

mop uit 1651
 • Een boer hadde tot Swammerdam een glas met het wapen van de heer Hans Wolphert van Bredenrode daerin gegeven, die daer
 • boer hierbij, die geen wapen en had, mijnheer, en die een glas belooft hadde te geven. Hij had sulken sin in dat leeuwtje
 • Een boer had een raam waarop het wapen van een andere heer stond afgebeeld. Deze heer ontdekte dit en werd zeer kwaad
 • op de boer. De boer verontschuldigde zich door te zeggen dat hij zelf geen wapen had en dat hij er zelf geen kon
 • wapen
 • Een boer had een raam waarop het wapen van een andere heer stond afgebeeld. Deze heer ontdekte dit en werd zeer kwaad op de boer. De boer verontschuldigde zich door te zeggen dat hij zelf geen wapen…

mop uit 1651
 • Een Italiaensch heer hadde (omdat hij van slechten afcomst was) het wapen van Ursini, 't welck een beer was, het wapen
 • van Columbo, 'twelck twee duyfkens waeren en het wapen van de Aquili, 'twelck een arent was, met een ketting aeneen
 • wapen
 • Een Italiaans heer had, omdat hij van slechte komaf was drie wapens aan elkaar geschakeld; de beer van Ursini, de duiven van Columbus en de arend van Aquili. Een poëet die deze diefstal bemerkte…

mop uit 1651
 • Seecker edelman sach dat een ander sijn wapen ('twelck een ossenhooft was) voerde. Hij riep hem in duel, d'ander
 • comparerende, vraegde: 'Wat is u wapen?' 'Een ossekop', seyde hij. 'Wel, waerom willen wij dan vechten', seyde d'ander, 'want het
 • Een edelman zag dat een ander zijn wapen, een ossenhoofd, gebruikte. Hij daagde hem uit voor een duel. De ander vroeg
 • hem wat voor wapen hij had, waarop hij antwoordde dat hij een ossenkop had. De ander zei: 'Waarom zouden wij dan vechten
 • wapen
 • Een edelman zag dat een ander zijn wapen, een ossenhoofd, gebruikte. Hij daagde hem uit voor een duel. De ander vroeg hem wat voor wapen hij had, waarop hij antwoordde dat hij een ossenkop had. De…