Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ021307

Een sage (mondeling), maandag 26 juni 1967

Hoofdtekst

Se bounen skoppenboer oan in lege flesse. Ien roan nei de doar ta mei dy flesse. Hy roan achterstofoar. Net ien mocht sjen hwat der gebeurde. "Helje even in flesfol drank", sei dyselde. Dan kaem de duvel en dy naem de lege flesse oan, dy't him achterstofoar oanrikke waerd.
Even letter waerd der op 'e doar bounze. Dat wie de duvel mei in folle flesse. Deselde dy't him oanrikt hie, mocht de folle flesse net oannimme. Dat die inoarenien. 't Gebeurde wer achterstofoar. 't Earste romerfol mocht net opdronken wurde, dat waerd op it hurdfjûr goaid.
Se dienen alles mei de rêch nei de doar ta.


Onderwerp

SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.    SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.   

Beschrijving

Om een lege fles drank weer vol te krijgen, bond men vroeger een schoppenboer aan de lege fles. Achteruit lopend bracht een van de aanwezigen deze naar de deur. Even later werd er dan op de deur gebonst. Een ander moest dan de lege fles, ook achterstevoren, van de duivel aannemen. Het eerste borreltje mocht niet opgedronken worden, maar werd op het haardvuur gegooid.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 213, verhaal 7

Commentaar

26 juni 1967
Pikbube als Helfer.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21