Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK471

Een sage (brief), 1892

Hoofdtekst

Bij Teunisboer in Erpelo onder Holten kwam de knecht op een avond bij het huis terwijl de overige huisgenooten reeds te bed waren. Hij klopte maar kreeg geen gehoor. Daar ziet hij opeens een witte gedaante, die al korter en korter bij hem komt en ten laatste vlak voor hem gaat staan. Op zijn kloppen kreeg hij geen gehoor, zoodat de knecht, ten einde raad, aan de gedaante vroeg wat zij wilde. Deze vroeg daarop of hij aan den boer wilde zeggen, dat hij aan de armen moest geven, datgene wat hij beloofd had. De knecht beloofde het te doen, maar het spook zeide, dat hij er de hand op geven zou. "Neen," zei de knecht, "de hand niet, maar de zakdoek." Het spook pakte de zakdoek aan en zoover die door de gedaante was aangepakt, was de zakdoek zwart verbrand. De knecht vertelde het den boer en den volgenden Zondag kregen de diakenen (armeziers) vijftig gulden in den "armbuul" (armenzakje).

Onderwerp

SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)    SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)   

Beschrijving

Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil. 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het bevestigt met een handdruk, maar hij wil slechts zijn zakdoek aanreiken en deze blakert zwart waar hij wordt aangeraakt. De knecht zegt het de boer en deze doet geld in het armenzakje.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

1892
Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)

Naam Overig in Tekst

Teunisboer    Teunisboer   

Erpelo    Erpelo   

Naam Locatie in Tekst

Holten    Holten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22