Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KONING11 - Drei bruirs

Een sprookje (boek), 1930

Hoofdtekst

Drei bruirs
Doar hemmen es drei bruirs west. Twei wazzen goud, zeden ze, mor daarde was nait al te deeg. Olste het hom besteed bie 'n boer. Boer wint hom zoodoan dat dei 't eerste van heur baaident kwoad wordt, kop en ooren of krigt. Knecht is der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou vragt e boer, woarom of hai gain eten krigt. Hes doe 't bredje den nait hangen zain, jong? vragt boer. Doar staait op: vandoag nait, mor mörn. Joawel zegt knecht, mor dat blift zoo, dat is ale doagen zoo, wel aarbaiden en gain eten, dat heb 'k nog nooit eerder heurd. Bis der kwoad om? zegt boer. Joa, zegt jong, ik ben der duvels om. Eerste krigt kop en ooren of. Nummer twei besteedt hom der en 't gaait weer net zoo. Wel aarbaiden en gain eten. Hai wordt helleg en krigt ook kop en ooren of. Nou komt nummer drei en besteedt hom der. Dei is haalfwies en zien voader zegt tegen hom: doe huifs der haildal nait hèn te goan, dat is niks weerd. Mor hai gaait ter wel hen. Doe kens 't accoord? vragt boer; dei 't eerste kwoad wordt, krigt kop en ooren of. Dat 's goud, zegt haalfwieze. Dei krigt ook weer niks te eten. Krieg ik niks te eten boer? vragt e. Bredje hangt doar, zegt boer, kens zain wat doar op staait. Joa, zegt knecht, dat blift ale doagen zoo, mor doar krieg ik niks mit. Bis der kwoad om? vragt boer. Welnee, zegt knecht, volstrekt nait. Mor haalfwieze gaait op beun, hoalt er ròg en waait of, let dat moalen, brengt t noa bakker, en let er stoet en brood van bakken. Den gaait e noar winkel tou en hoalt botter op boer zien noam. Zoo et haalfwieze ale doagen stoet en brood en smeert doar mor flink wat op. Boer zegt: wat hes doe ommaans, gaais op beun, hoals waait en rog of, lets dat moalen, brengs dat noa bakker en hoals botter op mien noam? Dat mags nait doun, dat wais toch wel. Ben je der kwoad om boer? Nee, zegt boer, mor loater zegt hai tegen zien vrouw: dei haalfwieze, doar wor ik mit verlegen; hou mout ik doar mit aan? Vrouw geft hom road. Zai hemmen 'n poar haite peerden en doar zel boer hom wel mit kriegen. Dei zellen mörn achter aaid, den ken hai zuk doodloopen. Dat gaait aan; anerdoags achter aaid mit twei gekke peerden. 't Gaait haalfwieze veul te haard, hai ken der nait aan loopen. Dou komt er n scheepsjoager laans mit 'n poar olle knollen. Ze sjokken der over. Wie mouten buten mit peerden, zegt knegt tegen scheepsjoager, doe mienent, ik dienent. Ik dou 't, zegt scheepsjoager. 't Gaait aan; zei buten. Boer kikt ais oet. Wat duvel! hou is 't nou, peerden komen ja nait oet weeg. Hai noa 't laand tou. Jaizes kerel, woar hes dei peerden kregen? 'k Heb but boer, mit 'n scheepsjoager. Dat mogs nait doun, kerel! dat wais toch wel. Joawel, mor ben je der kwoad om boer? Nee, zegt boer, ik ben der nait kwoad om. Mor, wat mout boer nou begunnen? Hai vragt zien vronw weer om road, en dei bedenkt weer wat. Boer het nog 'n stuk of zes, zeuven vette ozzen, dei zel knecht noa 'n aner stuk laand brengen. 't Was kwoad goud en ze stoken hom onnerweegs wel dood. Haalfwieze mit ozzen op stap. Hai ken der gain boas over worren. Komt hom 'n slachter tegen. Wil ie dei ozzen koopen? vragt e, veur viefteg gulden hei je ze aaltenduveker. Is dat wel goud kerel? vragt slachter, dat is ja veul te min. Joa, mor ik wil nog wat bedingen; 'k wil staarten hollen. Nou, staarten dei ken hai kriegen, dat kon slachter niks schelen. Hai snidt staarten of. Doar hes doe dei zeuven staarten en viefteg gulden. Haalfwieze stopt staarten ien grond mit topkes der even boven; den gaait e noa boer. Wat! zegt boer, bis nou al weerom? Woar bennen de zeuven ozzen? Dei kons doch nooit zoo gauw noa 't laand brocht hemmen? Joa, zegt haalfwieze; ze bennen weg, onnerwegens bennen ze mie alemoal ien grond wegzonken, ze wazzen te swoar. Doar wil 'k gain spier van loven, zegt boer. Goa mor mit, zegt knecht, den ken je 't zain. Boer mit hom op pad. Kiek, zegt knecht, doar zitten ze, kwasten steken der nog boven. Boer aan 't trekken en dei zeuven staarten springen der oet. Hier bennen staarten, zegt boer, woar bennen de ozzen? O, zegt haalfwieze, dat komt omdat de ozzen zoo zwoar bennen; staarten knappen heur veur 't gat weg. Nou, zegt boer, hou 't zit, wait ik nait, mor 't is nait goud. Bis der kwoad om? vragt haalfwieze. Nee, zegt boer, mor 't vuur springt hom tou oogen oet, en dou zigt jong wel, mit wel e te doun het. 's Oavens zegt boer tegen vrouw: ik zel hom mörn mitnemen ien 't laand en 'n klap geven mit biel dat e genog het. Anerdoagsmörns goan ze mit heur baaiden aan raais; boer het 'n biel oneer aarm. 't Is barre kold en knecht wil laiver mit boer zien mooie dochter op baank bie 't vunr zitten blieven. Goa gauw es weerom en hoal mien haansken, 't is mie te kold, zegt boer. Haaifwieze weer noar hoes om haansken te hoalen veur boer. As e binnen komt, zegt e tegen vrouw: boer zegt, dat ik mit joen dochter op baank zitten mout bie 't vuur. Doar wil 'k niks van loven, zegt vrouw. Haalfwieze stekt kop boeten deur en ropt: ain of alebaaide? Alebaaide ezel! Nou heur je 't toch wel? Jong gaait mit 't wicht bie 't vuur zitten te vrijen en 't wicht wil wel zoo. Mor boer verdrut dat ien de kòl; knecht komt hail nait weer. Zol dei ezel haansken nait vienen kennen? Hai komt es kieken. Doar zigt e knecht mit zien dochter, aarms hemmen ze om nkanner tou en van de kolle hemmen ze gain last. Mor dou was 't nait best mit boer. Ben ie der kwoad om? vragt knecht. Joa doar ben 'k haildal duvels om. Nou den kop en ooren of. Jong kreeg de dochter en doar was 't mit ofloopen.

Onderwerp

AT 1000 - Bargain Not to Become Angry    AT 1000 - Bargain Not to Become Angry   

ATU 1000    ATU 1000   

Beschrijving

Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele dag moeten werken en geen eten krijgen. De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.

Bron

E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 50-55

Motief

K172 - Anger bargain.    K172 - Anger bargain.   

Commentaar

1930
Bargain not to become angry & AT 1002 Dissipation of the Ogre's Property & AT 1004 Hogs in the Mud; Sheep in the Air & AT 1563 "Both?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20