Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Duitser, Nederlander en Belg lopen door de jungle, hebben allemaal een ander middel tegen wilde dieren. De Duiser heeft
 • wilde
 • Duitser, Nederlander en Belg lopen door de jungle, hebben allemaal een ander middel tegen wilde dieren. De Duiser heeft een geweer, de Nederlander een mes en de Belg een anker: dat kan hij laten…

sage uit 1973
 • wilde
 • Mensen zagen lichtjes over het veld zweven en rijtuigen rijden. Dat waren de voorbodes van de tram die daar vanaf 1912 ging rijden.

sage uit 1973
 • In Harkema zweefden vaak wilde lantaarns over de heide. Volgens vader waren dat voortekens voor mooi weer.
 • wilde
 • In Harkema zweefden vaak wilde lantaarns over de heide. Volgens vader waren dat voortekens voor mooi weer.

raadsel uit 1970
 • Hwa wie de earste man op ierde? De Wilde. Hwant: God zag de Wilde wateren.
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.
 • Wilde
 • wilde
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.

Trefwoorden: aarde, eerste, man, wateren, wilde


sage uit 1974
 • wilde
 • Vroeger zien van dwaallichten.

sage uit 1970
 • Vroeger werden vaak wilde lantaarns gezien. Dat betekende wat, maar we wisten niet wat.
 • wilde
 • Vroeger werden vaak wilde lantaarns gezien. Dat betekende wat, maar we wisten niet wat.

sage uit 1970
 • wilde
 • Vader en zoon zijn op een winteravond konijnen aan het vangen op het kerkhof. Ze drukken zich tegen de muur van het kerkhof als er iemand aankomt waarvan ze weten dat hij bang is. Hun schaduwen zijn…

sage uit 1970
 • Wilde lantaarns die werden gezien waren de voortekenen van de fietslampen.
 • wilde
 • Wilde lantaarns die werden gezien waren de voortekenen van de fietslampen.

sage uit 1973
 • Tussen Dokkum en Anjum zagen mensen wilde lantaarns als voorboden van de trein.
 • wilde
 • Tussen Dokkum en Anjum zagen mensen wilde lantaarns als voorboden van de trein.

Trefwoorden: lantaarns, trein, voortekens, wilde


sage uit 1923
 • kruinen der wilgen, waarover de wilde tocht gegaan was, in die richting gebogen, van oost naar west. Nu zijn ze gerooid en is
 • wilde
 • Een vriend van Kool, de graanhandelaar Smallegange, kwam in hetzelfde jaar om, doordat zijn paard op hol sloeg en de sjees tegen de stoep van Smallegange's huis botste. Tijdens de begrafenis hoorde…

sage uit 1501
 • fabelen ghemengt." Hij bouwde ook de dijken, die deze eilanden tegen de wilde zeeën beschermen, hij en zijn zoon Ziringus. 1
 • wilde
 • De zonen van koning Metellus moesten voor hun stiefmoeder vluchten en de ene, Bato, vestigde zich in de Betuwe, waar hij Batenburg bouwde, terwijl de ander, Zalandus, zich in het naar hem genoemde…

sage uit 1833
 • Hengist en Horsa. Hengist en Horsa waren twee koningen der wilde, wreede Slaven 1), die uit het land moesten trekken
 • er niet in wilde toestemmen, onttroonden ze hem ter wille van zijn oudsten zoon; en allen trokken op tegen Hengist en de
 • wilde
 • Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, moesten het land verlaten en staken over naar Engeland, waar ze in dienst werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil…

sage uit 1974
 • Wilde lantaarns zijn de voortekenen van de fietsen met licht en auto's.
 • wilde
 • Wilde lantaarns zijn de voortekenen van de fietsen met licht en auto's.

broodjeaapverhaal uit 2005
 • poemaophef voor? "De angst voor het onbeschaafde, het wilde en ongeciviliseerde." Is die van alle tijden? "We zijn gestopt met
 • hadden. Komt door de ontkerkelijking en het verloren geloof in het bovennatuurlijke. Wilde dieren zijn voorstelbaar." Er
 • zeep. De ophef komt doordat mensen bang zijn voor het wilde en ongeciviliseerde in de geordende maaschappij - ze willen het
 • wilde
 • Een etnoloog beweert dat de poema niet bestaat en een broodje aap-verhaal is. Daarmee helpt hij leuk komkommernieuws om zeep. De ophef komt doordat mensen bang zijn voor het wilde en ongeciviliseerde…

mop uit 1978
 • Hwat is de earste namme yn 'e Bibel? De Wilde. Hwant der stiet: Hij zag de wilde wateren.
 • Wat is de eerste naam in de bijbel? 'De Wilde'. In de bijbel staat immers 'Hij zag de wilde wateren'.
 • De Wilde
 • wilde
 • Wat is de eerste naam in de bijbel? 'De Wilde'. In de bijbel staat immers 'Hij zag de wilde wateren'.

