Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SPORDS21 - 21. DE STENEN BRODEN

Een legende (boek), (foutieve datum)

Hoofdtekst

21. DE STENEN BRODEN
Vroeg in het jaar 1316 verscheen er een komeet aan de hemel en haar verschijning voorspelde: "Eenen grooten ende lastighen dieren tydt... ende groote pestulentie byzonder in Hollandt ende Zeelandt. Soo datter veel menschen van honger storven."
In dat jaar leefde er in de stad Leiden een arme vrouw die honger leed. Zij ging naar haar zuster, die veel rijker was, en vroeg haar om een boterham, maar deze beweerde dat zij zelf geen brood meer in huis had.
"Liefste zuster", sprak de arme vrouw, "ik weet zeker dat je brood in huis hebt." Maar de rijke zuster antwoordde: "Als er ergens brood in huis is, dan moge God het in steen veranderen." En God heeft haar wens vervuld en al het brood in haar huis is harde steen geworden. Een van die steen geworden broden wordt te Leiden in de St.-Pieterskerk bewaard, in een kastje aan de noordzijde, waar iedereen het kan zien.
Zo luidt de legende. De geleerde Hadrianus Junius heeft het stenen brood daar in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog gezien. Het lag in een ijzeren kistje, "met ysere tralien sterck gemaeckt zynde." Later zou het stenen brood naar Middelburg zijn overgebracht.
Ook in het Oude Vrouwenhuis aan de Kleiweg te Gouda werd een steen bewaard in de vorm van een half brood. Later kreeg dit een plaats in een museum.
Het is duidelijk dat de vondst van een steen, die ongeveer de vorm van een brood had, aanleiding was tot de legendevorming.
(Leiden)

Onderwerp

VDK 0751E* - De stenen broden    VDK 0751E* - De stenen broden   

ATU 0751G* - Bread Turned to Stone.    ATU 0751G* - Bread Turned to Stone.   

Beschrijving

Rijke vrouw zegt tegen haar arme zuster dat ze geen brood heeft, en dat als het er wel zou zijn, God het in steen zou mogen veranderen. Haar brood is inderdaad in steen veranderd.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977. p. 29-30

Commentaar

De stenen broden

Naam Overig in Tekst

God    God   

Hadrianus Junius    Hadrianus Junius   

Oude Vrouwenhuis    Oude Vrouwenhuis   

Naam Locatie in Tekst

Leiden    Leiden   

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

St-Pieterskerk    St-Pieterskerk   

Kleiweg    Kleiweg   

Gouda    Gouda   

Middelburg    Middelburg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20