Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011405

Een sage (mondeling), zaterdag 07 oktober 1967

Hoofdtekst

Jehannes Meerstra (Tsyske) fan Feanwâldsterwâl koe soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. As er mei tsiis op in paed wie, koe 't wol gebeure, dat de minsken ynienen in lyts bern yn 'e feart gûlen hearden. Mar as se der hinne gongen, wie der neat to sjen. Jehannes die dat. Hy koe bûksprekke.

Onderwerp

SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.    SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.   

Beschrijving

Jehannes Meerstra kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Soms liet hij het geluid van een huilend kind uit het water komen. Hij kon buikspreken.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 114, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

7 oktober 1967
Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.

Naam Overig in Tekst

Jehannes Meerstra    Jehannes Meerstra   

Johannes Meerstra    Johannes Meerstra   

Tsyske    Tsyske   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21