Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ019402

Een mop (mondeling), augustus 1951

Hoofdtekst

Yn Peasens en Moddergat stie in dûmny. Yn ien fan dy beide doarpen wenne in fisker, dy brocht wol gau us fisk by him.
Op in kear sei de dûmny tsjin 'e fisker: "Jo matte us yn tsjerke komme. Jou heit plichte ek faek to kommen."
"Dan mat dat us wêze", sei de fisker.
De sneins dêroan sette de fisker mei Slomp, syn houn, nei tsjerke ta.
Dûmny hie in preek oer 'de wonderbare visvangst'.
Hy sei: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."
"Dat lychste!" rôp de fisker. "Jimme heit hie mar ien keamer en in rustige fjûrpot op 'e hutte. Kom, Slomp, wy gean wer fuort!"
Onderwerp

VDK 1833E* - "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."    VDK 1833E* - "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."   

Beschrijving

Een visser brengt vaak vis mee voor de dominee. De dominee haalt hem over eens naar de kerk te gaan: de vader van de visser placht dat immers ook vaak te doen. De zondag daarop gaat de visser, vergezeld van zijn hond, naar de dienst. 'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen', aldus de dominee in een preek over 'de wonderbare visvangst'. De visser barst daarop in een 'Dat lieg je!' uit. Immers, de vader van de dominee had maar één heel eenvoudig huisje met één enkele kamer en een roestige vuurpot. De visser, verontwaardigd door deze 'leugen', verlaat direct de kerk.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 194, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

augustus 1951
"In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."

Naam Overig in Tekst

Slomp    Slomp   

Vaders    Vaders   

Vader    Vader   

Naam Locatie in Tekst

Peasens    Peasens   

Moddergat    Moddergat   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21