Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0013

Een sage (mondeling), vrijdag 07 april 1899

30.jpg

Hoofdtekst

De familie Bierdrager sliep op een veeren bed. Iederen nacht om twaalf uur werden ze doodsbenauwd. In de veeren werden 's morgens allerlei figuren gezien als de manekam van een paard, sterren, roozen enzovoort. Allerlei voorwerpen werden er in gevonden als een naaldenkoker, naalden met zijden draden enzovoort, enzovoort.
Een kip werd levend gekookt. Den volgenden dag werd een bezoek van Pietertje Huisman gebracht. Deze had een doek om 't hoofd en brandwonden in 't gelaat, dus was die de kol.

Onderwerp

SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.    SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.   

Beschrijving

Iedere dag om middernacht krijgt een familie het benauwd. 's Morgens vinden allerlei figuren en voorwerpen in de veren matras. Ze koken een levende kip, de volgende dag komt er bezoek van een vrouw met brandwonden.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

7 april 1899
Voor een gepubliceerde versie zie CBAK0570.
Gedoeld wordt waarschijnlijk op het gezin van Piet Bierdrager, een binnenvisser die woonde op Leeteinde 6.
Onder "Beeld" een afbeelding.
Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen

Naam Overig in Tekst

Bierdrager    Bierdrager   

Pietertje Huisman    Pietertje Huisman   

Plaats van Handelen

Broek in Waterland (Noord-Holland)    Broek in Waterland (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21