Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

-

A.A. Jaarsma    A.A. Jaarsma   

Een (),

Geslacht

m

Geboorteplaats

Oostermeer

Geboortedatum

1914-07-29

Sterfdatum

1991-07-10

Adres

E.M. Bijmastraat 18.
(Zijn geboortehuis wordt nu het Dam Jaarsmahûs genoemd)

Woonplaats

Oostermeer (Friesland)

Beroep

Fries verhalenverzamelaar, schrijver, dichter, hulppredikant en godsdienstleraar

Geloof

vrijzinnig-hervormd

Privacy Gewenst

nee

Naam Moeder

Hinke Okkes Bosgra

Naam Vader

Auke Adams Jaarsma

Geboorteplaats Vader

Oostermeer

Beroep Vader

veehouder

Getrouwd met

---

Commentaar

A.A. staat voor Adam Aukes, maar Jaarsma werd doorgaans Dam genoemd. Zie de wikipedia-pagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dam_Jaarsma

Corpus

JAARSMA.20E

Bibliografie

- Van een oud vrouwtje, een pannekoek en een varken (1954) uitg. Laverman, Drachten (in 1962 in tweede druk verschenen als Fan in âld wyfke, in pankoek en in baerch: dit âlde mearke waerd út 'e folksmûle optekene en biwurke en in 1981 opnieuw uitgebracht door de Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje, Leeuwarden)
- It skriuwboerd (1956) uitg. Osinga, Bolsward
- Uit het album van Tietjerksteradeel, 1e druk 1979, in 1992 in tweede druk verschenen bij Interboek van Seyen, Leeuwarden
- Fan in hin en in foks: in âld teltsje: dit teltsje waard út 'e folksmûle optekene (1980) uitg. Lykele Jansma, Buitenpost
- Ut it gea fan Sterke Hearke: in kar út it fersprate wurk fan Dam Jaarsma (1987) uitg. Fryske Akademy bezorgd door Ph.H. Breuker, J. van der Kooi en J.J. Spahr van der Hoek
- Kertiersteat fan Dam Jaarsma, Genealogysk Jierboek 1992, uitg. Fryske Akademy, bezorgd door Reid van der Ley.
- Mearkes út 'e Wâlden, sammele troch Dam Jaarsma (2014).
- Ook schreef hij, deels met anderen als Sjouk Koopmans, Jelle van der Meulen en Hinke Castelein, diverse toneelstukken onder meer voor kinderen.