Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA000301

Een sage (mondeling), augustus 1965

Hoofdtekst

Fan oaren:
Hjir by de Jouwer, oan 'e oare kant fan 'e Rykswei 43, leit de Roazebosk. Sa'n goed hûndert jier forlyn sutele yn dizze omkriten in keapman mei bylden. Op in kear waerd er oerfallen, birôve en fan kant brocht. It hat lang west, dat men by nacht en ûntiid de man mei de bylden dêr by de Roazebosk omspûkjen seach. (Ut 'e folksmûle)

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Koopman die overvallen en vermoord wordt komt 's nachts terug.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 3, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Rykswei 43    Rykswei 43   

Rijksweg 43    Rijksweg 43   

Roazebosk    Roazebosk   

Rozenbos    Rozenbos   

Naam Locatie in Tekst

Jouwer    Jouwer   

Joure    Joure   

Plaats van Handelen

Joure    Joure