Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

491 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • sterfbed, doch hij kreeg geen tijd meer, het goed te maken. Zijn ziel vond echter geen rust. Mensen, die zich in de late avond
 • niet goedmaken, zodat zijn ziel geen rust kan vinden. Hij is veroordeeld de afgekalfde kant weer te herstellen, wat in
 • ziel
 • Graaf laat rivieroever aan zijn kant aanslibben, waardoor de andere kant afkalft. Voor hij sterft kan hij deze daad niet goedmaken, zodat zijn ziel geen rust kan vinden. Hij is veroordeeld de…

sage uit 1896
 • viel zij, zoodra haar geest tevoorschijn trad, buiten kennis. Hare ziel moest voor eenige oogenblikken het lichaam verlaten
 • , om zich te Amsterdam aan haren toekomenden echtvriend te laten zien. Lang duurde dit niet, want de ziel vloog heen en
 • doodskist. Dit betekende niet dat je snel zou sterven, maar dat je alleen zou blijven. De getoonde geliefde was de ziel van de
 • persoon die je later zou huwen. De ziel van de jongen of het meisje trad dan tijdelijk uit het lichaam om zich in de zwarte
 • ziel
 • In Friesland werd verteld dat er in Amsterdam een 'zwarte spiegel' was. In deze spiegel kon je je toekomstige geliefde te zien krijgen. Achter een wand van glas zag je een prachtige tuin waarin je…

sprookje uit 1896
 • een klooster. Maar mijne ziel kon niet tot rust komen, want niemand kon voor mij bidden omdat men van mijn dood niet wist
 • ; zoodra het de aarde aanraakt zal het stof zijn en verstuiven voor den wind. Dan heeft mijne ziel de eeuwige rust.» De
 • brengen. Daar zal het verstuiven en zal de ziel rust vinden. De schoenmaker doet wat hem gezegd is en neemt daarna de schat in
 • ziel
 • Een arme schoenmaker wil overnachten in een herberg. Alle kamers zijn vol, behalve een, daar durft niemand te slapen omdat het er spookt. Tussen elf en twaalf blaast een geest daar steeds het licht…

sage uit 1839
 • ziel
 • Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde.…

sage uit 1896
 • ziel van Amsterdam naar Leeuwarden toog.
 • begrepen dat hij de toeval kreeg op het moment dat zijn ziel naar Leeuwarden reisde.
 • ziel
 • Een meisje had de wens haar vrijer, die zeeman was en lange tijd op reis was, eens te zien. Een vriendin vertelde haar dat er in Leeuwarden een toveres was die dit mogelijk kon maken. Deze vrouw vulde…

personal narrative uit 1975
 • ziel
 • Meneer van Felts vertelt over de keer dat hij ‘s nachts buiten zijn lichaam was getreden. Hij zag een bleek meisje die in zijn lichaam probeert te dringen. Na een lange strijd lukte het hem om…
VODA_006_03.mp3

sage uit 1896
 • , die schenen te begrijpen dat dit spokengeloof in strijd is met de leer hunner kerk, die zegt dat de ziel bij
 • ziel
 • Bespreking van spookverschijnselen: doden die terugkeren omdat iets onaf is gebleven. Bepaalde gereformeerden vinden dit niet stroken met hun geloof. Wie een spook tegenkomt, moet een formule…

sage uit 1976
 • ook eens bij een man om zijn ziel in te palmen. En toen zei die man, die zei toen tegen de duivel: “nou ja, ge kunt mijn
 • ziel wel hebben [eh] maar onder een voorwaarde: zolang als de bladen aan de bomen blijven hangen, maar moet u doen wat ik
 • ziel
 • Een man uit het Brabantse Vessem is de duivel te slim af. Zolang de bladeren aan de bomen zitten doet de duivel wat de man wil, maar als de bladeren van de bomen vallen mag de duivel hem komen halen.…
VODA_002_03.mp3

sage uit 1896
 • 's nachts koud als een steen in haar bed ligt, terwijl hare ziel op reis is. Ook heeft zij geen schaduw.
 • ze steenkoud in bed liggen omdat hun ziel dan op reis is. Ook hebben heksen geen schaduw.
 • ziel
 • In Molkwerum was het aantal heksen groot. De plaats werd daarom ook 'het Hekserhol' genoemd. De heksen kwamen vaak bijeen om de zee over te varen naar Spanje in melkmouden (bakken waarin melk geroomd…

sage uit 1852
 • wonderbaarlijke wijze, doch nam ten slotte ook zijne ziel. Zijne hulp ondervond Van Tuyl in den strijd. Dan werden de boomen in de
 • macht. De ridder verloor het van de duivel. De duivel hielp hem een aantal jaren, maar nam uiteindelijk zijn ziel. De hulp
 • ziel
 • Over de ridder Van Tuyll wordt verteld dat hij een weddenschap aanging met de duivel: de duivel beweerde net zo snel door het water van de Linge te kunnen lopen als de ridder te paard over de dijk kon…

sage uit 1844
 • Over ridder Willem van Tuyll wordt verteld dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht. De duivel had hem een
 • ziel
 • Over ridder Willem van Tuyll wordt verteld dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht. De duivel had hem een wedstrijd voorgesteld: de ridder zou te paard over de Lingedijk naar het dorpje Enspijk…

sage uit 1962
 • vroegere kasteelvrouwe zijn geweest, die in haar leven een of andere misdaad had gepleegd, waardoor haar ziel gedoemd was
 • Witte geest die op een kasteel rondwaart is de ziel van een kasteelvrouw die een misdaad heeft gepleegd, en honderd
 • ziel
 • Witte geest die op een kasteel rondwaart is de ziel van een kasteelvrouw die een misdaad heeft gepleegd, en honderd jaar op aarde moet ronddolen.

