Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET57

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Een man iaegde .i. wolf opt velt
tote .i. herde die beesten helt
sprac die wolf ay here
1240 behout mi mijn lijf datti god ere
ic sal hier gaen ter rechter hant
of mi hier soeket .i. seriant
sech dat ic liep an dander side
gherne seegt hi nv sijt blide
1245 staphans quam daer die man ghereet
ende vragede of .i. wolf daer leet
ia seide die herde ic sachen liden
ter luchter hant daer besiden
al sprac die herde dus ten man
1250 wencte hi op hem nochtan
ende woude hem weten doen
waer die wolf waer gheuloen
ant winken niet maer ant woert
hilt hem die iagere ende ginc voert
1255 dit horde die wolf ende sach
daer hi onder die haghe lach
ende quam voert dat seggic v
her wolf seegt die herde nv
hebbic vele ghedaen doer v
1260 ia seget die wolf dat hebstu
ic danke diere tonghen al goet
maer al euel ende blentheit moet
den valschen oghen comen an
die soe wencten op den man
1265 hets menech man al seegt hi wel
sine herte es emmer fel

Onderwerp

AT 0161 - Peasant betrays fox by pointing    AT 0161 - Peasant betrays fox by pointing   

ATU 0161    ATU 0161   

Beschrijving

Een wolf vlucht voor een jager. Hij komt bij een herder aan wie hij vraagt of deze hem niet wil verraden aan de jager. De herder belooft dit. Wanneer de jager komt zegt de herder dat de wolf verder is gegaan, maar hij wijst ondertussen met zijn ogen naar waar de wolf zich verstopt heeft. De jager schenkt hier echter geen aandacht aan. De wolf verwijt de herder zijn verraderlijkheid.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

K2315 - Peasant betrays fox by pointing.    K2315 - Peasant betrays fox by pointing.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 489. Wolf en onbetrouwbare herder.
Peasant Betrays Fox by Pointing

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21