Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

REUKWERKVENUS05 - Onnosele Gerrit

Een mop (boek), 1750

Hoofdtekst

Als Gerrit zou ten trouwen gaan,
Zoo zag hy onderweg een haan,
Die had zig op den hen gezet,
Hy riep verbaast: “Ei! Vader let
Dog eens wat dat den haan daar doet.”
“Een zaak,” sprak Kees, “die gy ook moet,
Van avond, met jou Bruytje doen,
Net als den haan daar met het hoen
Gedaan heeft, die 's de huwelykspligt.”
De Bruidegom dus onderrigt,
Ging zavonds met zyn Bruid naar bed,
En dagt toen aan de huwelyks wet,
Om zoo te doen gelyk den haan,
Had met de kriele hen gedaan,
Gelyk zyn Vaartje had gezyd.
Trein had haar nauwlyks neergelyd,
Of Gerrit zei: “Weest wellekom,”
Maar riep met een “om, om, om.”
“Wel,” zoo sprak Trein, “ik leg al goed,”
Maar Gerrit, ô dien slegten bloed!
Sprak: “Bruitje lief, je legt te krom,
Ik zeg nog eens, om, om, om.”
Trein keerde toen haar rug om hoog,
En maakte van haar gat een boog,
Hy sprong haar boven op de rug,
En zong zoo vrolyk als een mug,
Hy beet haar wakker in den nek
En hals, waar op die groote gek
Weer afklom, en zei: “Lieve Bruid
Ik heb gedaan ik schy'er uit.”

Beschrijving

Gerrit ziet op zijn trouwdag een haan en kip paren. De haan zit op de rug van de kip. Zijn vader zegt tegen Gerrit dat hij dat ook moet doen tijdens de huwelijksnacht. Tijdens de huwelijksnacht klimt Gerrit dan ook op de rug van zijn bruid en hij bijt haar in de nek, zoals de haan ook bij de kip deed.

Bron

Het Reukwerk van Venus, zijnde een verzameling van koddige Snakerytjes, zeldzamen Voorvallen, en uitmuntende Puntdichten. Eiland der verliefden: 1750. pp. 111-113.
 

Naam Overig in Tekst

Gerrit    Gerrit   

Kees    Kees   

Trein    Trein