Trefwoorden: bijbel, eerste, naam, wateren, wild, wilde, zien


sage uit 1973
 • De wilde lantaarns die gezien werden zouden de lichtjes van de later gebouwde huizen betekenen
 • wilde
 • De wilde lantaarns die gezien werden zouden de lichtjes van de later gebouwde huizen betekenen

sage uit 1973
 • Vroeger zag men vaak wilde lantaarns.
 • wilde
 • Vroeger zag men vaak wilde lantaarns.

Trefwoorden: lantaarns, voorbode, wilde


sage uit 1973
 • Wilde lantaarns die op de mensen afkomen. De glaasjes waren zwart gebrand.
 • wilde
 • Wilde lantaarns die op de mensen afkomen. De glaasjes waren zwart gebrand.

Trefwoorden: branden, glas, lantaarn, wilde, zwart


sage uit 1974
 • Wilde lantaarn is voorbode van fietslampen.
 • wilde
 • Wilde lantaarn is voorbode van fietslampen.

sage uit 1923
 • worden van wilde verscheurende dieren. Schreiend, dacht zij over een middel om zich in veiligheid te stellen. Vlak bij haar
 • duivelsstuk. De Booze wilde hen op deze manier in nog grooter leed brengen. Toen zij in het rijtuig hadden plaats genomen, vielen
 • wilde
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1893
 • 2.88. Wilde, rebelsche of helsche jacht Sommige lieden hooren soms geschal, muziek en ander rumoer in de lucht. Als ge
 • ketteren hooren. Dat verveerlijk gerucht is de Wilde Jacht die boven u rijdt. Niemand weet goed wat het is. Eenige zeggen, het
 • 2.88. Wilde, rebelsche of helsche jacht
 • De Wilde Jacht
 • Over wie de in de lucht te horen geluiden zijn bestaan verschillende gedachten, zoals de Wilde Jacht die door de lucht
 • rijdt, de Wilde Jager of heksen die op de bezem door de wolken rijden.
 • Wilde Jacht
 • Wilde Jager
 • wilde
 • Over wie de in de lucht te horen geluiden zijn bestaan verschillende gedachten, zoals de Wilde Jacht die door de lucht rijdt, de Wilde Jager of heksen die op de bezem door de wolken rijden.

sprookje uit 1901
 • avond wier, klomme ze ieder in een boom voor het wilde gedierte. Maar teuge de nacht, toe kwam er opiens een wage an met
 • wilde
 • Drie matrozen belanden na schipbreuk op een eiland, waar zij 's avonds elk in een boom gaan zitten. Elke avond rijdt er een wagen met vurige ogen langs die onder de bomen stopt. Ze zoeken tevergeefs…

sprookje uit 1911
 • , maar ik zel hem wel krijge, dat hij zei teuge zijn dochter: "Gaan jij maar met hem in de tuin wandelen, den zel ik de wilde
 • wilde
 • Een mismaakte schoenmaker reageert op een huwelijksadvertentie van een prinses die niet aan de man kan komen. Onderweg helpt hij een aap en een wolf. De koning vindt hem geen partij, en laat hem in…

sage uit 1933
 • No. 62. In Kempenland meenen sommigen dat de Wilde Jacht een dichte drom heksen is, die op bezemstokken door de lucht
 • I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: D. Luchtgeesten: 1. De Wilde Jager - Dirk de Beer.
 • De Wilde Jacht
 • Mening dat de Wilde Jacht een menigte heksen is die op bezemstokken door de lucht rijden.
 • Wilde Jacht
 • wilde
 • Mening dat de Wilde Jacht een menigte heksen is die op bezemstokken door de lucht rijden.

sage uit 1934
 • . Op zee had hij te kampen gehad met de storm en de golven maar hier kreeg hij het met de wilde slaven te doen die om en in
 • een heel eind van huis. Hij sloot dus een bondgenootschap met de wilde Slaven en was verder vriendelijk tegen hen. Toen
 • Slaven. De keizer sluit vrede met hen. Wanneer hij in het grote bos terechtkomt en daar allerlei geluiden van wilde dieren
 • wilde
 • Een Romeins keizer strand met zijn schip op de hollandse kunst. Daar komt hij de voorlopers van de Hollanders tegen, de Slaven. De keizer sluit vrede met hen. Wanneer hij in het grote bos terechtkomt…