legende uit 1425
 • haar te komen bespreken. Mocht hij haar dan niet meer in leven aantreffen, dan moest hij voor haar ziel bidden. In het
 • ziel
 • 36. Over de goddelijke, zoete geur die een prior in Liedewijs nabijheid waarnam, en over een ander voorteken van haar dood Men wist dat Liedewij lang van te voren wist wanneer zij zou sterven. Op de…

sage uit 1923
 • tafel en noodigde hem uit te spelen, terwijl hij sprak:“We zullen nu om uwe ziel dobbelen tot den jongsten dag.” Zonder
 • ziel
 • Twee broers dingen beiden naar de hand van een meisje. In de huwelijksnacht vermoordt de afgewezen broer het paar. De bebloede hand van de bruidegom raakt het gezicht van de moordenaar, en is niet weg…

sprookje uit 1837
 • dierbaar zijn. Wij hebben geen onsterfelijke ziel, wij worden nooit meer tot leven gewekt, zij zijn als het groene riet: is dat
 • eenmaal doorgesneden, dan wordt het nooit meer groen. De mensen daarentegen hebben een ziel die altijd leeft, zelfs leeft
 • ziel
 • Een jonge zeemeermin verlangt naar de mensenwereld boven het water. Zeker wanneer zij een knappe prins redt van de dood en verliefd op hem wordt. Om bij hem te kunnen zijn, verkoopt ze haar stem aan…
Meermin3.jpg
Meermin4.jpg

sage uit 1970
 • Dit verhaal staat eveneens in verband met de fameuze pastoor van Sint pieter. verkochte ziel. 'ne Minsj oet Mesjtreech
 • Man die veel goed doet blijkt een vrijmetselaar te zijn, wat betekent dat hij moet sterven. Hij heeft zijn ziel aan de
 • ziel
 • Man die veel goed doet blijkt een vrijmetselaar te zijn, wat betekent dat hij moet sterven. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht, maar men wil hem beschermen. Uiteindelijk bekeert de man zich,…

sage uit 1923
 • toeëigende, werd, volgens het volksgeloof, door het rondwaren van de ziel van den dief als vuurman gestraft.
 • ziel
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1923
 • brandstapel knielde zij echter kalm en getrooste neder, terwijl zij bad: “heer Jesus, ontferm u over mijne ziel! Hemelsche Vader
 • ziel
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • winnen van een ziel voor den hemel stond in het boek des levens aangeteekend met gouden letter. Wie een ziel uit het moeras
 • ziel
 • Bij de inwijding van de dom in Aken wenst keizer Karel dat er evenveel bisschoppen aanwezig zijn als dagen in het jaar. Dat lijkt onmogelijk, maar God laat, als beloning voor zijn geloofsijver, twee…

sage uit 1923
 • , waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het was een
 • plaats. De Booze, aan wien hij zeven jaar geleden ziel en lijf verpand had, verscheen, maar verweet hem zijn gedrag, want
 • zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de duivel geeft hij een groot banket, met een
 • ziel
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • ijselijken droom. De wroeging beet hem in de ziel. Hij zag weer het beeld van den vermoorden knaap, en in zijn vertwijfeling riep
 • komen, eer het te laat was. Haar eigen leven wilde zij gaarne ten offer brengen, zoo daardoor de ziel van haar vader kon
 • ziel
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1978
 • ziel. Nu was er op de grens van Oerle een z.g. heksenkring. Daar gingen de mannen naar toe, want daar zouden ze
 • . Nauwelijks stonden de drie mannen in de kring en hadden ze geroepen: ‘Duivel, ik wil mijn ziel!’ of daar kwam de duivel, compleet
 • Van de vier mannen die hun ziel aan de duivel willen verkopen gaan drie om middernacht in het midden van een
 • ziel
 • Van de vier mannen die hun ziel aan de duivel willen verkopen gaan drie om middernacht in het midden van een heksenkring staan en roepen de duivel aan die meteen komt. De drie schrikken en blijven…

sage uit 1978
 • begin is nu gemaakt, kunnen we niet onderhandelen over je ziel?’ Verder kwam hij niet. Jan en Betje vlogen het bed uit en
 • als het stel samen slaapt en zeggen dat het begin is gemaakt en onderhandelt kan worden over de ziel.
 • ziel
 • Stel moet van de pastoor met trouwen wachten tot na de adventstijd. Twee in het zwart geklede heren komen de slaapkamer als het stel samen slaapt en zeggen dat het begin is gemaakt en onderhandelt kan…

sage uit 1978
 • Duivel met gestolen klok laat de klok vallen als hij een ziel die op weg is naar de hemel wil pakken. De gevallen klok
 • ziel
 • Duivel met gestolen klok laat de klok vallen als hij een ziel die op weg is naar de hemel wil pakken. De gevallen klok luidt in de kerstnacht. Iemand die in de kuil waarin de klok ligt kijkt verliest…

sage uit 1978
 • Brabantse land. Door dit gehuil voorspelden zij de dood van een man die zijn ziel aan de duivel verkocht had. In Nistelrode
 • Het gehuil van honden voorspelt het overlijden van iemand die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.
 • ziel
 • Het gehuil van honden voorspelt het overlijden van iemand die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.