Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE107b - Spoekjende dieren

Een sage (boek), donderdag 23 november 1978

Hoofdtekst

Spoekjende dieren
En dan de fjildspoeken, blikstiend er ja, dy w ienen der wol, hear ! Doe't wy bern wienen rûn der op 'e wei fan Skûlenboarch nei Sân Hûskes, op nei Heechsân (Eastermar) in hûn mei in brijpot om 'e kop. Dêr wienen wy goed bang foar. Myn broer en ik moasten ris op in jûn foar ús heit in brief nei de bus bringe. Wy wienen krekt by Teie Baaiereedsje, doe kamen wy in swarte hûn tsjin. Wy binne hals oer de kop nei hûs ta stood en se krigen ús net wer ta de doar út.

Onderwerp

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

In de wei van Skûlenboarch loopt een spookhond met een breipot op z'n kop. De verteller heeft de hond gezien toen hij eens een brief moest posten.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 118-120

Commentaar

23 november 1978
Poortinga vat de verhalen samen onder nummer 107. Ik heb in deze catalogus de verhalen als YPFOE107a, b, c, d, e, f en g ondergebracht vanwege de verschillende vertellers.
Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).

Naam Locatie in Tekst

Skûlenboarch    Skûlenboarch   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20