Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ008001

Een sage (mondeling), vrijdag 29 april 1966

Hoofdtekst

Jehannes Meerstra wenne op Feanwâldsterwâl. Dy hie hwat mei de duvel to meitsjen. Hy koe allerhande duvelskunsten. Hy hie samar in leger katten om him hinne. Hwer't dy allegear wei kommen koe net ien bigripe. Hy koe froulju samar de rokken útsakje litte en de broek ek. Hy sei it en 't gebeurde.
Kom er op in plak, dêr't in tange by 't hurdsté hong, dan liet er dy tange samar dânsje.
En op 'e souder liet er alle douwen samar koere. Ja hy koe mear as sljochthinne. Hy wenne yn it 'Koekoeksnêst'.

Beschrijving

Jehannes Meerstra woonde op Veenwoudsterwal. Hij had wat met de duivel te maken. Hij kende allerlei duivelskunsten. Hij had een heel leger katten om zich heen en niemand begreep waar die allemaal vandaan kwamen. Hij kon vrouwen de rokken en de broek laten afzakken. Kwam hij op een plaats waar tangen bij de haard hingen, dan liet hij die zomaar dansen. En op zolder liet hij alle duiven koeren. Hij kon meer dan een normaal mens. Hij woonde in het 'Koekoeksnest'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 80, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

29 april 1966

Naam Overig in Tekst

Jehannes Meerstra    Jehannes Meerstra   

Koekoeksnêst    Koekoeksnêst   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21