Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING003805 - spûkerij.

Een sage (mondeling), dinsdag 05 juni 1962

Hoofdtekst

Der roun ris ien troch de bosk yn Semar. Nei min sei wie yn dat bosk ris in freule formoarde. Sûnt dwaelde de geast fan juffer Lys dêr noch altyd om. Mar dizze man murk der neat fan en dus sei hy, dat der neat fan oan wie. Mar doe fortelden se him, dat hy der krekt toalf ûre wêze moast. Hwant de jiffer wie ek om dy tiid formoarde.
Hy der wer hinne en nou goed op tiid. Doe hy wer yn de bosk wie, rôp hy: "Jiffer Lys, forskyn dan, astou der biste." Hy hie it noch net roppen, of dêr siet hja him al op de nekke. En hy koe har net kwyt wurde. Hy fleach nei hûs, By it tsjerkhôf wie se fuort.

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

SINSAG 0454 - Kampf mit einem Spuk.    SINSAG 0454 - Kampf mit einem Spuk.   

SINSAG 0311 - Weisse Frau ist eine zurückgekehrte Tote.    SINSAG 0311 - Weisse Frau ist eine zurückgekehrte Tote.   

Beschrijving

Vermoorde freule spookt rond, man meent dat er niets aan de hand is. Als hij om middernacht op de moordplaats vraagt of de vrouw wil verschijnen, komt ze tevoorschijn en vergezelt hem.

Bron

Collectie Keuning, verslag 38, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Lys    Lys   

Naam Locatie in Tekst

Semar    Semar   

Suameer    Suameer   

Plaats van Handelen

Suameer    Suameer