Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101305

Een mop (mondeling), zondag 13 mei 1973

Hoofdtekst

In reus en in jonge dy soenen tsjin elkoar ite. Hwa't it measte op koe, dy hie 't woun.
De reus tochte: dat win ik dochs. Mar de jonge wie snoad. Dy naem in greate sek mei en dy boun er foar. Dêr liet er ûnder 't miel alle iten yn sakje.
Doe't de reus al sêd wie en de leppel dellei bigoun de jonge pas to iten. Doe woun er it fier fan de reus.

Onderwerp

AT 1088 - Eating Contest    AT 1088 - Eating Contest   

ATU 1088    ATU 1088   

Beschrijving

Een reus en een jongen houden een wedstrijd wie het meest kan eten. De jongen is slim en bindt een zak voor zijn buik waar hij al het eten in laat vallen. Als de reus eindelijk verzadigd is, begint de jongen pas met eten en wint dus glansrijk.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1013, verhaal 5 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

13 mei 1973
Eating Contest

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21