Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SdeVos79

Een sage (mondeling), dinsdag 16 oktober 2007

Hoofdtekst

>Han ze hier ok bijnaome voor de durpe ?

KB : Voor de durpe zelluf ? Nêê, ik doch van de meñse die hier weune. Tuurlijk, allemael.

>Ieder durp had een bijnaom dus ?

KB : Ieder durp. Ridderkerk zijn de blauwkaaiers.

>Hoe komme ze an die bijnaom ?

KB : Omdat taer bij de kerruk leg een grôôte, ik weet niet of tie d'r nog legt maor daer hebbe ze errugus een stêên opgegraeve. Hoe of tat zit weet ik niet, ik heb d'r wel een boekie waer hut in staot. Maor dat was een grôôte blauwe kaai. Dus dat zijn de blauwkaaiers.

Rezoort de kraaie.

GS : Zwijndrecht zijn de peebossers
KB : Tambacht zijn de pillowers, Dortse schaepekoppe, Alblessedamse kruikezuikers, Paopendrechse ertepellers.

SdV : Baorendrechse ?

(beide informanten schudden van nee dat ze het antwoord niet weten)

Ik weet 'm : Heeremoesters want Baorendrecht het zukke lêêge grond das echt onland en wat groeit taer tierug op ? Heeremoes.

KB : 's Graevendêêl zijn de seuters netuurlijk. Strije zijn de kalvers.

>Waerom wier dat Zwindrecht peejebossers genoemd dan ?

KB : Omdat dat zukke fijne grond in Walburg was.
GS : deeje ze altijd pee bosse.
KB : pee omdat ze van die losse grond hadde ze, van die lange peeje hé dat kon goed nae benee.
GS : d'r weunde veul tuinders hier in de Vogelelaon allemul hé. In Walburg zeg maor hé, allemul tuinderij, allemael klaaine tuinderties, allemul peeje. Veul glas, platglas.Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, straat, een plek of het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, straat, een plek of het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Allerhande bijnamen voor de omliggende dorpen worden genoemd en enkele verklaard. Zo heten de Ridderkerkers 'blauwkaaiers' omdat er bij de kerk aldaar een blauwe steen opgegraven is, Barendrecht zijn de 'heeremoesters' omdat de grond daar zo laag en slecht is dat het onkruid heermoes er welig tiert en Zwijndrecht zijn de 'peebossers' vanwege de fijne grond waar wortels het zo goed doen.

Bron

Mondelinge optekening, bandopname privébezit Stephan de Vos

Commentaar

16-10-2007
Gesprek is een afwisseling tussen meneer Biesbroek (KB), meneer Scheurwater (GS) en Stephan de Vos (SdV)
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen & TM 2602 Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners

Naam Overig in Tekst

Rezoort    Rezoort   

Zwindrecht    Zwindrecht   

Tambacht    Tambacht   

Alblessedam    Alblessedam   

Paopendrecht    Paopendrecht   

Baorendrecht    Baorendrecht   

's Graevendêêl    's Graevendêêl   

Strije Walbrug    Strije Walbrug   

Vogelenland    Vogelenland   

Rijsoord    Rijsoord   

Zwijndrecht    Zwijndrecht   

Hendrik-Ido-Ambacht    Hendrik-Ido-Ambacht   

Alblasserdam    Alblasserdam   

Papendrecht    Papendrecht   

Barendrecht    Barendrecht   

's-Gravendeel    's-Gravendeel   

Strijen    Strijen   

Naam Locatie in Tekst

Ridderkerk    Ridderkerk   

Dort    Dort   

Dordrecht    Dordrecht   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21