Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027602

Een sage (mondeling), donderdag 23 november 1967

Hoofdtekst

Myn broer Wessel en ik wienen op in nacht oan 't murdejeijen. De Trije Roede wie doe noch sânwei. Dêr wie bosk oan. Dêr hâldden wy doe ta. Ynienen pakte Wessel my by 't skouder.
Ik roan midden op 'e wei. Dat die 'k altyd, mei opset sin. Hwant der kin us ien fan 'e sydkant komme dy't jin ûnforwacht in mep jaen wol.
Mar Wessel pakte my by de nekke en smiet my omtrint yn 'e sleat.
Ik sei: "Hwat wolstû, godfordomme?"
"Sjochstû dan neat?" sei er. "Dû wiest boven op in lykstaesje roan."
Mar ik wie lulk, hwant ik seach neat.


Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Een jongen trok zijn broer eens van de weg zodat hij bijna in de sloot terecht kwam. Boos vroeg hij waar dat nu weer voor nodig was, maar de ander zei dat hij bijna op een lijkstoet was gelopen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 276, verhaal 2

Commentaar

23 november 1967
Leichenzug gesehen.

Naam Overig in Tekst

Wessel    Wessel   

Trije Roede    Trije Roede   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21