Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET61 - [Het weeuwtje van Ephese]

Een mop (), 13e eeuw

Hoofdtekst

[Het weeuwtje van Ephese]
In .i. graf soe was begrauen
.i. herde rijc man van hauen
1355 sijn wijf ginc ligghen op sijn graf
si ne wouder niet scheden af
ende dreef daer haren rouwe groet
om haren man die daer lach doet
nv hinc daer .i. dief vaste an
1360 ane .i. galghe den welken .i. man
te wachtene op sijn hoeft nam
alst bi der middernacht quam
doe hadde die man den dorst soe groet
dat hi liep met groter noet
1365 om drinken daer die vrouwe lach
hi ginc bet naer als hise sach
vrouwe seegt hi god houde v
ay mi seegt si wie es daer nv
vrouwe seegt hi hier es .i. man
1370 ay mi seegt si nv vlie dan
nemmermeer so ne willic comen
of god wilt daer men man hort noemen
ay mi seegt si hier leget doet
mijn soete vrient mijn bedde ghenoet
1375 die mi soe grote werdichede
ende soe meneghe ere dede
bi gode seegt hi lieue vrouwe
mi es herde leet v rouwe
maer die leuende ende die dode
1380 moeten sceden al doen sijt node
v en es niet soe goet als goet verdrach
dat men verbeteren niet en mach
verdraghet vrouwe als ghi best moghet
ende penst om v ionghe joghet
1385 vrouwe ghi sijt soe scone .i. wijf
twi verliesdi dus v lijf
selker vrouwen sate wel
joye bliscap ende spel
al was hi goet als hi was
1390 men vint noch betre dan hi was
betre seegt si aymi aymie
wie soude dat sijn segt mi wie
vrouwe seegt hi dat ben ic
die v ghemint hebbe .i. stic
1395 ghi hout v scaren ic wane seegt soe
god weet vrouwe seegt hi in doe
soe langhe sprac hi ende soe vele
dat hi haer speelde van sinen spele
doe keerde die man ende vant verloren
1400 den dief daer ic af sprac te voren
doe quam hi toter vrouwen ghegaen
allaes wat hebbic ghedaen
mi es te nacht .i. dief verstolen
die mi opt hoeft was beuolen
1405 ia goede vrient seegt si wattan
wi selen daer hanghen minen man
daer toe wetic raeds ghenoech
hoe mocht bet sijn ons gheuoech
staphans nam sine vut sinen ghedelue
1410 ende hinken an die galghe selue
tverwoede wijf es herde coene
haren wille in quade te doene
die wiuen segghen lelijchede
si doen hem luttel eren daer mede
1415 si bliuens gherne sonder ere
die goede wijf willen onteren

(Diplomatisch afschrift Willem Kuiper. Vgl. Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2, p.72-74)

Onderwerp

AT 1510 - The Matron of Ephesus (Vidua)    AT 1510 - The Matron of Ephesus (Vidua)   

ATU 1510    ATU 1510   

Beschrijving

Een vrouw rouwt dag en nacht bij het graf van haar echtgenoot. Vlakbij bewaakt een man het lichaam van een dief, die aan de galg hangt. De wachter gaat naar de vrouw toe, troost haar en ze vrijen met elkaar, maar ondertussen wordt het lichaam van de dief gestolen van de galg. De vrouw is nu verliefd op de wachter en samen met hem hangt ze het lichaam van haar dode echtgenoot aan de galg.

Bron

Vgl. Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2, p.72-74

Motief

K2213.1 - Matron of Ephesus.    K2213.1 - Matron of Ephesus.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: H. Beelen en P. Vriesema, `Het weeuwtje van Ephese: de doorwerking van een Milesische vertelling in de Middeleeuwen', in: Meta. Mededelingenblad voor Neerlandici 16 (1981) p. 45-52.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 476. Weduwe bij het graf van haar man.
The Matron of Ephesus

Naam Overig in Tekst

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21