Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ126602

Een mop (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Allebeide.
De boer en de feint wienen yn 't lân to stikelstekken.
De boer sei tsjin 'e feint: "Helje my de moffen even op, hwant ik forrek fan 'e kjeld."
De feint giet nei hûs ta, siket de moffen op en seit tsjin 'e boerinne en de faem: "De boer hat sein, ik moest jim beide ûnder ha."
"Bist net wiis, feint?" sei de boerinne.
"'k Sil 't jim hearre litte", sei er. En hy rôp tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?"
"Allebeide, bliksem", rôp de boer werom.


Onderwerp

AT 1563 - "Both?"    AT 1563 - "Both?"   

ATU 1563    ATU 1563   

Beschrijving

Een boer vraagt zijn knecht handschoenen in het huis te halen. Binnen maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin dit niet gelooft, roept de knecht naar de boer 'Één of allebei?'. De boer roept prompt 'Allebei' terug.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1266, verhaal 2 (archief MI)

Motief

K1354.1 - ”Both?“    K1354.1 - ”Both?“   

Commentaar

?
"Both?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21