Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP206 - Van heksen en maren: De mare gesnapt

Een sage (boek), 1925

Hoofdtekst

De mare gesnapt

Een adellijke heer die in de omtrek van Sittard op zijn slot woonde, werd iedere nacht door de mare geplaagd. Hij ontbood zijn dokter en ten langen laatste ook de geestelijke, maar geen van beiden konden hem een middel aan de hand doen om de mare te weren. Dat hoorde ook een herder. Hij ging naar die heer toe en zeide wet een zeker middel tegen de mare te weten. De heer vroeg, wat dat dan voor middel was, hij wilde hem gaarne flink belonen, indien het werkelijk baat gaf. De herder raadde hem nu: 'Wanneer de mare weer terugkomt, moet gij haar rustig haar gang laten gaan; maar zodra zij weg is, moet gij wateren, dat water in een fles doen en het goed bewaren. Dan zult ge spoedig eens wat zien!' De heer volgde de raad van de herder op, sloot de fles weg in een kast en stak de sleutel van die kast bij zich.
De volgende dag - het kon omtrent de middag zijn - kwam er een oud wijf aan de deur en vroeg of er geen oud gebroken glaswerk te koop was. De meid gaf haar alle glasscherven die ze vond. Het wijf zeide daarop, dat ze ook gaarne hele flessen had en zij, de meid, zou maar eens aan mijnheer vragen, of die er geen had. Mijnheer bemerkte al gauw wat er gaande was en liet antwoorden, dat hij geen hele flessen had. Nu verzocht het wijf, of zij mijnheer zelf niet eens kon spreken. De heer kwam voor en vroeg, wat zij wilde hebben. Zij begon hem nu te smeken, haar toch die fles met water te geven die hij in zijn kast bewaarde. Toen hij dat niet wilde, viel zij hem te voet en huilde en huilde en beloofde de heer hem geen leed meer te zullen aandoen. Toen nam de heer de fles, sloeg ze stuk en op hetzelfde ogenblik dat het water uit de fles liep, liep ook het water van het oude wijf weg, zo dat heel het vertrek er vol van liep. Daarna joeg de heer haar met een flink pak slaag de deur uit.
Op deze wijze werd hij van de mare bevrijd.

Beschrijving

Een man werd iedere nacht door een mare geplaagd. Een herder weet raad: de man moet in een fles wateren en die fles bewaren. De volgende dag komt een oude vrouw aan de deur smeken om de waterfles te mogen hebben: ze zal hem dan nooit meer kwaad doen. De man slaat de fles stuk en meteen loopt ook het water van de vrouw weg. De man verjaagt haar uit zijn huis.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.
Herdruk: ca. 1970

Commentaar

1925 (Herdruk ca. 1970)
Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van heksen en maren'.

Naam Locatie in Tekst

Sittard    Sittard   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20